הושלמה הסגירה הפיננסית לפרויקט פארגו בארה"ב, בו שותפה שיכון ובינוי

עלות הפרויקט (כולל עלות הקמת הפרויקט, עלויות מימון בתקופת ההקמה והוצאות נוספות) נאמדת כאמור בכ- 1.5 מיליארד דולר • תקופת ההקמה של הפרויקט צפויה להימשך כשש שנים ולהתחיל ברבעון הרביעי 2021

תמיר כהן, יו”ר ומנכ”ל שו”ב / צילום: איל יצהר
תמיר כהן, יו”ר ומנכ”ל שו”ב / צילום: איל יצהר

קונסורציום הכולל את חברת שיכון ובינוי הישראלית, השלים את הסגירה הפיננסית לפרויקט הסטת השטפונות בעיר פארגו בארה"ב, שהיקפו עתיד להסתכם ב-1.5 מיליארד דולר. לדברי שיכון ובינוי השלמת הסגירה הפיננסית לפרויקט כללה חתימה על מערכת הסכמים למימונו, כך שכעת התמלאו כלל התנאים המתלים לזכייה בפרויקט.

לפני ארבעה חודשים דיווחה שיכון ובינוי, כי קבוצה בה היא שותפה (באמצעות חברה בת בבעלות מלאה) זכתה במכרז לתכנון, הקמה, מימון תפעול ותחזוקה של פרויקט להסטת שיטפונות במדינת צפון דקוטה, שבארה"ב. אורכו של הפרויקט מסתכם ב-30 מייל והוא יכלול תשתיות נלוות, שיגנו על העיר פארגו ואזוריה הסמוכים (Fargo-Moorhead) בתקופות של שיטפונות קיצוניים.

החברה הבת של שיכון ובינוי מחזיקה ב-42.5% מהתאגיד שיתקשר עם מזמין הפרויקט בחוזה הזיכיון ויוגדר כזכיין הפרויקט. כמו כן, חברה בת נוספת של שיכון ובינוי תחזיק ב-35% ממניות החברה הקבלנית שתבצע את הקמת הפרויקט.

המימון לזכיין יהיה במתכונת של מימון פרויקטלי נון-ריקורס (Non-recourse Project Finance) ויעמוד על היקף מסגרות כולל של כ-1 מיליארד דולר, המורכבים מהלוואות בנקאיות לטווח קצר של כ-3 שנים ומאג"ח לטווח ארוך של עד 35 שנים. לאורך תקופת ההקמה ישולמו מענקים על ידי מזמין הפרויקט (Metro Flood Diversion Authority), אשר ישמשו להחזר המימון הקצר וכן למימון פעילות ההקמה. לאחר השלמת ההקמה, ישולמו לזכיין תשלומי זמינות לאורך תקופת התפעול והתחזוקה.

במועד הסגירה הפיננסית לפרויקט, הועמדו על ידי השותפים בזכיין ערבויות להבטחת התחייבויותיהם, ובכלל זה הועמדו על ידי שיכון ובינוי (באופן ישיר ועקיף) ערבויות להעמדת ההון העצמי לפרויקט, לפי חלקה היחסי בסך ההון העצמי בהתאם לשיעור החזקתה בזכיין (קרי, 42.5%). כמו-כן, הועמדו על ידי קבלן ההקמה והשותפים בקבלן ההקמה (ובהם שיכון ובינוי), בטוחות שונות.

עלות הפרויקט (כולל עלות הקמת הפרויקט, עלויות מימון בתקופת ההקמה והוצאות נוספות) נאמדת כאמור בכ- 1.5 מיליארד דולר, אשר מרביתה תמומן באמצעות האשראי. יתרת עלות הפרויקט תמומן בעיקרה באמצעות המענקים ותשלומי הזמינות ומקצתה באמצעות כספי הון עצמי אשר יועמדו על ידי השותפים בזכיין.

תקופת הזיכיון לתפעול ולתחזוקת הפרויקט הינה 29 שנים מתום הקמתו. תקופת ההקמה של הפרויקט צפויה להימשך כשש שנים ולהתחיל ברבעון הרביעי 2021.

שיכון ובינוי, שבשליטת נתי סיידוף, נסחרת בבורסה לפי שווי של 8.1 מיליארד שקל. בשלוש השנים האחרונות רשמה מניית החברה תשואה מתואמת מצטברת של 175%.

צרו איתנו קשר *5988