האם מותר להציג מידע חסוי לצורך הארכת תפיסת רכוש מחשוד?

השופט יצחק עמית הכריע בסוגיה העקרונית והבהיר כי הצגת חומר חקירה לשופט מבלי לחשוף אותו לחשוד היא פרקטיקה מקובלת • "ככל ששלב החקירה מתארך, ולנוכח הפגיעה בזכות הקניין בעקבות התפיסה, הביקורת השיפוטית לגבי החומר החסוי צריכה להיות קפדנית יותר", קבע

השופט יצחק עמית / צילום: דוברות בתי המשפט
השופט יצחק עמית / צילום: דוברות בתי המשפט

האם מותר לפגוע בזכויות חשוד לצורך הליכי תפיסת רכוש כך שסנגורו של החשוד לא ייחשף לראיות המוגשות לבית המשפט? האם זכויות החשוד נידחות על-מנת שלא לשבש את החקירה, ומתי יש מקום לחשוף את המידע למרות שהחקירה עודנה מתנהלת? השופט יצחק עמית מבית המשפט העליון מנתח בפסק דין שניתן בימים האחרונים את הסוגיה העקרונית תוך שהוא מאשר את הפרקטיקה הקיימת לצד הבהרות מתי על המשטרה לחשוף את חומר החקירה.

אחד הכלים של הרשויות להילחם בפשיעה הכלכלית היא תפיסת רכוש מהחשוד כבר בשלב החקירה. לאחר מכן, הפרקטיקה הנוהגת היא להמשיך ולהחזיק ברכוש באישור בית המשפט תוך הגשת מסמכים במעמד צד אחד על-מנת שלא לפגוע בחקירה.

השופט עמית הכריע בסוגיה העקרונית והבהיר כי הצגת חומר חקירה לשופט מבלי לחשוף אותו לחשוד היא פרקטיקה מקובלת שזכתה לגושפנקה שיפוטית בכל הערכאות. לצד זאת עמית מבהיר כי בסמכותו של השופט להורות על חשיפת החומר או חלקו בפני החשוד אם אין חשש שחשיפת החומר תפגע בהליכי החקירה. עמית גם מציין שצריך להבחין בין חומר חקירה הנוגע לעבירה לבין החקירה הכלכלית ולעתים חומר חקירה הנוגע לרכוש אינו פוגע בחקירת האירועים.

"ככל ששלב החקירה מתארך, ולנוכח הפגיעה בזכות הקניין בעקבות התפיסה, הביקורת השיפוטית לגבי החומר החסוי צריכה להיות קפדנית יותר", קבע עמית.

השופט לא קיבל את הצעת ההגנה לפיה ייקבע לוח זמנים נוקשה שבמסגרתו ייקבע כלל המורה על חשיפת החומר בפני ההגנה בחלוף זמן מאז התפיסה.

ההחלטה התקבלה במסגרת בקשת רשות ערעור שהגיש החשוד אחמד שתיווי, באמצעות עורכי הדין דוד יפתח ואיתן פינקלשטיין. שתיווי חשוד במתן שוחד למהנדס עיריית טירת הכרמל, בהלבנת הון ועבירות נוספות.

בית משפט השלום הורה על תפיסת כספים המגיעים לשתיווי מפרויקטים שונים בתקופת זמן בו בוצעו על-פי החשד עבירות השוחד והלבנת ההון. בין שתיווי למשטרה התגלעה מחלוקת האם שני פרויקטים נופלים לגדר תקופת הזמן והמחלוקת הוכרעה באמצעות הגשת עדותו במשטרה של גזבר טירת הכרמל. שתיווי וסנגוריו לא הורשו לעיין בעדות הגזבר. בבית המשפט המחוזי נקבע כי כספי הפרויקטים שבמחלוקת יועברו למשטרה. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור.

הסנגורים טענו כי מצב בו בית המשפט מעיין במעמד צד אחד במסמכים פוגע "בזכותו החוקית של החשוד להליך הוגן". עוד נטען כי הצגת ההודעה של הגזבר לעיני בית המשפט בלבד מנעה מהם את האפשרות להגיב ולהתמודד עם האמור בה. עו"ד אבי וסטרמן מהמחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה טען כי כל עוד לא הוגש כתב אישום מדובר בחומר שאין לחשוף אותו אך אישר כי בדיעבד לא הייתה מניעה להציגו לסנגורים.

השופט עמית קבע: "לטעמי ולאחר שעיינתי בהודעת הגזבר במשטרה, הרי שלא הייתה מניעה של ממש לחשוף אותה או חלקים רלוונטיים ממנה בפני העורר, וכך גם אישרה המשיבה (המדינה- נ.ש.) במהלך הדיון".

הטיעון העקרוני של ההגנה נדחה אך בית המשפט בחן את המקרה הנוכחי, והחליט כי כספים בהיקף של 1.2 מיליון שקל שנתפסו מאחד הפרויקטים שבמחלוקת לא נחתמו בתקופה הרלוונטית לחשדות ועל כן יוחזרו לשתיווי.

עו''ד ד''ר איתן פינקלשטיין / צילום: יונתן לאונוב
 עו''ד ד''ר איתן פינקלשטיין / צילום: יונתן לאונוב

עורכי הדין דוד יפתח וד"ר איתן פינקלשטיין המייצגים את שתיווי, מסרו כי הם שמחים על ההחלטה. "בית המשפט קיבל את טענתינו לפיה במקרה זה לא הייתה הצדקה להסתרת החומרים מההגנה, וכי במקרה שבו ניתן לפרש הסכמות בין הצדדים באופנים שונים, יש לפרש את ההסכמות באופן שמצדד בעמדת החשוד, בשל העוצמה הבלתי שוויונית של המשטרה בעת משא-ומתן על חשוד ביחס להמשך תפיסת רכושו".

עו''ד דוד יפתח / צילום: בועז יפתח
 עו''ד דוד יפתח / צילום: בועז יפתח

*** חזקת חפות: החקירה נגד אחמד שתיווי עודנה נמשכת, ועומדת לו חזקת החפות.