"ברשות המבקש מיליון שקל נזילים": נדחתה בקשת יאיר נתניהו

נתניהו הבן ביקש לדחות תשלום פיצוי של 280 אלף שקל שחויב לשלם לעורך וואלה לשעבר אבי אלקלעי במסגרת תביעת דיבה, בטענה כי ייגרם לו "הרס כלכלי" • ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתו לעיכוב ביצוע פסק הדין וחייב אותו בתשלום 7,500 שקל נוספים

יאיר נתניהו / צילום: שלומי יוסף
יאיר נתניהו / צילום: שלומי יוסף

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את בקשת יאיר נתניהו לעכב את פסק דינו של בית המשפט השלום, וחייב אותו לשלם מיידית לאבי אלקלעי את הפיצוי שנפסק לטובתו במסגרת תביעת הדיבה שהגיש נגדו.

כזכור, יאיר נתניהו חויב לפצות את עורך אתר וואלה לשעבר, אבי אלקלעי. בנובמבר 2019 הגיש אלקלעי, באמצעות עו"ד רון לוינטל, תביעת דיבה נגד נתניהו הבן, לאחר ששיתף ברשתות החברתיות מידע כאילו אלקלעי הוא שתול של קרן וקסנר בתוך מערכת וואלה ופועל נגד אביו, ראש הממשלה בנימין נתניהו.

פסק הדין שחייב את יאיר נתניהו לפצות את אלקלעי ב-250 אלף שקל ניתן לפני כחצי שנה, לאחר שנתניהו הבן לא הגיש כתב הגנה. לאחר פרסום פסק הדין, הגיב יאיר נתניהו בחשבון הטוויטר שלו על ההחלטה לחייבו בפיצוי, וכתב: "לא, זה פשוט לא ייאמן! איזה עיתונאי החליט לעשות עליי סיבוב. הגיש נגדי תביעה (על שיתוף פוסט של מישהו אחר) בלי שידעתי בכלל, ולכן מן הסתם לא הגשתי כתב הגנה! הנוהל האוטומטי הוא שאם הנתבע לא מגיש כתב הגנה תוך זמן מסוים, התובע זוכה אוטומטית בלי להוכיח כלום".

יאיר נתניהו הגיש בקשה לביטול פסק הדין וטען כי כלל לא ידע על הגשת התביעה, וכי היא לא הומצאה לידיו, ולכן עתר לביטול פסק הדין. אלא שבתחילת חודש יולי השופטת כוכבה לוי לא קיבלה את הטיעון והחליטה להותיר את פסק הדין על כנו ואף לחייב את יאיר נתניהו בהוצאות משפט נוספות בסכום של כ-30 אלף שקל. אלקלעי חיזק את טענתו כי יאיר נתניהו אכן ידע על התביעה מכך שצייץ ביקורת על כתבה שפורסמה בגלובס על הגשת התביעה של אלקלעי.

בימים האחרונים הגיש יאיר נתניהו, באמצעות עו"ד יוסי כהן, ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב על פסק הדין שחייב אותו לשלם 250 אלף שקל בתוספת הוצאות משפט בסך כ-30 אלף שקל לעורך אתר וואלה לשעבר אבי אלקלעי. נתניהו הבן חויב בפיצוי כאמור לאחר שנתבע בגין שיתוף של פוסטים דיבתיים נגד אלקלעי. בד-בבד עם הגשת הערעור, הגיש נתניהו בקשה לעיכוב פסק הדין שחייב אותו לפצות את אלקלעי.

בתצהיר ביקש יאיר נתניהו לשכנע כמה קריטי לעכב את התשלום עד להכרעה בערעור. "מאזן הנזק נוטה במאת האחוזים לטובתי, וברי כי הנזק שייגרם לי אם לא יעוכב ביצוע ההחלטה הוא בלתי הפיך".

עוד נכתב בתצהיר שנחתם על יאיר נתניהו כי "אין לי את האמצעים הכספיים לשם תשלום הסכומים הנקובים בהחלטה, אין לי יכולת להשיגם, והנזק שייגרם לי הוא רב מנשוא".

עוד כתב נתניהו הבן תצהיר כי 250 אלף השקלים בתוספת 30 אלף שקל ההוצאות הם "סכום אדיר לכל הדעות אשר אינו בידי ואין באפשרותי להשיגו". הדבר נכתב פעם נוספת, ונאמר כי "ההחלטה מחייבת אותי לשלם סכום כסף כה גדול שאיננו בכיסי".

טענת יאיר נתניהו בעניין זה חזרה על עצמה פעם נוספת ובצורה נחרצת: "אי-היעתרות חס וחלילה לבקשה תגרום לי הרס כלכלי ולמעשה תפגע בי פגיעה כל-כך אנושה, עד שלא יהא ביכולתי להתאושש ממנה".

אלא שעורכי דינו של אלקלעי, רון לוינטל ועילית גלעד, הראו כי ברשותו של יאיר נתניהו מצוי סכום של למעלה ממיליון שקל בחשבונות הבנק שלו.

בתגובה של אלקלעי צוין כי "בחשבון עו"ש אחד מונחים למעלה מ-100 אלף שקל; בחשבון עו"ש נוסף באותו סניף עוד למעלה מחצי מיליון שקל; בחשבון שלישי כ-80 אלף שקל; ובפיקדונותיו באותו סניף כ-350 אלף שקל".

"המבקש לא הביא ולו בדל ראייה לטענתו"

כעת שופט בית המשפט המחוזי דחה את בקשת יאיר נתניהו לעיכוב ביצוע פסק הדין, וחייב אותו בתשלום 7,500 שקל נוספים.

בהחלטה נכתב כי "המבקש (יאיר נתניהו, א"ג) לא הביא ולו בדל ראיה לטענתו כי הוא עלול 'לקרוס כלכלית' אם לא יעוכב פסק הדין, וכי אין לו את האמצעים הכלכליים לפרוע את הפיצוי שהוטל עליו... המבקש לא צירף תלושי שכר או דפי חשבון או תמצית יתרות או תצהיר רכושי אחר המלמד על מצבו הכלכלי, וטענותיו נטענו בעלמא ללא כל ביסוס. יתר על כן, המשיב (אבי אלקלעי, א"ג) צירף לתגובתו דפי 'מידע בנושא נכסים בבנקים'... ומהם עולה כי ברשות המבקש כמיליון שקל נזילים".

לבסוף נכתב כי "מקרה דנן אינו נמנה עם המקרים החריגים המצדיקים עיכוב ביצוע פסק דין כספי, למרות שמדובר בפסק דין שניתן במעמד צד אחד וללא שהתביעה נדונה לגופה. הן סיכויי הערעור והן מאזן הנוחות לא נוטים לטובת המבקש".

אבי אלקלעי מיוצג על-ידי עורכי הדין רון לוינטל ועילית גלעד; יאיר נתניהו מיוצג כאמור על-ידי עו"ד יוסי כהן.