בוחני הנהיגה פתחו בסכסוך עבודה בדרישה להחיל את התו הירוק על הנבחנים – מה החליט ביה"ד לעבודה?

בוחני נהיגה שנמצאים ברכב סגור עם נבחנים מתחלפים מדי יום כל היום, דרשו מהמעסיקה שלהם לחייב את הנבחנים בתו ירוק, אף שמשרד הבריאות לא עשה זאת • לאחר סירוב המעסיקה, הם הכריזו על שביתה • מדוע בית הדין קיבל את עמדת המעסיקה?

תו ירוק ישראלי / צילום: Shutterstock, travelwild
תו ירוק ישראלי / צילום: Shutterstock, travelwild

הממשלה קבעה כי עסקים ושירותים מסוימים יידרשו לעמוד בכללי התו הירוק, אך מבחני הנהיגה המעשיים ("טסטים") לא נכללו בדרישה. בוחני הנהיגה החוששים לחשיפה לנבחנים שאינם מחוסנים פנו בדרישה למעסיקם, חברת מילגם, להחיל את התו הירוק על הנבחנים.

לאחר שהמעסיקה סירבה להציב דרישות לנבחנים, פרסמה ההסתדרות הודעה לציבור כי החל מיום 27.9.21 לא יבוצעו מבחני נהיגה מעשיים ללא עמידה בתו הירוק. הבוחנים טענו כי אופי העבודה שלהם, בתוך הרכב, אינו מאפשר ריחוק חברתי, וללא אמצעי מיגון מלבד עטיית מסכה, המצב מסכן אותם.

המעסיקה פנתה לבית הדין לעבודה בתל אביב, באמצעות עורכי הדין ירון קרמר ורוני איטח-גנט ממשרד נ. פינברג, בדרישה לבטל את השבתת פעילות מבחני הנהיגה למי שלא מחזיק בתו הירוק.

עו''ד ירון קרמר / צילום: אופיר אייב
 עו''ד ירון קרמר / צילום: אופיר אייב

השופטת מירב קליימן קבעה כי מעסיק לא יכול לדרוש ממקבלי שירות, להבדיל מעובדיו, הגבלות שלא נדרשו על-ידי הממשלה - גם לא במקרה שעובדיו פותחים עקב כך בסכסוך עבודה. "אין מדובר בנושא המצוי בסמכותה של מילגם המעסיקה ואף לא בסמכותו של משרד התחבורה אלא בסמכות הגורמים הרלוונטיים בממשלה", קבעה השופטת.

בית הדין קבע כי הדרך להיאבק להגבלת הנבחנים אינה בסכסוך עבודה. "הלכה למעשה בפנינו מאבק שעניינו 'הגנה על תנאי עבודתם של העובדים, הסבורים כי מהלכיו של הריבון יביאו לפגיעה בזכויותיהם' וככזה מדובר בשביתה 'מעין-פוליטית' שאין לאפשרה מעבר לפרק הזמן בו התקיימה", קבעה קליימן.

עוד נקבע כי הדברים נכונים בין אם מדובר בחברה פרטית ובין אם היה מדובר במשרד התחבורה כמעסיק - הסמכות להחיל את התו הירוק היא בידי הממשלה ובידיה בלבד. מאחר שנקבע כי מילגם אינה מוסמכת לדרוש מציבור הנבחנים להציג תו ירוק או בדיקת קורונה בתוקף, מילגם לא יכולה להגיע להסכמות עם הבוחנים בעניין.

"כאשר נכון לכתיבת שורות אלה התקנות לא הוחלו על מבחני הנהיגה המעשיים, אין לצפות כי המבקשת, כמעסיקה נותנת שירות, תחיל מגבלות אלה על מקבלי השירות אותו היא מספקת, כאמור, לצדדים שלישיים שאינן מצויים בגדר סמכותה", נקבע. לכן לא ניתן לאפשר שימוש בצעדים ארגוניים המסורים לארגון העובדים כאמצעי לחץ על המעסיק.

הסתדרות עובדי משרד התחבורה, אליה שייכים הבוחנים, יוצגה על-ידי עורכי הדין אלעד מורג ונטלי שוכוביצקי.