ניר חפץ: "אלוביץ' אמר שהוא נותן את וואלה לנתניהו"

משפט נתניהו: עדותו של ניר חפץ החלה היום, בנוכחות רה"מ לשעבר בנימין נתניהו שעזב בצהרים את אולם ביהמ"ש באישור השופטים • חפץ: "בתקופת הבחירות וואלה היה חשוב לנתניהו. אך ורק נתניהו הפעיל אותי. אף אחד לא היה מוסמך לתת לי הוראה כלשהי חוץ מנתניהו" • חפץ מעיד על כל הפרשיות בהן מואשם נתניהו, ועדותו צפויה להימשך שבועות ואף חודשים

ניר חפץ במשפט נתניהו, 22.11, בית המשפט המחוזי בירושלים / צילום: אורן בן חקון
ניר חפץ במשפט נתניהו, 22.11, בית המשפט המחוזי בירושלים / צילום: אורן בן חקון

15:15

חפץ: "העיסוק בענייני התקשורת שנוגעים למשפחתו הוא בעצימות אדירה. זה משבית אותו למשך שעות. בני המשפחה לוקחים קשה חלק גדול מהאייטמים ומתקשרים שוב ושוב. מתחוללת סערה, לפעמים על שטויות ולפעמים על דברים לא נעימים. יש שם אימפולסיביות, עוצמה. נתניהו מנהל את האירוע".

חפץ על החשיבות בפרסומים באתר וואלה: "חלק מהתפקיד של הסביבה היא להיות 'אקמול', וזה היה תפקידי. זה היה חשוב. בתקופת הבחירות וואלה היה חשוב לנתניהו. לאחר מכן, ירד מאוד".

על ההתערבות באתר וואלה: "נתניהו אמר לי לדבר עם אלוביץ'. ואלוביץ' אמר לי לדבר עם ישועה. במערכת הבחירות התקשורת הייתה אינטנסיבית. אך ורק נתניהו הפעיל אותי. אף אחד לא היה מוסמך לתת לי הוראה כלשהי חוץ מנתניהו".

"ככל שהבקשה לא מקובלת בכלי התקשורת האחרים, כעומק המבוכה, צומצה התפוצה רק לכלי התקשורת האוהדים. לפעמים רק לוואלה. שאול ואיריס אלוביץ' הבהירו לי שהם נותנים אותו במתנה. בני הזוג אלוביץ' אמרו 'הם לא מבינים שהאתר הזה כמו האתר שלהם'.

"אני רוצה לדייק. המילה מתנה לא נאמרה. זו מילה שאני השתמשתי. אבל בוודאות זה היה המסר - חד משמעית. שאול אמר שהוא נותן את האתר למשפחת נתניהו. את המסר הזה כלשונו לא העברתי לנתניהו אבל אמרתי שהם בסדר גמור והם משתדלים".

בני הזוג איריס ושאול אלוביץ' יצאו מהאולם אחרי אמירתו של חפץ כי האתר ניתן למשפחת נתניהו. כעבור דקות ספורות חזרו לאולם.

הדיון להיום הסתיים.

14:30

חפץ העיד כי אחרי בחירות 2015, עלו טענות מצד יאיר נתניהו על הסיקור באתר וואלה. איריס אלוביץ' לקחה את האחריות בקשר לבקשות של נתניהו ובני משפחתו.
חפץ מסביר שבאותה התקופה "עולה מאוד משקלו של יאיר נתניהו בקבלת ההחלטות. בוודאי בנושאי תקשורת ופוליטיקה. בתוך הסביבה הקרובה מתחולל מאבק שמוביל יאיר נתניהו, שאלוביץ' מקבל המון - אבל החשיפה שיש בוואלה לא טובה.

"יאיר נתניהו מקיים מאות אינטרקציות בהן הוא מנסה להוכיח לאביו, ולגבור על עמדה אחרת של יועצי תקשורת שאומרת שאלוביץ' ואתר וואלה עושים כמיטב יכולתם שהאתר יהיה לטובת נתניהו. מתגבשת הכרה שישועה לא מספק את הרצון של משפחת נתניהו.
יאיר כל היום יושב על הרשת ושולף דוגמאות מתוך האתר. איריס לוקחת על עצמה את התפקיד לפקח על אתר וואלה. היא מזמנת אותי לביתה ומראה לי את המחשב בחדר העבודה ממנו היא מפקחת".

13:10

העדות הראשית של חפץ מלווה בהתנגדויות חוזרות של עוה"ד חן ורוזן עוזר. לטענתם התביעה מדריכה את העד, ומאפשרת לו לפרש את האירועים. ‏חן טוען שנעשה "מהלך חמור ביותר" לרענן את זיכרונו של חפץ בשרטוט אירועים על ציר זמן כביכול אובייקטיבי.

