מעצמת הביטוח של ישראל: הפניקס עם רווח חריג של כ-800 מיליון שקל ברבעון השני

מציגה תשואה חריגה על ההון של 44% • חלק ניכר מהרווח הרבעוני נזקף להנפקותיהן של החברות המוחזקות גמא וריסקיפייד, שממנה צפויה הפניקס לרווחים נוספים בהיקף של מאות מיליוני שקלים

אייל בן סימון, מנכ''ל הפניקס / צילום: יחצ ענבל מרמרי
אייל בן סימון, מנכ''ל הפניקס / צילום: יחצ ענבל מרמרי

קבוצת הפניקס ממשיכה להגדיל את הפער מהמתחרות בענף הביטוח המקומי, והיא רשמה ברבעון השני של 2021 רווח כולל של 797 מיליון שקל, גבוה ב-6.5% מהרווח ברבעון המקביל אשתקד, שגם הוא היה חריג לטובה.

לשם השוואה, שתי חברות הביטוח הגדולות שפרסמו עד עתה דוחות, כלל ביטוח ומגדל, רשמו ברבעון השני רווחים של 357 מיליון שקל ו-334 מיליון שקל, בהתאמה.

שווי השוק של הפניקס, המנוהלת בידי אייל בן סימון ונשלטת בידי קרנות השקעה זרות, עומד על 8.6 מיליארד שקל, והחברה הבאה אחריה בשווי היא הראל, הנסחרת לפי שווי של כ-7 מיליארד שקל.

הרווח הגבוה שרשמה הפניקס ברבעון השני, המשקף תשואה להון של 44.2% (לעומת 55.3% ברבעון המקביל אשתקד), הושפע מכמה מקורות - העליות בשוק ההון, השיפור ברווח החיתומי - קרי כתוצאה מפעילות הביטוח, וכן כתוצאה משתי הנפקות שיצאו לפועל במהלך הרבעון, ושבעקבותיהן רשמה הפניקס רווח של כ-300 מיליון שקל.

רווח הון של 220 מיליון שקל מהנפקת גמא

כחלק ממימוש התוכנית האסטרטגית שהוצגה להשבחה ויצירת ערך בחברות הפורטפוליו של הקבוצה, הושלמה בהצלחה הנפקתה בבורסה לניירות ערך של חברת האשראי העסקי גמא, תוך עלייה של הפניקס לשליטה בגמא, עם החזקות של כ-61.6% ממניות החברה. כתוצאה מההנפקה והעלייה לשליטה, רשמה הפניקס ברבעון השני רווח הון חד-פעמי לאחר מס בסך של כ-220 מיליון שקל.

נוסף על כך רשמה הפניקס ברבעון השני רווח נאה בגין ההנפקה של חברת הטכנולוגיה ריסקיפייד, שבה השקיעה בשנים קודמות כ-30 מיליון שקל (מכספי הנוסטרו ומכספי העמיתים).

ריסקיפייד, שהוקמה על-ידי המנכ"ל עידו גל ומנהל הטכנולוגיה הראשי אסף פלדמן, עוסקת בפיתוח מערכות תשלומים ומניעת הונאות אשראי במסחר מקוון. החברה הונפקה בחודש יולי בנאסד"ק, והיא נסחרת כיום בשווי של 4.3 מיליארד דולר. 

בעקבות הנפקת ריסקיפייד ביולי ביצעו בהפניקס הערכת שווי על-ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, אשר על פי הערכתו, רשמה הפניקס ברבעון השני לשנת 2021 רווח לפני מס בסך של כ-76 מיליון שקל.

עם זאת, שווי השוק של מניות החברה בריסקיפייד גבוה בהרבה, ועמד על  450 מיליון שקל במועד ההנפקה. מאז עלה המחיר ומניות הפניקס (שחסומות לחצי שנה ממועד תחילת המסחר) שוות כיום כ-600 מיליון שקל. כלומר הפניקס יכולה לרשום רווחים משמעותיים נוספים בעתיד בגין החזקתה בחברה זו.

הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות של הקבוצה בחציון הראשון של שנת 2021 הסתכם ב-1.15 מיליארד שקל, בהשוואה לרווח של כ-171 מיליון שקל בלבד בחציון המקביל אשתקד, אז התפרצה מגפת הקורונה.

התשואה להון לבעלי המניות לחציון ראשון 2021 היא 29.6%, לעומת תשואה להון של 5.2% בחציון המקביל אשתקד.

