דוחות חלשים להראל ברבעון השני: הרווח והתשואה להון נחתכו בכ-50%

פחות מהפניקס, כלל ומגדל: הראל סיימה את הרבעון השני של השנה עם רווח נקי של 307 מיליון שקל, ששיקף תשואה להון של 16% - חצי מזו שנרשמה בשנה שעברה • תוצאות טובות לפעילות הראל פיננסים

מישל סיבוני, מנכ''ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: יונתן זיידל, פלאש 90
מישל סיבוני, מנכ''ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: יונתן זיידל, פלאש 90

רבעון חלש לקבוצת הראל ביטוח ופיננסים: החברה סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2021 ברווח של כ-560 מיליון שקל - סכום כמעט זהה לרווח שרשמה ברבעון השני לבדו בשנה שעברה. ברבעון השני רשמה החברה רווח של 307 מיליון שקל, ירידה של כ-45% בהשוואה לאשתקד.

בנטרול השפעות ריבית חד פעמיות, הרווח הכולל לאחר מס המיוחס לבעלי המניות עמד במחצית הראשונה של השנה על 686 מיליון שקל. בשנה שעברה, הרווח ב-6 החודשים הראשונים של השנה, שיא מגפת הקורונה, הסתכם ב-5 מיליון שקל בלבד.

התשואה להון שרשמה החברה ברבעון הגיעה ל-16% - בעוד שבשנה שעברה רשמה תשואה של 34%. במחצית כולה מדובר בתשואה להון של 14%, בהשוואה לאפס תשואה במחצית הראשונה של השנה שעברה.

מניית הראל השקעות  ירדה ב-3.5% בבורסה התל אביבית בתגובה לדוחות. מתחילת השנה התחזקה מניית החברה ב-13%.

נתונים חלשים בהשוואה למתחרות

נתוניה של חברת הביטוח מאכזבים ביחס לענף. לפני מספר ימים הפניקס פרסמה את תוצאותיה לרבעון והציגה רווח חריג של קרוב ל-800 מיליון שקל, ששיקף תשואה להון (במונחים שנתיים) של 44.2% לעומת 55.3% ברבעון המקביל אשתקד. גם כלל רשמה רווח רבעוני גבוה יותר (357 מיליון שקל, גידול של 157% בהשוואה לשנה שעברה) ותשואה להון בשיעור של 21.3%, לעומת 10.7% בתקופה המקבילה. מגדל, שגם ספגה ירידה קלה ברווחיה הרבעוניים, דיווחה על רווח כולל בסך 334 מיליון שקל, המשקף תשואה להון של 18.8%.

לפי דוחות הראל, סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים ברבעון השני הסתכמו ב-6.9 מיליארד שקל, גידול של כ-10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (6.3 מיליארד שקל). במחצית השנה כולה הפרמיות ודמי הגמולים הסתכמו ב-13.6 מיליארד שקל לעומת 13.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-3%.

בין הגורמים שהשפיעו על הרווחיות אפשר לציין ירידה של כ-20% ברווח לפני מס בפעילות חסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות), שהסתכם ב-182 מיליון שקל לעומת 227 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווחיות ירדה על אף עלייה של 15% בסך הפרמיות שהורווחו בתחום פעילות זה, שהסתכמו ב-4.7 מיליארד שקל (לעומת 4.1 מיליארד שקל בשנה שעברה).

גם בקרנות הפנסיה של החברה עלו ההכנסות מפרמיות ודמי גמולים, ואלה עמדו ברבעון על 2.4 מיליארד שקל - גידול של 14% בהשוואה לשנה שעברה. הרווח לפני מס מניהול קרנות פנסיה הסתכם בכ-19 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

בתחום ביטוחי הבריאות רשמה החברה רווח כולל לפני מס של 86 מיליון שקל, לעומת 260 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית השנה כולה החברה רשמה הפסד של 13 מיליון שקל, שיפור משמעותי בהשוואה להפסד של 92 מיליון שקל בשנה שעברה. התוצאות בתקופה הושפעו, בין היתר, מתשואות שוק ההון ומגידול בהתחייבויות הביטוחיות כתוצאה משינויים של עקום הריבית חסרת הסיכון, משינויים בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים ומשינויים אחרים, כפי שמוסבר בדוחות החברה. בנטרול השינוי בעתודת ה-LAT, מגזר ביטוח בריאות היה מסיים את המחצית הראשונה של שנת 2021 ברווח כולל לפני מס של כ-85 מיליון שקל.

החזרה לכבישים הקפיצה את מספר התביעות

במגזר הביטוח הכללי רווחי הרבעון השני הסתכמו ב-43 מיליון שקל, ירידה משמעותית בהשוואה לרווח של 153 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הדבר נובע בין השאר בעקבות עלייה בתביעות לתאונות, בעוד שברבעון המקביל של 2020 הסגרים והגבלות התנועה הקטינו את מספר התביעות. לדברי החברה, גם ירידה בפרמיה הממוצעת הרבעונית השפיעה על התוצאות. 

בפעילות הראל פיננסים נרשם זינוק של 500% ברווח לפני מס, שעמד ברבעון השני על 18 מיליון שקל לעומת 3 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים הסתכמו ב-62 מיליון שקל, 29% יותר מהכנסות המגזר בשנה שעברה.

היקף הנכסים המנוהלים של הראל גדל מתחילת השנה ב-20 מיליארד שקל והגיע לשיא של 311 מיליארד שקל. עם השלמת עסקת רכישת קופות הגמל וקרנות הפנסיה מפסגות יגיע סך הנכסים לכ-340 מיליארד שקל.

ההון העצמי של החברה חצה את רף ה-8 מיליארד שקל, זאת לאחר חלוקת דיבידנד של 257 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה.

צרו איתנו קשר *5988