מיטב דש מערער לעליון ומפריש לביטחון 423 מיליון שקל למיצוי פסק הדין

בבית ההשקעות יצרו תוכנית פעולה להתמודד עם פסק הדין שחייב אותם לשלם מאות מיליוני שקלים בשל גביית דמי ניהול באחת מקופות הגמל שלו • בשל ההפרשה צפוי מיטב דש לרשום הפסד של כ-500 מיליון שקל ברבעון השלישי • המנכ"ל אילן רביב: "רוצים לנהל את האירוע ולא שהוא ינהל אותנו"

אילן רביב, מנכ''ל מיטב דש / צילום: שלומי יוסף
אילן רביב, מנכ''ל מיטב דש / צילום: שלומי יוסף

בית ההשקעות מיטב דש  זועזע בסוף חודש אוגוסט כאשר שופטת בית המשפט הכלכלי בתל אביב, ד"ר מיכל אגמון-גונן, קבעה כי עליו לשלם סכום של יותר מרבע מיליארד שקל בגין גביית דמי ניהול באחת מקופות הגמל שלו, בניגוד לסיכום עם החוסכים. היום (א') מגישה חברת הבת של בית ההשקעות, מיטב דש גמל ופנסיה, לבית המשפט העליון ערעור על פסק הדין וכן בקשה לעיכוב ביצוע. לעמדת החברה ועורכי דינה, רוב הסיכויים כי הערעור יתקבל ובית המשפט העליון יהפוך את פסק הדין של בית המשפט המחוזי ("More likely than not").

הערעור לבית המשפט העליון הוא חלק מתוכנית פעולה, הכוללת שורה של החלטות ופעולות אשר אושרו בדירקטוריון החברה, וזאת במטרה למזער את השפעות פסק הדין ולטפל באחריות בהשפעות הפיננסיות הפוטנציאליות. כמו כן, לאפשר להנהלת החברה להמשיך ולמקד את משאביה במיצוי המומנטום החיובי בו היא נמצאת לטובת כלל מחזיקי העניין.

במקביל להגשת הערעור, "תוך הפגנת שיקול-דעת ואחריות עסקית וניהולית כלפי כלל מחזיקי העניין בחברה", החליטו במיטב דש להפריש במסגרת דוחותיה הכספיים של חברת הגמל והפנסיה לרבעון השלישי של 2021 כ-423 מיליון שקל כבטוחה למקרה שהערעור לא יתקבל. בהתאם לכך מעריכה היום החברה, כי ההפסד ברבעון השלישי יסתכם לסך מוערך של כ-495 עד 505 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לרווח נקי צפוי בסך מוערך של בין 34-38 מיליון שקל לרבעון השלישי לשנת 2021 בנטרול ההפרשה.

כמו כן, בנטרול של סכום ההפרשה, צפויה הייתה החברה לרשום בתקופה של תשעה חודשים רווח של כ- 104-108 מיליון שקל, אשר היו מהווים עלייה של כ-40% ביחס לתקופה המקבילה ב-2020.

במיטב דש מציינים עוד כי בשל החריגה הצפויה באמות המידה הפיננסיות באגרות החוב, החברה נערכה מראש עם קו אשראי בנקאי בסכום כולל של 800 מיליון שקל, המכסה לחלוטין מקרה בו יבחרו בעלי האג"ח בפירעון מיידי.

אם החברה לא תשתמש במסגרת האשראי, תועמד ע"י התאגידים הבנקאיים הלוואה בסך של 350 מיליון שקל, לתשלום פסק הדין, ככל שיידרש, בהתאם לפסק דין חלוט.

הסכום התחיל ב-289 מיליון שקל ויכול להגיע ל-400 מיליון

פסק הדין ניתן במסגרת תובענה ייצוגית שהגישו עמיתים בקופת הגמל של מיטב דש - ישראל גרינברג (שהצטרף לקופה בשנת 1969) ומיכאל לוינרד (שהצטרף ב-1984) - בטענה כי זו גבתה מהם דמי ניהול, בניגוד למה שהוסכם עמם עת הצטרפו לקופה. העותרים מיוצגים על ידי עורכי הדין אמיר איבצן וחגי נצר.

