החלפת האג"ח המיועדות נדחתה בחצי שנה: תבחן העלאת הרף המובטח ל-5.15%

הצעת חוק חדשה שהוגשה לוועדת הכספים דוחה את החלת המנגנון מ-1 בינואר 2022 ל-1 ביולי, כששר האוצר יוכל לדחות אותה בחצי שנה נוספת • אם החוק ישונה הטבת השלמת התשואה תהיה תקפה ל-15 שנה • על מנת לכלול בתשואה גם את דמי הניהול, יו"ר הוועדה קושניר ביקש לבחון הגדלת הרף המובטח

יו''ר ועדת הכספים אלכס קושניר / צילום: יוסי זמיר
יו''ר ועדת הכספים אלכס קושניר / צילום: יוסי זמיר

ועדת הכספים של הכנסת המשיכה היום (ב') לדון בפרק בחוק ההסדרים העוסק בהחלפת מנגנון האג"ח המיועדות בקרנות הפנסיה במנגנון המבטיח תשואה של 5%. במהלך הדיון הנוחה בפני חברי הכנסת הצעת חוק מעודכנת, הכוללת מספר שינויים מהותיים, החל מהעלאת שיעור התשואה המובטחת ועד לדחיית החוק.

על פי הרפורמה, המדינה תפסיק להנפיק אג"ח מיועדות בשיעור של 30% מנכסי הפנסיות הוותיקות והחדשות, כאשר שיעור זהה של כספי החוסכים יושקע בשוק ההון, וככל שהתשואה השנתית שהושגה בנוגע לסכומים אלה, תהיה נמוכה מ-5%, המדינה תשלים לקרנות הפנסיה את ההפרש כדי להבטיח תשואה של 5%, וככל שהתשואה שהושגה תהיה גבוהה מ-5% הקרנות יעבירו את ההפרש לקרן שתוקם לשם הבטחת תשואה עתידית והשלמת ההפרשים ככל שיידרש.

יו"ר הוועדה, ח"כ אלכס קושניר ביקש מהאוצר לבחון כי התשואה המובטחת תוגדל ותעמוד על 5.15%, כך שתכלול את ממוצע דמי הניהול בשוק ותביא לתשואה נטו. הוועדה תתכנס מחר בבוקר להמשך דיון בחוק, כאשר ייתכנו הצבעות.

נוכח הערות רשות שוק ההון, והגופים המוסדיים בדיוני הוועדה, כי תחולת החוק תדחה מה-1 לינואר מועד נוסח החוק המקורי, ל-1 ביולי 2022, כאשר באפשרות שר האוצר לדחותה ל-1 בדצמבר 2022.

ברשות שוק ההון ציינו כי טווח הזמנים שתוקן לעניין כניסת החוק לתוקף הינו גבולי, וביקשו כי עמדת הגופים המוסדיים תישמע בנוגע לכך על מנת שלא יקרה מצב של פגיעה בחוסכים, וציינו כי גם תקנות רבות יתלוו לחוק.

לדרישות חברי הוועדה בדיונים הקודמים, הוכנסו לנוסח המוצע מספר שינויים. על רקע חשש חברי הכנסת כי המדינה תשנה את החוק ותשנה את חובתה להשלים את התשואה ל-5%, נקבע כי גם במקרה של שינוי החוק, ההטבה של השלמת התשואה תישמר למשך 15 שנה.

במסגרת חשש חברי הכנסת כי המדינה לא תפריש סכומים מספיקים לאורך השנים לקרן ובמצב משבר לא יהיה בה די כדי להשלים את התשואות, נקבעו כפי שפורסם ביום חמישי האחרון, בחוק שיעורי ההפרשות השנתיות של המדינה לקרן מתוך סך הנכסים המנוהלים בקרנות השונות: בשנים 2022 עד 2024 - 3%, בשנים 2025 - 2026 - 2.5%, בשנת 2027 - 2%, ובשנת 2028 ואילך - 1.8% - החישוב יעשה בכל שנה בנפרד.

עוד סוכם בעקבות העלאת הנושא מצד חברי הכנסת, כי התשואה המובטחת שנקבעה בסך 5%, תכלול הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות באותם נכסים, ואלה לא ינוכו מתוך התשואה. עוד נקבע, כי התשואה המובטחת בת 5%, תעמוד על ריבית 5 שנתית צמודה למדד המחירים לצרכן, ונקבע כי ההצמדה למדד תעשה במידה והוא חיובי בלבד.

בהצעת החוק החדשה מוצע כי במסגרת תקנות שיתלווה לחוק במידת הצורך, תחול ודאות לכך שגם בעת מעבר בין קרנות והתחשבנות בין קרנות, כספי החוסכים וזכויותיהם לא יפגעו. עוד נקבע בעקבות הערת רשות שוק ההון בדיוני הוועדה הקודמים, כי כספי האג"ח יושקעו רק בנכסים בלתי סחירים חדשים (נדל"ן לרוב), זאת נוכח כך שההשקעות בנכסים מסוג זה מניבות לרוב תשואות רק לאחר מספר שנים, וכניסת המדינה להשקעות קיימות באמצעות כספי האג"ח, הייתה עלולה להביא להנאתה מהרווחים ללא השתתפות בעלויות מלכתחילה.

עוד הובהר במהלך הקראת הנוסח כי הכספים שיועברו מקרנות האג"ח לקרן הפנסיה של כל חוסך, יושקעו באפיק נפרד מיתר כספי החוסך באותה קרן, זאת כדי להבחין בין התשואות, כאשר המסלול שיבחר יהיה זהה למסלול בו מנוהלים מרבית כספי החוסך.

במהלך הדיון עלתה בקשת חברי הכנסת לכך שיידרש רוב מיוחד בכנסת לשינוי החוק, בייעוץ המשפטי לוועדה הסבירו כי הדבר בעייתי, נוכח כך שהוא כרוך בהגבלת כנסות עתידיות. יו"ר הוועדה, ח"כ אלכס קושניר וחברי הוועדה ביקשו כי הייעוץ המשפטי יבחן את הנושא שנית.

צרו איתנו קשר *5988