עידן עופר יותר מהכפיל את שווי החזקותיו בבורסה המקומית, ועכשיו מהמר על הפודטק

לאחר שנים של ארגון מחדש ומימוש נכסים, החברה לישראל חוזרת להשקיע: תרכוש לפחות 15% ממניות אקווה גרופ, הנסחרת באוסלו ומספקת שירותים ופתרונות לגידול דגים • החזקותיו של עופר בשתי החברות שבשליטתו, חברה לישראל וקנון, מסתכמות בכ-8.5 מיליארד שקל

עידן עופר / צילום: סיון פרג'
עידן עופר / צילום: סיון פרג'

החברה לישראל , שבשליטת עידן עופר, חוזרת להשקיע, לאחר שנים שבהן עסקה בארגון מחדש ובמימושי נכסים. חברת ההחזקות חתמה על הסכם לרכישה של 15% לפחות ממניות החברה הציבורית אקווה גרופ (AKVA), שמניותיה נסחרות בבורסה באוסלו שבנורבגיה.

אקווה עוסקת במתן שירותים בתחום החקלאות הימית, ופתרונותיה כוללים גם טכנולוגיית חקלאות ימית לגידול יבשתי. היקף העסקה מוערך בכ-65 מיליון דולר, והוא יבוצע בקרונות נורבגיות, לפי מחיר של 96.5 קרונות למניית אקווה, המשקף פרמיה של 17.7% על מחיר המניה בבורסה נכון ליום ג' השבוע.

העסקה מותנית בקיומם של תנאים מתלים. על פי תנאי העסקה, תשקיע החברה לישראל במועד ההשלמה כ-332 מיליון קרונות נורבגיות (כ-37 מיליון דולר) באקווה, כנגד הקצאת מניות חדשות שיהוו כ-10% ממניות אקווה ערב מועד ההשלמה. נוסף על כך, תגיש החברה לישראל הצעת רכש למניות אקווה מידי הציבור בסכום של 209-241 מיליון קרונות נורבגיות (24-28 מיליון דולר).

ההצעה תכלול רכישה של 5% לפחות ממניות אקווה, ולדברי החברה לישראל, ככל שההיענות להצעת הרכש תהיה גדולה, היא תוכל לרכוש מניות נוספות במסגרת הצעת הרכש, עד לשיעור החזקה כולל של 19.99% באקווה.

מניית אקווה סיימה ביום שלישי את המסחר בבורסת אוסלו במחיר של 82 קרונות, המשקף לחברה שווי של 2.733 מיליארד קרונות (316 מיליון דולר). במסגרת העסקה, התחייבה בעלת השליטה באקווה למכור מניות בהצעת הרכש, באופן שלאחריה תחזיק החברה לישראל 15% לפחות ממניות אקווה, ובלבד שבעלת השליטה תחזיק 51% לפחות ממניות אקווה.

לאחר השלמת העסקה תהיה החברה לישראל זכאית לצרף דירקטור מטעמה לדירקטוריון אקווה. לדברי החברה לישראל, בכוונת הצדדים להסכם ההשקעה להשקיע סכום של 10 מיליון דולר כל אחד בפרויקטים של חקלאות ימית בגידול יבשתי, המשתמשים או עתידים להשתמש בטכנולוגיות של אקווה, בדרך של השקעה ישירה בפרויקטים האמורים או בדרך של השקעה בגוף משותף שמטרתו השקעה בפרויקטים כאמור.

גוף השקעה זה, שיוחזק בחלקים שווים בידי החברה לישראל ואקווה, יפעל לגיוס של 50-100 מיליון דולר, מתוכם 30-80 מיליון דולר מצדדים שלישיים והשאר כאמור בידי אקווה והחברה לישראל.

הפתרונות שמוכרת אקווה מתחלקים לשלושה מגזרים: טכנולוגיה לגידול דגים בכלובים, טכנולוגיה לגידול יבשתי של דגים ופתרונות דיגיטליים. עיקר פעילותה של אקווה מתמקד כיום במתן פתרונות טכנולוגיים לגידול יבשתי של דגי סלמון, עבור כל שלבי מחזור הגידול.

נכון לסוף 2020 מחזיקה אקווה בעשר חברות בנות ברחבי העולם, מעסיקה 1,447 עובדים ומפעילה משלוחים לכ-65 מדינות. ב-12 החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2021 הציגה אקווה הכנסות של 360 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם (רווח תפעולי לפני פחת והפחתות) של 37 מיליון דולר, המשקף מרווח EBITDA מתואם של כ-10% מההכנסות.

עקרונות חדשים לביצוע השקעות

כבר במרץ 2019 החליט דירקטוריון החברה לישראל על עדכון האסטרטגיה של החברה. לצד המשך האסטרטגיה העיקרית של החברה לישראל - למקסם את ערכה באמצעות החזקותיה באיי.סי.אל ובבזן - החליט הדירקטוריון על ביצוע השקעות חדשות, בהתאם לעקרונות מנחים שניסחה ההנהלה ושאושרו על-ידיו.