‏הש' ברעם: "צריך לאפשר לחקירה להתנהל. אין כאן מצב יוצא דופן שבו נתערב".

אחרי ויכוח ארוך המתנהל בנוגע לאופן החקירה של חפץ שהתבקש להעריך (מאחר והוא לא זוכר) מתי התרחשו האירועים עליהם הוא מספר, השופטת פלדמן פרידמן פנתה לחפץ לברר אם יכול למקם את האירועים במהלך שנת 2015. הוא השיב כי הוא לא זוכר ולא מצליח לשחזר.

‏השופטים התירו לנתניהו לעזוב את בית המשפט ולא להיות נוכח בהמשך חקירתו של חפץ, ונתניהו עזב את אולם בית המשפט.

11:21

חפץ ממשיך בעדותו, ומספר על העברת המסר מאלוביץ' לנתניהו ועל הפגישה שנערכה בין נתניהו לאלוביץ'. "אלוביץ' היה בלחץ אדיר. אמר שצריך לחתום כשר תקשורת על עסקת בזק yes לפני הבחירות. תוך פרק זמן קצר, ימים ספורים, נפגשתי עם נתניהו. הוא קרא את המסמך וגרס אותו מול עיני וביקש מהמזכירה לקבוע פגישה.

"אני זוכר באופן צלול שאני יושב בפטיו של בלפור עם עוד מספר אנשים עם נתניהו. הוא לוחש על אזני שאלוביץ' נמצא בכניסה ולהכניס אותו בצורה שהנוכחים לא יבחינו. הכנסתי אותו לחדר העבודה". לדברי חפץ, ימים ספורים עברו מהעברת המסר ועד הפגישה בבלפור.

חפץ מספר שנתניהו מאוד ממדר, לא רוצה שידעו על אדם שנמצא אצלו אך התנהלות זו לא היתה חריגה.

11:00

חפץ ממשיך להעיד על הבקשה של אלוביץ' בנוגע לאישור עסקת בזק יס: "על השולחן היו דפים. אלוביץ' ביקש ממני לקחת את הדפים לנתניהו ולהעביר לו את המסר שהרשות להגבלים עסקיים קצבה בזמן את ההחלטה שלה לאשר את עסקת בזק-יס. אמר כי כדי שלא יפוג האיסור חייבים לחתום על העסקה לפני הבחירות.

משפט נתניהו, 22.11, בית המשפט המחוזי בירושלים / צילום: אורן בן חקון
 משפט נתניהו, 22.11, בית המשפט המחוזי בירושלים / צילום: אורן בן חקון

"אני לא רציתי לעשות את זה. לא חשתי בנוח. אלוביץ' אמר שהמידע במסמכים הוא גלוי באינטרנט ולכן הסכמתי להעביר. באותם ימים נפגשתי עם נתניהו בתדירות יומית. נפגשתי עם נתניהו והסברתי לו במפורט את המסר של אלוביץ'. הוא לקח את הדפים וקרא אותם עד הסוף וגרס. הוא ביקש מהמזכירה לקבוע פגישה עם אלוביץ'".

עו"ד חן מתערב ואומר שעדות העד סותרת את עדותו במשטרה.

10:52

עוה"ד ז'ק חן ומיכל רוזן עוזר מתנגדים לאופן חקירתו של חפץ ולשאלות שהתביעה בוחרת לשאול. השופטים הורו לתביעה לא לשאול שאלות מדריכות. עו״ד חן: ״אני מתנגד לחקירה הזו. נעשה מעשה שלא יעשה. מה שהתובע עושה, הוא מלקט אמירות שעומדות בניגוד גמור לאמירות אחרות של העד. זה בוטה. התביעה לא יכולה לנהוג בניפוץ כל הכללים, להזמין את העד להעיד עדות סברה ועדות שמיעה ועדות הפוכה לחומר הראיות וחייב להיות גבול, שלא יזמינו את העד להגיד דברים שהם אינם נכונים. זו דרך חקירה בלתי חוקית״.

ניר חפץ המשיך בעדותו: "ההתרשמות שלי היא שנתניהו בקיא בעניינים הרגולטוריים של משרד התקשורת. הוא אדם שיורד לפרטי הפרטים. זה חלק מהריכוזיות. הוא למעשה רוצה שהכול יעבור דרכו כי יש לו יכולת קוגנטיבית נדירה. לא ראיתי כזה דבר מימיי. הבקיאות שלו מרשימה".

