התרומה הצפויה של עסקת פסגות לאלטשולר שחם: רווח שנתי של 95 מיליון שקל

בתמורה להשקעה של 379 מיליון שקל בנכסי פסגות, יצמחו ההכנסות של אלטשולר שחם ב-288 מיליון שקל בשנה • הרווח הכולל של חברת הגמל והפנסיה של אלטשולר שחם ברבעון השני של 2021 עמד על כ-58.5 מיליון שקל, גידול של כ-96.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

יאיר לוינשטיין / צילום: יונתן בלום
יאיר לוינשטיין / צילום: יונתן בלום

חברת הגמל והפנסיה של אלטשולר שחם פרסמה היום (ג') את תוצאות הרבעון השני של 2021 וחושפת לראשונה את ההכנסות הצפויות מעסקת רכישת פסגות ואת העלות הסופית של העסקה, לאחר מכירת חלק מנכסי פסגות להראל ולוואליו קפיטל של רני צים. על בסיס הכנסות חודש יולי 2021 של נכסי הגמל וההשתלמות שעברו לאלטשולר שחם מפסגות, בבית ההשקעות צופים תרומה של כ-288 מיליון שקל להכנסות וכ-95 מיליון שקל לרווח הנקי במונחים שנתיים .

כבר ברבעון השני של השנה רואים את התרומה להכנסות. הכנסות החברה צמחו בכ-67.4% והסתכמו בכ-353.1 מיליון שקל, לעומת כ-211 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות מדמי ניהול נובעת בעיקר מעלייה ביתרת הנכסים המנוהלים על ידי החברה, מעלייה בסך ההפקדות לקופות הגמל ולקרנות הפנסיה אשר בניהול החברה ומגידול בסך של כ-41.9 מיליון שקל בדמי ניהול מקופות הגמל כתוצאה מאיחוד פסגות.

הכנסות החברה, ללא פסגות, צמחו בכ-47.4% והסתכמו בכ-310.9 מיליון שקל, לעומת כ-211 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הכולל המאוחד הסתכם בכ-58.5 מיליון שקל לעומת כ-29.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-96.4% .

מספר העמיתים בקרנות הפנסיה של החברה ממשיך לצמוח ונכון לסוף הרבעון השני לשנת 2021 עמד על 290,625 לעומת 167,241 בסוף הרבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-73.8% ולעומת 260,252 עמיתים בסוף הרבעון הקודם, גידול של כ-11.7%. נתח השוק של החברה בשוק הפנסיה גדל בכמעט פי 2 ועמד נכון לסוף חודש יוני 2021 על 4.84% לעומת 2.62% ברבעון המקביל אשתקד. נתח השוק של החברה בהפקדות לפנסיה עמד ברבעון 2 על 8% לעומת 4.6% ברבעון המקביל אשתקד .

נכסי קרנות הפנסיה של החברה גדלו מסך נכסים של כ-17.5 מיליארד שקל בסוף 2020 לסך נכסים של כ-25.9 מיליארד שקל נכון לסוף הרבעון השני, גידול של כ-48.4%. עיקר הגידול נבע מגיוס לקוחות חדשים כתוצאה מפעולות שיווק יעילות וממוקדות לקידום וחיזוק קרן הפנסיה של החברה ולחיזוק ומיצוב מותג החברה בקרב הציבור הישראלי וכן מתשואות עודפות בטווחי הזמן הארוכים, למרות שבחודשים האחרונים ניכרה ירידה בתשואות, בעיקר בשל החשיפה לשוק הסיני שסבל מרגולציה מחמירה במיוחד על המגזר הטכנולוגיה .

בנוסף, העובדה שקרן הפנסיה של החברה הינה אחת מארבע קרנות ברירת המחדל שנבחרו על ידי רשות שוק ההון, הגבירה את המודעות לחברה בקרב ציבור החוסכים והמפיצים. מהלכים אלה יחד, הובילו לגידול משמעותי בכמות העמיתים ובהיקף הצבירות שהועברו לקרנות הפנסיה שבניהול החברה. היקף נכסי קרנות הפנסיה של פסגות גמל הסתכמו לסך נכסים של כ-4 מיליארד שקל נכון ל-30 ביוני 2021 .

נכסי הגמל של החברה גדלו בכ-15%, מסך של כ-147.4 מיליארד שקל בסוף שנת 2020 לכ-169 מיליארד שקל בסוף הרבעון השני לשנת 2021. נכסי הגמל של פסגות גמל הסתכמו לכ-51.9 מיליארד שקל נכון לסוף הרבעון השני. היקף הנכסים המנוהלים של החברה, ללא נכסי פסגות, הסתכם בכ-195 מיליארד שקל לעומת כ-181.3 מיליארד שקל לעומת סוף הרבעון הראשון, צמיחה של כ-7.5% ולעומת כ-127.5 מיליארד שקל בסוף שנת 2020, גידול של כ-53% .

נכון לסוף חודש יוני אלטשולר שחם גמל ופנסיה הינה החברה הגדולה ביותר בשוק קופות הגמל (לרבות תכנית חסכון לכל ילד) והיא מחזיקה בנתח שוק של כ-26.47% מסך הנכסים המנוהלים בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות וזאת לעומת 22.62% לסוף יוני 2020.

ההון העצמי הסתכם בסוף הרבעון השני לכ-363.5 מיליון שקל לעומת כ-283.5 מיליון שקל בסוף שנת 2020 .

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם גמל ופנסיה, מסר: "אנו שמחים על התוצאות החזקות ברבעון. תוצאות אלה טרם הביאו לידי ביטוי את המהלכים שאנו מובילים במסגרת המיזוג עם פסגות. פרסמנו היום כי עסקת פסגות צפויה לתרום, על בסיס הכנסות חודש יולי 2021, הכנסות של כ-288 מיליון שקל ורווח של כ-95 מיליון שקל. קרן הפנסיה, המהווה מנוע צמיחה משמעותי, הפגינה גידול בנכסים המנוהלים, במספר העמיתים ובהכפלת נתח השוק שלנו. אנו נפעל להמשך צמיחה, חיזוק מעמדנו התחרותי וניהול את הנכסים שבידינו באופן מיטבי".

צרו איתנו קשר *5988