בהפניקס מאמינים ביכולת החברה להמשיך לצמוח, ולאחר שהשלימה את תוכנית הרכישה העצמית של מניות החברה בהיקף של כ-100 מיליון שקל, שהוכרזה בשנת 2020, היא יוצאת לתוכנית בהיקף דומה ו"זאת היות שהמחיר שבו נסחרות מניות החברה במועד ההחלטה מהווה הזדמנות עסקית וכלכלית ראויה לחברה".

 
  

צמיחה של 34% בפרמיות ודמי גמולים במחצית

עסקה שלא נכנסה לדוחות הרבעון השני היא מכירת השליטה בחברת הדיור המוגן "עד-120", שאותה ממשיכים בהפניקס לקדם מול קבוצת התשתיות שפיר, לפי שווי חברה של 1.35 מיליארד שקל. ככל שהעסקה תושלם הפניקס תחזיק ב"עד-120" בשיעור של כ-47% ותרשום רווח הון חד-פעמי, לאחר מס, בטווח של 220-270 מיליון שקל.

מבחינת הגידול בפעילות הביטוח, בחציון הראשון שיעור הצמיחה בפרמיות ודמי גמולים עמד על כ-34%, מ-9.4 מיליארד שקל בחציון הראשון 2020 ל-12.6 מיליארד שקל בחציון הראשון 2021. בענף הביטוח הכללי הרווח הכולל לפני מס במחצית השנה הראשונה הסתכם לסך של כ-410 מיליון שקל בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך של כ-67 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד.

העלייה ברווח החיתומי בתקופת הדוח בהשוואה לחציון המקביל אשתקד נובעת בעיקר מהקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בגין שנים קודמות ומהשפעת נזקי מזג האוויר והפסד בענף ביטול טיסה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בחציון המקביל אשתקד.

במגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך-טווח הרווח הכולל לפני מס לחציון הראשון של שנת 2021 הסתכם לכ-691 מיליון שקל, בהשוואה להפסד כולל לפני מס בסך של כ-60 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד.

העלייה בסך של כ-636 מיליון שקל בהכנסות מהשקעות נוסטרו נבעה בעיקר כתוצאה מהעליות בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם, אשר הביאו לגביית דמי ניהול משתנים (דמי ניהול הנגבים לאור תשואה חיובית בשוקי ההון) בסך של כ-372 מיליון שקל בתקופת הדוח, בהשוואה לאי-גביית דמי ניהול בתקופה מקבילה אשתקד, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, ועלייה במרווח הפיננסי בפוליסות המבטיחות תשואה.

במגזר ביטוחי הבריאות נרשמה ירידה גדולה ברווחים במחצית השנה הראשונה, והרווח הכולל לפני מס בתקופת הדוח הסתכם לכ-19 מיליון שקל, בהשוואה לרווח בסך של כ-226 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד. הסיבה לכך היא ירידה ברווח בסך של כ-248 מיליון שקל כתוצאה מהשפעות מיוחדות.

השפעות אלו נבעו מעדכון מחקרים והנחות בענפי סיעוד ובריאות אשר הגדילו את עתודות הביטוח בתקופת הדוח בסך 50 מיליון שקל, וזאת בהשוואה בעיקר לשינויים במחקרים והנחות אקטואריות אשר הקטינו את עתודות הביטוח בתקופה המקבילה אשתקד בסך של כ-198 מיליון שקל.

בנכסים המנוהלים שיעור הצמיחה עמד על כ-22%, מסך של 234 מיליארד שקל בסוף שנת 2020 לסך של 286 מיליארד שקל בסוף יוני 2021.

לאחר תום הרבעון וכחלק מיישום האסטרטגיה הנפיקה הפניקס ביטוח הון ראשוני מורכב בסך של 200 מיליון שקל באמצעות הפניקס גיוסי הון, וכן הונפק כ-1 מיליארד שקל ממכשיר ההון על-ידי הפניקס ביטוח להפניקס אחזקות (כחלף לשטרי הון שהונפקו בעבר). מהפניקס נמסר כי הנפקה זו, אשר בוצעה לראשונה על-ידי חברת ביטוח בישראל, מחזקת את ההון של החברה ומשפרת באופן משמעותי את שיעור הנזילות בקבוצה.

צרו איתנו קשר *5988