הפרשה שלא נגמרת: הפסד נוסף ליאיר נתניהו בתביעה של אבי אלקלעי

שופטת בית המשפט המחוזי בת"א דחתה את בקשת רשות הערעור שהגיש נתניהו • יאיר נתניהו חויב בהוצאות משפט בסך 15,000 שקלים שמצטרפים לחיוב בסך קרוב ל-350 אלף שקלים בהם חויב בהליכים בבית המשפט ובהוצאה לפועל בגין תביעתו של אלקלעי

יאיר נתניהו / צילום: שלומי יוסף
יאיר נתניהו / צילום: שלומי יוסף

שופטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב אביגיל כהן דחתה את בקשת רשות הערעור שהגיש יאיר נתניהו נגד פסיקת בית המשפט השלום שחייבה אותו לשלם לאבי אלקלעי 250 אלף שקל. הפסיקה של רשם בית המשפט השלום שאושררה על ידי השופטת כוכבה לוי ניתנה בהיעדר הגנה, לאחר שנתניהו נמנע מהגשת כתב הגנה.

כזכור, בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה לפני מספר חודשים את בקשתו של יאיר נתניהו לעכב את פסק דינו של בית המשפט השלום, וחייב אותו לשלם מיידית לאבי אלקלעי, עורך וואלה לשעבר, את הפיצוי שנפסק לטובתו במסגרת תביעת הדיבה שהגיש נגדו.

בעקבות דחיית בקשת עיכוב הביצוע, החליף יאיר נתניהו את עורך דינו יוסי כהן בעו"ד אורי שנהר ממשרד חדד-רוט-שנהר, שהגיש בשמו בקשה לתיקון הערעור. השופטת כהן דחתה היום בקשה זו. "דין הבקשה לתיקון בקשת רשות הערעור להידחות מכל וכל", לדברי השופטת כהן "לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, לא מצאתי סיבה טובה לאפשר את תיקון בקשת רשות הערעור. החלפת ייצוג אינה סיבה לתיקון כתבי טענות. הבקשה הוגשה בשיהוי ניכר ואף בחלוף למעלה משלושה שבועות מאז שהודיע ב"כ המבקש לב"כ המשיב להגיש תיקון לבקשת רשות הערעור. המשיב בינתיים הגיש תשובה לבקשת רשות הערעור לפי החלטה מפורשת שנתתי. הבקשה לא נתמכה בתצהיר [...] ולפיכך אין הצדקה לתיקון בקשת רשות הערעור".

לגופו של הערעור, כתבה השופטת כהן כי "בנסיבות שהסתברו, קיימת חזקה ולפיה דבר הדואר הרשום שנשלח עם אישור מסירה וגם נלקח על ידי בלדר משרד ראש הממשלה שהוסמך לכך מטעמי ביטחון, נמסר כדין".

לדברי כהן, "משלא הועלו טענות בנוגע לסיכויי ההגנה ומשנדחתה הטענה ולפיה לא בוצעה מסירה כדין, 5 לא היה מנוס אלא מלדחות את הבקשה לביטול פסק דין". לדבריה, "החלטת בית משפט קמא מבוססת על קביעות עובדתיות והערכת עדויות, מהן התרשמה הערכאה הדיונית באופן בלתי אמצעי. לא מצאתי כל סיבה להתערב בקביעות העובדתיות ובממצאי המהימנות אשר רק במקרים חריגים תתערב ערכאת ערעור בהם, ועניינינו אינו נמנה על החריגים".

יאיר נתניהו חויב בהוצאות משפט בסך 15,000 שקלים שמצטרפים לחיוב בסך קרוב ל-350 אלף שקלים בהם חויב בהליכים בבית המשפט ובהוצאה לפועל בגין תביעתו של אלקלעי. אלא שמבחינת נתניהו, אין מדובר בסוף פסוק והוא הגיש בנוסף ובמקביל ערעור לבית המשפט המחוזי בפני השופט שאול שוחט נגד החלטת הרשם המקורית לקבל את התביעה נגדו בהיעדר הגנה ולחייבו ב-250 אלף שקל.

נתניהו טען שלא הכיר את התביעה

כזכור בנובמבר 2019 הגיש אלקלעי, באמצעות עורכי הדין רון לוינטל ועילית גלעד, תביעת דיבה נגד יאיר נתניהו , לאחר ששיתף ברשתות החברתיות מידע כאילו אלקלעי הוא שתול של קרן וקסנר בתוך מערכת וואלה ופועל נגד אביו, ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו.

פסק הדין שחייב אותו לפצות את אלקלעי ב-250 אלף שקל ניתן לאחר שיאיר נתניהו לא הגיש כתב הגנה.