10:25

נמשכת חקירתו של עד המדינה ניר חפץ בבית המשפט המחוזי. עו"ד טבנקין, סגן מנהלת מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה: "האם העברת לנתניהו מסרים מאלוביץ''?".

חפץ: "השיח היה בידיעתו של נתניהו. העברתי לו בקצרה את המסרים של אלוביץ'. בשלב הראשון, הבקשה של אלוביץ' היתה לא להשאיר לגלעד ארדן דריסת רגל. אני לא הייתי הצינור היחידי מאלוביץ' לנתניהו להעברת המידע. כשעדכנתי את נתניהו מפעם לפעם, הוא כבר ידע, לפי התרשמותי. למשל דרך זאב רובינשטיין, ומשפחת אדרי המפיקים שהיו חברים של אלוביץ'.

"המסר של אלוביץ בהמשך היה שממשיכים לסחוט אותו", המשיך חפץ. "הטרוניות סביב התניית המיזוג ברפורמת השוק הסיטונאי נמשכו. היה עיסוק של אלוביץ' במי יהיה שר התקשורת הקבוע. העברתי את המסר לנתניהו. אבל אני מדגיש שאלו היו זוטי דברים בזמן מערכת בחירות. זה היה טיפה בים, העדכון הועבר חד משמעית".

10:04

עו"ד טבנקין: "מה ידעת על ההחלטה של נתניהו להיות שר התקשורת בשנת 2014?"

חפץ: "זו היתה החלטה שקיבל עם משפחתו, עם רעייתו ובנו יאיר. ההחלטה לא היתה פתוחה להתלבטות, משום שהתפיסה היתה שהתקשורת תכופף למי שיהיה שר תקשורת. אף אחד לא יוכל לעמוד מול התקשורת חוץ מנתניהו עצמו. אני חשבתי שזו מחשבה נכונה באותה העת".

חפץ נשאל גם על הקשר עם שאול אלוביץ'': "נתניהו אמר לי שאלוביץ'' יהיה איש הקשר היחידי לנושאים שקשורים לאתר וואלה. היו לפחות 10 פגישות בבית של מר אלוביץ''. המדיניות של נתניהו לכלל התקשורת היא לפנות לבעלים של כלי התקשורת - 'בעל המאה הוא בעל הדעה'.

"בפגישה עם שאול אלוביץ'', המסר היה שדלתות האתר פתוחות וביקש לקיים פגישה עם מנכ"ל האתר אילן ישועה. המסר היה שכל מה שאני רוצה משאול יכול לבקש מישועה והוא ידאג לי. לי הכוונה לנתניהו ולא לי. את הפגישה אני מקיים בשליחותו של נתניהו שאמר לי להיפגש עם שאול אלוביץ'".

09:46

ניר חפץ החל בעדותו והתבקש לספר על התפקידים שמילא בתקשורת וכיועץ התקשורת של משפחת נתניהו. בפתח הדיון הודיעה הפרקליטות כי ברענון העדות של חפץ הוא אמר שנתניהו לא שלח אותו לדבר עם פילבר בנושאי רגולציה. עו"ד אמיר טבנקין, סגן מנהלת מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, החל בחקירתו. בפתח עדותו סיפר חפץ על עשייתו המקצועית - החל מעבודתו בקבוצת ידיעות בתפקידי עריכה בכירים, עורך מעריב, יועץ תקשורת פרטי ויועץ התקשורת של משפחת נתניהו בשני סבבים: בפעם הראשונה בשנת 2009-2010 ובפעם השנייה החל מ-2014 ועד 2017. בין התקופות היה עורך מעריב.

ברקע הדיון מתקיימות מחוץ לאולם הפגנות בעד נתניהו ונגד נתניהו. המפגינים כורזים ומפריעים לעדותו של חפץ.

"הייתי חריג בנוף של העיתונות. הייתי העיתונאי הימני הבכיר ביותר שהיה אז. היתה אווירה של סימפטיה. ב-2009 שעזבתי את עורך שבעה ימים של ידיעות ועברתי להיות ראש מערך ההסברה הלאומי החלו יחסים ממש (עם נתניהו)".

עו"ד טבנקין: "אילו גורמים היו מעורבים בהתייעצויות?".

חפץ: "הצירים המרכזיים היו - אנשי הליכוד ישראל כץ, יריב לוין, זאב אלקין, לעיתים יולי אדלשטיין ובני משפחת נתניהו".

עו"ד טבנקין: "עד כמה נושא התקשורת חשוב לנתניהו?".

