בעקבות פסק הדין נגדו: מיטב דש רשם הפסד של חצי מיליארד שקל ברבעון

בית ההשקעות עמד במילתו והפריש מאות מילוני שקלים לכיסוי פסק הדין שחייב אותו להחזיר כספים בגין גביית דמי ניהול שלא כדין • הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2021, בנטרול ההפסדים הנובעים מפסק הדין הסתכם בכ-38 מיליון שקל, עלייה של 19%

אילן רביב וצבי סטפק / צילום: איל יצהר
אילן רביב וצבי סטפק / צילום: איל יצהר

פסק הדין שניתן בחודש אוגוסט נגד בית ההשקעות מיטב דש בגין גביית דמי ניהול בניגוד לסיכום עם החוסכים התגלגל לדוחות הכספיים של מיטב דש. בית ההשקעות רשם ברבעון השלישי של השנה הפסד של 500 מיליון שקל, וזאת לאור הפרשה של מאות מיליונים לכיסוי העונש שהוטל עליו בפסק הדין של בית המשפט הכלכלי בתל אביב, בתוספת אפשרות תיאורטית לתשלום על תביעות נגזרות שהוגשו נגדו. ההפסד בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-447 מיליון שקל, לעומת רווח של 65 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בנטרול ההפסדים שנרשמו בעקבות פסק הדין הרווח הכולל ברבעון השלישי של 2021 הסתכם ב-38 מיליון שקל בהשוואה לרווח נקי כ-32 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 19%. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2021, בנטרול ההפסדים הנובעים מפסק הדין, הסתכם בכ-141 מיליון שקל, עליה של 88% בהשוואה לכ-75 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

פסק הדין ניתן במסגרת תובענה ייצוגית שהגישו עמיתים בקופת הגמל של מיטב דש - ישראל גרינברג (שהצטרף לקופה בשנת 1969) ומיכאל לוינרד (שהצטרף ב-1984) - בטענה כי זו גבתה מהם דמי ניהול, בניגוד למה שהוסכם עמם עת הצטרפו לקופה. העותרים מיוצגים על ידי עורכי הדין אמיר איבצן וחגי נצר.

סכום ההשבה שנקבע בפסק הדין עומד על כ-289 מיליון שקל בגין התקופה שעד לשנת 2015 (כולל), ובצירוף ריבית והצמדה מינואר 2016 עומד סכום זה על כ-316 מיליון שקל. בנוסף, ובהתאם לקבוע בפסק הדין, דיווחה לפני כמה שבועות מיטב דש כי העבירה למומחה מטעם התובעים נתוני גביית דמי ניהול נומינליים בגין התקופה שבין 2016 ועד למועד פסק הדין באוגוסט השנה, בסכום העומד על כ-66 מיליון שקל נוספים.

על מנת להתמודד עם תוצאות פסק הדין, גיבשו בבית ההשקעות תכנית פעולה. לפני כשבועיים הגישה חברת הבת של בית ההשקעות, מיטב דש גמל ופנסיה, ערעור לבית המשפט העליון על פסק הדין וכן בקשה לעיכוב ביצוע. לעמדת החברה ועורכי דינה, רוב הסיכויים כי הערעור יתקבל ובית המשפט העליון יהפוך את פסק הדין של בית המשפט המחוזי ("More likely than not"). הערעור לבית המשפט העליון הוא חלק מתוכנית פעולה, הכוללת שורה של החלטות ופעולות אשר אושרו בדירקטוריון החברה, וזאת במטרה למזער את השפעות פסק הדין.

במקביל להגשת הערעור, החליטו במיטב דש להפריש במסגרת דוחותיה הכספיים של חברת הגמל והפנסיה לרבעון השלישי של 2021 כ-423 מיליון שקל כבטוחה למקרה שהערעור לא יתקבל, והפרשה זו, כאמור, בוצעה כעת במסגרת דוחות החברה.

עלייה בהיקף הנכסים של 38%

ההכנסות ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו לסך של כ-271 מיליון שקל, קצב שנתי של למעלה מ-1 מיליארד שקל ועלייה של כ-21%, בהשוואה להכנסות של כ-224 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר העלייה בתקופת הדוח נובעת מעלייה בהכנסות מניהול נכסים וממגזר אשראי חוץ בנקאי, בעיקר פנינסולה.

היקף הנכסים המנוהלים בסוף הרבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם לשיא של כ- 206.2 מיליארד שקל. נכון ליום ה-22 בנובמבר 2021 סך הנכסים המשיך את מגמת הצמיחה והסתכם ל- 217.6 מיליארד שקל. היקף נכסי קופות הגמל והפנסיה שבניהול החברה נכון לסוף הרבעון השלישי עלה בכ-38% לכ-76.6 מיליארד שקל. גם לאחר תאריך הדוחות המשיכה הצמיחה בנכסים המנוהלים ונכון ל-22 בנובמבר 2021 הסתכם היקף הנכסים לכ-81.6 מיליארד שקל.

ההכנסות ברבעון השלישי של 2021 במגזר חיסכון ארוך הטווח הסתכמו לסך של כ-86 מיליון שקל בהשוואה לכ-75 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העליה בתקופת הדוח נובעת, בעיקר, מעליה בהיקף נכסים ממוצע הנובעת הן מתשואה על הנכסים, הן מכניסת כספים מוגברת, מעלייה בהפקדות שוטפות בקרנות הפנסיה וכן מרכישת קרנות הפנסיה החדשות של הלמן אלדובי עם היקף נכסים של כ-5.2 מיליארד שקל.

ההכנסות ברבעון השלישי של 2021 במגזר החיסכון השוטף הסתכמו בכ-84 מיליון שקל, בהשוואה לכ-72 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העליה בתקופת הדוח נובעת בעיקר מעלייה בהיקף הנכסים הממוצע ומגיוסים בקרנות מסורתיות ובקרנות מחקות בעלות דמי ניהול ממוצעים גבוהים לעומת פדיונות בקרנות כספיות וקרנות סל בעלות דמי ניהול נמוכים משמעותית.

ההכנסות ברבעון השלישי של 2021 בפעילות הברוקראז' ללקוחות פרטיים (מיטב דש טרייד) הסתכמו לסך של 24 מיליון שקל, בדומה לרבעון השלישי בשנת 2020. מיטב דש טרייד ממשיכה לגייס אלפי לקוחות מדי רבעון, בעיקר לקוחות המחפשים פתרון טוב יותר מהמערכת הבנקאית לפעילות קנייה ומכירה של ניירות ערך. החברה ממשיכה להשקיע בשיווק ובהשקעות טכנולוגיות על מנת להגדיל את הכנסותיה מתחום פעילות זה.

צרו איתנו קשר *5988