לאחר פרסום פסק הדין, הגיב יאיר נתניהו בחשבון הטוויטר שלו על ההחלטה לחייבו בפיצוי: "לא, זה פשוט לא ייאמן! איזה עיתונאי החליט לעשות עליי סיבוב. הגיש נגדי תביעה (על שיתוף פוסט של מישהו אחר) בלי שידעתי בכלל, ולכן מן הסתם לא הגשתי כתב הגנה! הנוהל האוטומטי הוא שאם הנתבע לא מגיש כתב הגנה תוך זמן מסוים, התובע זוכה אוטומטית בלי להוכיח כלום".

יאיר נתניהו הגיש בקשה לביטול פסק הדיןוטען כי כלל לא ידע על הגשת התביעה, וכי היא לא הומצאה לידיו, ולכן עתר לביטול פסק הדין. אלא שבתחילת חודש יולי השופטת כוכבה לוי לא קיבלה את הטיעון ו החליטה להותיר את פסק הדין על כנו ואף לחייב את יאיר נתניהו בהוצאות משפט נוספות בסכום של כ-30 אלף שקל. אלקלעי חיזק את טענתו כי יאיר נתניהו אכן ידע על התביעה, מכך שצייץ ביקורת על כתבה שפורסמה בגלובס על הגשת התביעה של אלקלעי.

יאיר נתניהו הגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי לצד בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין. אלא שבקשת עיכוב הביצוע נדחתה כאמור על-ידי השופט נפתלי שילה, אשר חייב את נתניהו ב-7,500 שקל נוספים.

נתניהו טען שאין לו כסף לשלם. המסמכים הראו אחרת

בעקבות המכה שספג, החליף נתניהו את עורך דינו יוסי כהן בעו"ד אורי שנהר, שהגיש לאחרונה בקשה לתיקון כתב הערעור, למרות שכבר הוגש כתב התשובה לערעור המקורי.

כזכור, בבקשת עיכוב ביצוע פסק הדין , ניסה יאיר נתניהו לשכנע כמה קריטי לעכב את התשלום עד להכרעה בערעור. "מאזן הנזק נוטה במאת האחוזים לטובתי, וברי כי הנזק שייגרם לי אם לא יעוכב ביצוע ההחלטה הוא בלתי הפיך". עוד נכתב בתצהיר שנחתם על יאיר נתניהו כי "אין לי את האמצעים הכספיים לשם תשלום הסכומים הנקובים בהחלטה, אין לי יכולת להשיגם, והנזק שייגרם לי הוא רב מנשוא". עוד כתב נתניהו בתצהיר כי 250 אלף השקלים, בתוספת 30 אלף שקל ההוצאות, הם "סכום אדיר לכל הדעות אשר אינו בידי ואין באפשרותי להשיגו".

עוד כתב נתניהו הבן כי "ההחלטה מחייבת אותי לשלם סכום כסף כה גדול שאיננו בכיסי". טענת יאיר נתניהו בעניין זה חזרה על עצמה פעם נוספת ובצורה נחרצת: "אי-היעתרות חס וחלילה לבקשה תגרום לי הרס כלכלי, ולמעשה תפגע בי פגיעה כל-כך אנושה, עד שלא יהא ביכולתי להתאושש ממנה".

אלא שעורכי דינו של אלקלעי, רון לוינטל ועילית גלעד, הראו כי ברשותו של יאיר נתניהו מצוי סכום של למעלה ממיליון שקל בחשבונות הבנק שלו .

בתגובה של אלקלעי צוין כי "בחשבון עו"ש אחד מונחים למעלה מ-100 אלף שקל; בחשבון עו"ש נוסף באותו סניף עוד למעלה מחצי מיליון שקל; בחשבון שלישי כ-80 אלף שקל; ובפיקדונותיו באותו סניף כ-350 אלף שקל".

כאמור, שופט בית המשפט המחוזי נפתלי שילה דחה את בקשת יאיר נתניהו לעיכוב ביצוע פסק הדין וחייב אותו בתשלום 7,500 שקל נוספים.

בהחלטה נכתב כי "המבקש (יאיר נתניהו, א.ג) לא הביא ולו בדל ראיה לטענתו כי הוא עלול 'לקרוס כלכלית' אם לא יעוכב פסק הדין, וכי אין לו את האמצעים הכלכליים לפרוע את הפיצוי שהוטל עליו... המבקש לא צירף תלושי שכר או דפי חשבון או תמצית יתרות או תצהיר רכושי אחר המלמד על מצבו הכלכלי, וטענותיו נטענו בעלמא ללא כל ביסוס.