עוד מאחז לסינים? רוצים להקים מתקן מיחזור פלסטיק בדרום

שותפות רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ) הודיעה כי חברה מהתאגיד הסיני POWERCHINA הגישה הצעה לביצוע עבודות התכנון וההקמה של מתקן מיחזור הפלסטיק וייצור הנפט הסינתטי שהם מקדמים במישור רותם שבדרום • בשותפות מעריכים כי עלות הקמת המתקן היא 1.4 מיליארד שקל

מתקן של חברת Enefit באסטוניה שדומה למתקן שהיזמים מבקשים להקים מישור רותם / צילום: אנפיט
מתקן של חברת Enefit באסטוניה שדומה למתקן שהיזמים מבקשים להקים מישור רותם / צילום: אנפיט

האם עוד ענקית סינית בדרך לפעול בישראל? שותפות רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ), שהוקמה בשנת 2016 ע"י השותף הכללי Northwood Exploration Israel LTD, ושכוללת את חברת הביטוח הפניקס וקבוצת יעקובי, הודיעה הבוקר (א') לבורסה על קבלת הצעה מתאגיד סיני לביצוע תכנון, רכש והקמה של הפרויקט.

מדובר בתאגיד 3 SEPCO שפועל בתחומי התשתיות וההנדסה במדינות רבות, ושנמצא בשליטת POWERCHINA שבבעלות הממשל הסיני. החברה הגישה מכתב כוונות על נכונותה להשקיע 10% לפחות מההון העצמי שיידרש לפרויקט, בכפוף לאישור חברת האם. ההצעה כוללת גם מכתב כוונות למימון 85% מעלויות ההקמה של המתקן שמוערכות בכ-1.4 מיליארד שקל.

המתקן המדובר מבקש למחזר פסולת פלסטיק, תוך המרתו לנפט סינטטי, זאת תוך שימוש גם בפצלי שמן. המתקן שהקמתו כבר החלה להתגלגל בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה דרום, מעורר ביקורת סביבתית. מנגד, יזמי הפרויקט טוענים כי המתקן יעמוד בדרישות התקינה האירופאית למזהמים, וכי שימוש בטכנולוגיה חדשנית תצמצם את היקף הפליטות מהמתקן העתידי.

בשותפות מעריכים כי המתקן יוכל למחזר כ-20% מפסולת הפלסטיק בישראל, ועל כן צפוי לייצר כ-1.6 מיליון חביות נפט לשנה וכי הוא ייצר כ-50-60 מגהוואט חשמל, שחלקו יימכר למשק החשמל (באמצעות חברת ניהול המערכת).

בעבר חתמה השותפות על הסכם לקבלת ידע עם קבוצת Enefit. בנוסף, השותפות חתמה על הסכם למתן שירותי תכנון עם קבוצת Enefit ועם החברה הגרמנית Outotec GmbH.

יצוין כי במאי השנה נערך דיון במסגרת הוועדה המחוזית דרום לגבי קידום הפרויקט, בו עלה הצורך לקבל תסקיר השפעה על הסביבה (בעבר הוכן תסקיר, אך עלה הצורך בהשלמות משמעותיות). בפרוטוקול הדיון נכתב כי "המשרד להגנת הסביבה טען בדיון כי נכון לקיים תחילה דיון עקרוני על הפרויקט, ללא צורך להורות על הכנת תסקיר ויש לדחות את התוכנית על הסף", נכתב וזאת מתוך שני נימוקים: הראשון הוא שכרייה של פצלי שמן שתתבצע במרחק 2 ק"מ משטח המפעל העתידי, לא עולה בקנה אחד עם מדיניות הממשלה התחייבויותיה בהסכמים בינלאומיים. ושנית ש"התהליך המוצע בתוכנית זו לטיפול בפסולת הפלסטיק אינו תואם את מדיניות צמצום הפסולת והמפגעים הנובעים ממנה", נכתב.

כן נכתב בפרוטוקול כי גם נציגי משרד הבריאות וראש עיריית ערד, סברו כי "בשלב זה אין בפני הוועדה מידע מספק וראוי לקיים דיון עקרוני נוסף בעניין, טרם מתן הוראה להכנת הנחיות לתסקיר", נכתב וכן נציג משרד הבריאות העיר כי יש גם לקדם תסקיר בריאותי (נציין כי לאחרונה קידמה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה מתווה להכנת תסקירים שכאלה, על רקע מחלוקות בנושאי מחצבות. ג"ל).

לאור זאת נכתב בפרוטוקול כי הוועדה מתנגדת עקרונית לפרויקט. "כריית פצלי שמן והפקת אנרגיה מהם מהוות מקור פליטה משמעותי של מזהמים והן עומדות בסתירה למדיניות המתמשכת של ישראל למעבר לאנרגיות מתחדשות ופעולה להפחתה משמעותית של השימוש בנפט לתחבורה, והחלפתו בתחליפי דלקים. קידום התוכנית שתאפשר הפקת אנרגיה מפצלי שמן, אינה עולה בקנה אחד עם היעדים של מדינת ישראל להפחתת מקורות פליטה", כתבה הוועדה. שאף העירה כי שינוע הפלסטיק לדרום עשוי להיות בעייתי, והכנת התסקיר עשויה להימשך זמן רב. "האמור לעיל מובא לידיעת חברת רא"מ, על מנת להתאים את ציפיותיה ועל מנת שתבחן שוב את כדאיות המשך קידום הפרויקט", נכתב.

עם זאת התקבלה הצעת מתכנן מחוז דרום, כי על רא"מ להכין תסקיר מקיף, לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, ובנוסף לקבל עמדה והתייחסות של משרד האנרגיה לפרויקט.