חפץ: "מי שנמצא ורואה לא יאמין עד כמה שהנושא חשוב לו. בנימין נתניהו הוא הרבה מעבר לפריק קונטרול. התגובה הטבעית של סביבה קרובה היא לא להפריע. אבל בנושאין תקשורתיים הוא רוצה לדעת כל פרט. יש נוהל להכניס לו פתקים לישיבות בנושאים תקשורתיים. גם ברשתות החברתיות. אין גבוהה ממנה בהגדרה.

"הוא מי שמנסח ומאשר. השליטה שלו מוחלטת וטוטאלית. ללא יוצא מהכלל. אולי אפשר למצוא 3 מקרים בשנה. אבל במה שחשוב ורגיש השליטה היא טוטאלית. היקף העיסוק בתקשורת הוא אדיר. הייתי שם הרבה מאוד זמן. אם היינו יכולים למדוד אותו בזמן. עם עשרה סימני קריאה. לפחות כמו בנושא הביטחון.

"הייתי נוכח בכל לוח הזמנים של ראש הממשלה", המשיך חפץ. "חד משמעית יכול לאמוד ולומר שהעיסוק היה לפחות בהיקף של סוגיות ביטחוניות. אני לא אומר שסוגיה ביטחונית הוזנחה. הטיפול בסוגיות הביטחוניות היה ברמה המקצועית הכי גבוהה שיש. אם מודדים את הזמן שהקדיש נתניהו בשנים 2009-2010 הוא לפחות כמו העניינים הביטחוניים. פעמים רבות התעסקנו רק בזה".

09:18

הצדדים הגיעו לבית המשפט, והדיון החל. במקביל לדיון, מחוץ לאולם בית המשפט מתקיימת הפגנה של תומכי נתניהו, אותה מוביל הפעיל איציק זרקא.

08:57

עד המדינה ניר חפץ, שהיה יועצו של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, יחל היום בעדותו בבית המשפט המחוזי בירושלים. נתניהו יתייצב לדיון הבוקר בבית המשפט לשמיעת העדות.

ניר חפץ בבית המשפט היום / צילום: אורן בן חקון
 ניר חפץ בבית המשפט היום / צילום: אורן בן חקון

לקראת השעה 09:00 נכנס חפץ לבית המשפט. גם נתניהו הגיע לאולם בית המשפט מלווה בסנגוריו. לאולם הגיעו לתמוך בנתניהו חברי הכנסת אמיר אוחנה, אסנת מארק, דלית דיסטאל אטבריאן ושלמה קרעי.

06:44

עדותו של חפץ נדחתה ברגע האחרון בשבוע שעבר, בעקבות השלמת חקירה שערכה הפרקליטות לאחר שהדס קליין ביקשה למסור מידע נוסף בנוגע לתיק המתנות.

הדחייה ניתנה על מנת לאפשר להגנה לעיין בחומרי החקירה הכוללים את עדותה של קליין, מילצ׳ן והעוזר של ג׳יימס פארק. קליין מסרה מידע על צמידים שנקנו לשרה נתניהו. הפרקליטות עוד לא הודיעה אם בכוונתה לחקור את נתניהו על המתנות החדשות.

חפץ שימש כיועץ התקשורת של משפחת נתניהו החל משנת 2014. קודם לכן עבד במשך שנים בקבוצת ידיעות אחרונות בשורת תפקידים. הוא היה איש סודם של משפחת נתניהו ובעיקר של שרה, המוציא לפועל והוא העד הראשון שמעיד בבית המשפט, שקיים קשר ישיר ומשמעותי עם נתניהו.

הוא יעיד על כל הפרשיות בהן מואשם נתניהו, ועדותו צפויה להימשך במשך שבועות ואף חודשים.

הפרשה המרכזית עליה יעיד חפץ היא 4000, המייחסת לנתניהו מתן הטבות רגולטיביות בתמורה לסיקור מוטה באתר וואלה. מלכתחילה חפץ נעצר בפרשה בשל מעורבותו הישירה והחשדות נגדו כי תיווך בין נתניהו לאלוביץ', בעל השליטה בבזק. חפץ היה עצור ימים ארוכים עד שהפך לעד מדינה וסיפר בהמשך את הידוע לו בשלוש הפרשיות.

סנגוריו של נתניהו, עו"ד עמית חדד ונועה מילשטיין, פנו ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה להורות על פתיחת חקירה בנוגע לפרסומים מתוך חקירתה החדשה של קליין, שלטענת ההגנה הודלפו לכלי התקשורת.

*** חזקת החפות: יודגש כי גם לאחר הגשת כתב האישום נגדם, ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו ושאול ואיריס אלוביץ' מכחישים את המיוחס להם, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.

צרו איתנו קשר *5988