לאחר ניצחון נפטא על ישראמקו: גם תשובה מקווה לקבל תמלוגים מוגדלים ממאגר תמר

לאחר שנקבע בבוררות כי ישראמקו תשלם לשותף הכללי שלה, נפטא, תמלוגים נוספים של כ-50 מיליון דולר, מתקרב לסיומו הליך גישור בסוגייה דומה המתנהל בשותפות דלק קידוחים, שבשליטת קבוצת דלק

מאגר תמר / צילום: בן יוסטר
מאגר תמר / צילום: בן יוסטר

האם בעלי המניות של קבוצת דלק  וחברת תומר תמלוגי אנרגיה (לשעבר דלק תמלוגים) אמורים להתעודד מתוצאות הבוררות שהתנהלה בין חברת נפטא  לשותפות הגז ישראמקו  סביב חישוב התמלוגים ממאגר תמר?

שאלה זו עשויה לקבל תשובה כבר בשבועות הקרובים, במסגרת הליך משפטי המתקיים בין קבוצת דלק ותומר אנרגיה ובין השותפות דלק קידוחים , סביב חישוב מועד העלאת שיעור התמלוגים ממאגר הגז תמר.

ההליך המשפטי הנ"ל נמצא כיום בגישור אצל שופט ביהמ"ש העליון בדימוס, ד"ר יורם דנצינגר, והיקפו מוערך בעשרות מיליוני דולרים. לפי החלטת ביהמ"ש, אמור היה הגישור להסתיים בשבוע שעבר, אולם השבוע הגישו הצדדים בקשה משותפת לביהמ"ש להארכת הגישור עד ל-18.11, לצורך מיצוי ההליך.

בתום הגישור, צפוי המגשר להגיש הצעת פשרה לשני הצדדים, לאחר שבחן את טענותיהם. עם זאת, מאחר שמדובר בהליך גישור ולא בבוררות (כפי שהתנהלה בין נפטא לישראמקו), הרי שהצדדים אינם מחויבים לקבל את הצעת הפשרה של המגשר, ובמקרה כזה יחזור התיק לאולמה של שופטת ביהמ"ש המחוזי בת"א רות רונן.

לכאורה, הצעת הגישור של שופט העליון בדימוס דנצינגר (ולחילופין הכרעת שופטת המחוזי רונן), אמורה להינתן במנותק מהחלטתו של שופט המחוזי בדימוס, יצחק ענבר, ששימש כבורר בסכסוך בין ישראמקו ונפטא. אלא שהנושאים הדומים שבהם עוסקים שני ההליכים המשפטיים מגדילים לכאורה את ההסתברות לקביעות דומות בשני המקרים.

החשיבות של קביעת מועד החזר ההשקעה

הנושא המרכזי שבו עוסקים הליכים משפטיים אלה הוא קביעת מועד החזר ההשקעה במאגר הגז תמר, שבו מחזיקות השותפויות הבורסאיות ישראמקו (28.75% מהזכויות) ודלק קידוחים (22%).

על פי ההסכמים בשתי השותפויות, גדלים באופן משמעותי התמלוגים שמשלמת כל אחת מהן לשותף הכללי שלה החל ממועד החזר ההשקעה. מכאן חשיבות קביעתו של מועד החזר ההשקעה, הן לשותף הכללי של כל שותפות והן למחזיקי יחידות ההשתתפות שלה (השותף המוגבל).

השותף הכללי הינו הגוף שיזם ומנהל את השותפות. אצל ישראמקו השותף הכללי הוא חברת נפטא, ואצל דלק קידוחים מדובר בקבוצת דלק, כאשר גם חברת תומר תמלוגי אנרגיה זכאית לחלק מתמלוגים אלו.

במקרה של ישראמקו, טענה השותפות כי בהתאם להסכם העברת הזכויות שחתמה מול ישראמקו אינק (שבבעלות נפטא) מ-1989, יש להביא בחשבון הוצאות מסוימות שדוחות את מועד החזר ההשקעה, בשעה שנפטא טענה כי לא כך הדבר. 

בין היתר טענה ישראמקו, כי יש להביא בחשבון את העלויות העתידיות בגין סילוק, פירוק ופינוי מאגר תמר, לכשיתייבש. עוד טענה השותפות, כי יש לכלול בתחשיב גם את הוצאות המטה שלה (הוצאות הנהלה וכלליות), את התשלומים העתידיים בגין "היטל ששינסקי" המשולם למדינה, את עלויות המימון של פרויקט תמר ואת הוצאות ההולכה שלו.

 
  

אותו הסכם ישן בין החברות, קבע כי במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים תיפתר המחלוקת בבוררות. בתום הליך הבוררות, קבע הבורר כי בתחשיב מועד החזר ההשקעה לא ייכללו הוצאות היטל ששינסקי והוצאות הסילוק (כעמדת נפטא), וכן כי ייכללו הוצאות ההולכה (כעמדת שותפות ישראמקו).