בין השאר, קבעו עקרונות אלו כי ההחזקה באיי.סי.אל תוגדר כאסטרטגית, כי פעילות ההשקעות תתבסס על עיקרון מנחה של ניהול פורטפוליו מחושב וכי אסטרטגיית ההשקעות תתחשב בתזרים המזומנים החזוי (כולל מימוש אפשרי של נכסים), מתוך כוונה שלא להגדיל את החוב נטו של החברה לאורך זמן. לשם מימוש האסטרטגיה ציינה אז החברה לישראל כי בכוונתה להקצות סכומים בהיקף מצטבר של 350-500 מיליון דולר בשנים הקרובות, להשקעות בחברות חדשות במסגרת אסטרטגיה זו.

עוד הדגישה אז החברה, כי פעילות ההשקעות תחתור להשקיע בחברות אשר הוכיחו יכולת מסחרית ממשית, כולל מוצרים שהוכחו בשוקי מטרה. עוד נקבע כי פעילות ההשקעות תימנע מהשקעות החברות הזנק (חברות סטארט-אפ), אולם היא תשאף לכלול שילובים בין חברות גלובליות ובין טכנולוגיות ישראליות.

מאז השקת אותה אסטרטגיה עסקה הנהלה החברה לישראל בבחינת השקעות חדשות, וכעת יוצאת כאמור לדרך ההשקעה הראשונה במסגרתה, אשר משרתת את העקרונות שנקבעו אז. בחברה לישראל מאמינים כי תחומי המזון בכלל, וטכנולוגיות המזון (פוד-טק) בפרט, מספקים כיום הזדמנויות השקעה מעניינות.

ביקוש גבוה בשוק הדגים

תחום הפוד-טק נחשב כיום למגה-טרנד בעולם, בשל הפתרונות שהוא מבקש להציע לקשיים העתידיים באספקת המזון בעולם. שוק הדגים העולמי למשל זוכה כיום לביקוש גבוה בהרבה מההיצע, ומשום כך קיימת הערכה בחברה, שלפיה גידול יבשתי של דגי סלמון ילך ויצבור תאוצה בשנים הקרובות במדינות שונות בעולם.

אקווה נחשבת לחברה המובילה בתחום, ומשום כך בחרו בחברה לישראל להתמקד בה. אקווה לא חיפשה מקורות השקעה, ועסקת ההשקעה כלל לא הייתה על השולחן, אלא הגיעה כיוזמה של החברה לישראל. לכך סייעו העובדה שחלק ניכר מהשקעותיה של החברה לישראל לאורך השנים היו בחברות בינלאומיות, וכן המוניטין החיובי שלו זוכה בעל השליטה עידן עופר בנורבגיה.

המניה עלתה 180% בשנה האחרונה

החברה לישראל נותרה בשנים האחרונות עם שתי החזקות עיקריות בלבד: איי.סי.אל גרופ (לשעבר כיל או כימיקלים לישראל) ובזן (בתי הזיקוק לנפט), לאחר שהעבירה את החזקותיה האחרות לחברת קנון, שפוצלה ממנה. קנון מחזיקה כיום במניות או.פי.סי אנרגיה וצים, ובמניות קורוס הסינית שאותן היא אמורה למכור.

את המחצית הראשונה של 2021 סיימה החברה לישראל עם הון עצמי המיוחס לבעלים של 1.57 מיליארד דולר, לאחר שרשמה בתקופה זו רווח נקי המיוחס לבעלים של 121 מיליון דולר. לשם השוואה, ב-2020 כולה רשמה החברה לישראל הפסד המיוחס לבעלים של 173 מיליון דולר.

החברה לישראל נסחרה ביום רביעי בבורסה לפי שווי של כ-8 מיליארד שקל, לאחר שמנייתה רשמה תשואה מתואמת של כ-180% בשנה האחרונה. עם זאת, בסיכום שלוש השנים האחרונות עדיין מציגה המניה ירידה של כ-10%. 

עידן עופר חולש כיום על כ-51.5% ממניות החברה לישראל, בשווי שוק של כ-4 מיליארד שקל. נוסף על כך מחזיק עופר בכ-60% ממניות חברת ההחזקות קנון (המחזיקה בחברת  או.פי.סי אנרגיה ובחברת הספנות צים), שנסחרת לפי שווי של 7.3 מיליארד שקל, לאחר שהניבה תשואה של 110% בשנה ושל כ-200% בשלוש שנים, כך שהחזקותיו של עופר בשתי החברות שבשליטתו מסתכמות בכ-8.5 מיליארד שקל.

צרו איתנו קשר *5988