השוק הראשוני דועך? קפיצה בהיקף גיוסי האג"ח הקונצרניות באוקטובר לכ-9 מיליארד שקל

מנכ"ל מידרוג: "המשך המגמה החיובית בשווקי ההון בארץ ובעולם, יחד עם הריביות הנמוכות והמרווחים הנמוכים בשוק החוב הקונצרני, מגדילים את היצע המנפיקים, גם כאלו שאינם מדורגים"

הבורסה בתל אביב / צילום: איל יצהר
הבורסה בתל אביב / צילום: איל יצהר

הרגיעה הנמשכת בשוק ההנפקות הראשוניות (IPO) בבורסה בתל אביב נמשכה גם בחודש אוקטובר. מסיכומי הבורסה עולה כי רק חברה חדשה אחת הצטרפה למסחר בחודש שעבר (חברת הפינטק פיימנט). מדובר בהמשך לדעיכה הנמשכת זה מספר חודשים, לאחר קדחת ההנפקות בתחילת השנה (בסה"כ הצטרפו למסחר בת"א 89 חברות חדשות ב-2021).

בד בבד, שוק הנפקות האג"ח הקונצרניות העלה הילוך בחודש שעבר. מסיכום של חברת מידרוג עולה כי היקף גיוסי החוב של החברות הנסחרות הסתכם בחודש שעבר בכ-9 מיליארד שקל (על ידי 23 מנפיקים שונים), בהשוואה לכ-3.7 מיליארד שקל באוקטובר אשתקד, קפיצה של כמעט 150%.

הסכום שגויס, אגב, לא כולל הנפקה בינלאומית למשקיעים מוסדיים של כתבי התחייבות נדחים מסוג COCO בהיקף של כ-1 מיליארד דולר (3.2 מיליארד שקל) על-ידי בנק הפועלים. בנק מזרחי טפחות, עם הנפקת אג"ח בסך של כ-3.4 מיליארד שקל, אחראי למעל שליש מהיקף הגיוסים בתל אביב באוקטובר.

83% הונפקו על-ידי חברות נדל"ן ובינוי

בנטרול מוסדות פיננסיים, היקף ההנפקות באוקטובר הסתכם בכ-5.5 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-3.7 מיליארד שקל באוקטובר אשתקד. כ-4.6 מיליארד שקל (כ-83%) הונפקו בידי חברות נדל"ן ובינוי לעומת כ-1.3 מיליארד שקל (34%) באוקטובר 2020, ואילו כ-800 מיליון שקל בלבד הונפק בידי הסקטור העסקי שאינו נדל"ן ובינוי, בהשוואה לכ-1.7 מיליארד שקל באוקטובר אשתקד.

בחודש אוקטובר הסתכם היקף ההנפקות הלא מדורגות בכ-900 מיליון שקל (על ידי 5 מנפיקים), זאת כאשר בחודש המקביל אשתקד לא נרשמו כלל הנפקות לא מדורגות.

עוד מציינים במידרוג כי למעט בנק מזרחי, ההנפקה הבולטת בחודש אוקטובר בוצעה על-ידי קבוצת מבנה נדל"ן בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקל, וההנפקות הבאות אחריה היו קטנות יחסית. עם המנפיקים הבולטים בהן ניתן למנות את אמות השקעות עם גיוס של כ-800 מיליון שקל וגזית גלוב עם גיוס של כ-600 מיליון שקל.

אבי שטרנשוס מנכ"ל מידרוג, מציין כי "בחודש אוקטובר נמשכה המגמה החיובית בשווקי ההון בארץ ובעולם, אשר יחד עם המשך הריביות הנמוכות והמרווחים הנמוכים בשוק החוב הקונצרני, מגדילים את היצע המנפיקים תוך גידול בחלק המנפיקים שאינם מדורגים".

הזינוק בהיקף ההנפקות בחודש שעבר הביא לכך שמתחילת השנה הסתכם היקף ההנפקות של אג"ח קונצרניות בכ-53 מיליארד שקל, לעומת 46 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנת 2020 - עלייה של כ-15%.

ללא מוסדות פיננסיים נרשמה מאז תחילת השנה עלייה של כ-26% בהיקף ההנפקות לכ-46 מיליארד שקל לעומת אשתקד. בתקופה זו חלה עלייה גם במספר המנפיקים שהסתכם, ללא מוסדות פיננסיים, בכ-118 לעומת 88 בשנת 2020 ו-94 בשנת 2019.

הגידול בהנפקות מאז תחילת השנה ללא הסקטור הפיננסי נבע בעיקר מסקטור מסחר ושירותים (ללא נדל"ן ובינוי), שבו נרשמה עלייה בשיעור של כ-52% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. סקטור נדל"ן ובינוי רשם גידול של 21% בהיקף הגיוסים. היקף הגיוסים של מוסדות פיננסיים הסתכם בכ-6.9 מיליארד שקל בתקופה זו, בהשוואה לכ-10 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב-2020.

עלייה בשיעור המנפיקים הלא מדורגים

בחודשים ינואר-אוקטובר 2021 חלה עלייה בשיעור המנפיקים הלא מדורגים ובערך הנקוב שהונפק ללא דירוג, חלקם של המנפיקים שאינם מדורגים מתוך סך המנפיקים שגייסו אג"ח בתקופה זו עמד על 31% מסך ההנפקות לעומת שיעור של 18% בתקופה המקבילה אשתקד ו-22% בתקופה המקבילה בשנת 2019. חלקו של הערך הנקוב הלא מדורג היווה כ-15% מהערך הנקוב שהונפק בתקופה, לעומת 5% ו-7% בתקופה המקבילה בשנים 2020 ו-2019, בהתאמה.

עוד מציינים במידרוג כי 45% מהערך הנקוב שהונפק ללא דירוג הובטח בשעבודים מטריאליים על סוגים שונים של נכסים, זאת לעומת שיעור של 40% בתקופה המקבילה בשנת 2020 ו-64% בשנת 2019.

צרו איתנו קשר *5988