על פי החלטות אלו קבע הבורר את יום החזר ההשקעה על 23 במרץ 2017, כך שהחל ממועד זה נדרשת השותפות לשלם תמלוג מוגדל לשותף הכללי. משמעות ההחלטה מבחינת ישראמקו ובעלי יחידות ההשתתפות שלה היא תשלום נוסף של 49.1 מיליון דולר בתוספת ריבית, מעבר לסכום שכבר שולם לנפטא. מדובר בניצחון לנפטא ולבעלי מניותיה (בראשות קובי מימון וחיים צוף), ובהפסד לשותפות ישראמקו ולמחזיקי יחידות ההשתתפות שלה.

ההליך המשפטי נפתח בינואר 2019

במקרה של דלק קידוחים היה זה המפקח מטעם מחזיקי יחידות ההשתתפות באותה העת, עו"ד גיא גיסין, שפתח בהליך המשפטי. המפקח, שתפקידו לשמור על האינטרסים של מחזיקי יחידות ההשתתפות (הציבור), הגיש בינואר 2019 לביהמ"ש המחוזי בת"א כתב תביעה כנגד דלק קידוחים, השותף הכללי שלה והחברות קבוצת דלק ודלק תמלוגים (כיום תומר אנרגיה), שנהנות מהתמלוגים המשולמים לו.

בכתב התביעה ביקש המפקח מביהמ"ש להצהיר, כי יש לכלול במסגרת תחשיב "מועד החזר ההשקעה" בפרויקט תמר את התשלומים שעל השותפות לשלם למדינה מכוח חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע (היטל ששינסקי), להצהיר כי מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר טרם הגיע, לקבוע מהו המועד שממנו זכאיות בעלות התמלוג לקבלת תמלוג-העל בשיעור מוגדל (6.5% במקום 1.5%), וכן להצהיר כי על בעלות התמלוג להשיב לקופת השותפות את התשלומים שקיבלו ביתר. נוסף על כך, ביקש המפקח צו מניעה זמני שיעצור את הגדלת התגמולים לנהנות ממנו.

שלושה חודשים לאחר מכן הגישו בעלות התמלוג (קבוצת דלק של יצחק תשובה ותומר אנרגיה) כתב הגנה וכתב תביעה שכנגד, שבו טענו כי בחישוב מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר שערכה השותפות נכללו הוצאות אשר "הועמסו" לצורך התחשיב, וביניהן הוצאות המימון של השותפות עצמה, הוצאות עתידיות על סילוק ופינוי מתקנים, שסכומן אינו ודאי, הוצאות מטה של השותפות ועוד.

במסגרת התביעה טענו בעלות התמלוג, כי בנטרול אותן הוצאות שהועמסו לכאורה, מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר חל בחודש אוגוסט 2015, או לכל המאוחר בשנת 2017 (כפי שקבע גם הבורר של ישראמקו ונפטא). הן גם ביקשו כי ביהמ"ש יצהיר אילו הוצאות יש להביא בחשבון בחישוב מועד החזר ההשקעה, ויורה על חישוב מחדש של מועד החזר ההשקעה על בסיס קביעותיו, באופן שיוביל לתשלום תמלוגים נוספים לבעלות התמלוג.

הצדדים ממתינים בדריכות להצעת המגשר

באפריל 2021 התקיים דיון קדם-משפט, והשופטת רות רונן הציעה כי הצדדים יפנו להליך של גישור אצל השופט העליון בדימוס, ד"ר יורם דנצינגר. חודש לאחר מכן התקיים דיון אצל המגשר ולאחריו הציג כל צד את טענותיו בנפרד.

בהמשך אף נפגש המגשר עם מומחים מטעם הצדדים, לבקשתו. כעת ממתינים הצדדים בדריכות להצעת המגשר, כאשר במקביל עולה השאלה כיצד יתמודד המגשר עם קביעת מועד החזר ההשקעה, לאחר שהבורר בתיק ישראמקו כבר קבע שאין להביא בחשבון את היטל ששינסקי בעת חישובו.

את מקבלות התמלוגים מייצגים בתיק עוה"ד פנחס רובין ועופר פליישר ממשרד גורניצקי. שותפות דלק קידוחים מיוצגת בידי משרד קוסטליץ, ואילו את המפקח מטעם מחזיקי יחידות ההשתתפות מייצג משרד מטרי. עו"ד גיסין עצמו כבר אינו מכהן כמפקח השותפות, ואת התפקיד ממלאים כיום רו"ח מיקי בלומנטל ממשרד פאהן קנה ועו"ד אורי קידר.

התקדמות בעסקת המכירה למובדאלה

בינתיים חתמה דלק קידוחים לפני חודשיים על הסכם למכירת החזקתה (22%) במאגר הגז תמר לידי חברת מובדאלה פטרוליום מאבו דאבי, תמורת כ-1 מיליארד דולר. השלמת העסקה מותנית במספר תנאים מתלים, ובראשם קבלת האישורים הרגולטוריים הדרושים, לרבות אישור הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה. השבוע צלחה העסקה משוכה משמעותית, כאשר זכתה לאישורה של אסיפת מחזיקי יחידות ההשתפות של דלק קידוחים ברוב של 99%.

צרו איתנו קשר *5988