סכום ההשבה שנקבע בפסק הדין עומד על כ-289 מיליון שקל בגין התקופה שעד לשנת 2015 (כולל), ובצירוף ריבית והצמדה מינואר 2016 עומד סכום זה על כ-316 מיליון שקל. בנוסף, ובהתאם לקבוע בפסק הדין, מיטב דש מדווחת כעת כי העבירה למומחה מטעם התובעים נתוני גביית דמי ניהול נומינליים בגין התקופה שבין 2016 ועד למועד פסק הדין באוגוסט השנה, בסכום העומד על כ-66 מיליון שקל נוספים.

בנוסף, בחודש ספטמבר הגישו חלק מבעלי המניות במיטב דש בקשה לתביעה ייצוגית נוספת, בעקבות פסק הדין של בית המשפט הכלכלי, הפעם על סך של 65 מיליון שקל. על-פי כתב התביעה בחדשה, הנזק הישיר שנגרם למגישי התביעה עומד על 755 שקל, וחברי הקבוצה אותה מעוניינת המבקשת לייצג הם מי שהחזיקו במניות מיטב דש בתקופה שבין ספטמבר 2015 ל-26 באוגוסט 2021, מועד מתן פסק הדין של השופטת אגמון-גונן.

"פסק הדין כופה על חברה להעניק לעד שירות בחינם"

בערעור שהוגש היום טוענים במיטב דש כי "פסק הדין חותר תחת כללי יסוד כלכליים בסיסיים בהיותו כופה על חברה מסחרית להעניק משך שנים רבות (למעשה, לעד) שירות שכרוכות בו הוצאות עתק, בחינם, ללא כל אפשרות התאמה של המחיר להיקף השירותים וההוצאות".

לדבריהם, אין לקבל מצב שבו חברה מסחרית "כלואה" בשבי הבטחה או התחייבות ישנה נושנה לפיה עליה להעניק שירות ללא תמורה לנצח תוך חסרון כיס כבד. "פסק הדין נוגד את רפורמת בכר, מוביל לפגיעה בתחרות ואף עלול להכשיל רפורמות עתידיות בשוק ההון ובישראל בכלל. פסק הדין נוגד דין ספציפי, לפיו מיטב דש שלחה לעמיתים הודעה כדין על העלאת דמי הניהול (כפי שעשו כל הגופים שרכשו קופות גמל)", הוסבר בבקשת הערעור.

"פסק הדין שגוי בכך שקובע כי על עמיתים רבים לא חלות הוראות תקנון הקופה ובכך שהוא מתעלם מאופיין הקבוצתי של קופות הגמל. גם כאשר קופת גמל מגיעה להסדר פרטני עם לקוח חלות הוראות התקנון והדין שקובעות כיצד ניתן לשנות את דמי הניהול. זכות חברה מנהלת לעדכן דמי ניהול מקבילה לזכות העמית לעבור לקופה אחרת בקלות ובכל עת. פסק הדין מפר איזון זה שקבוע בדין", ציינו במיטב דש.

"גם אם תתקבל הטענה כי ההסכמים הנטענים שרדו למעלה מ-50 שנים, אין בהם דבר שמעיד על שירות בחינם לכל החיים; ההפך, הם קובעים מפורשות כי בגין השירות יגבו דמי ניהול. אילו הצדדים היו רוצים לקבוע הסדרים כה מרחיקי לכת של חסינות מתשלום לכל החיים היו כותבים זאת באופן מפורש וברור".

"לא ניתן כלל להשוות בין ניהול קופת גמל בשנות ה-60 לניהול קופת גמל כיום. בשוק הגמל חלו תהפוכות של ממש, לרבות רפורמת בכר, שהיוותה שינוי נסיבות קיצוני. לאור זאת סבורה מיטב דש כי עמידה על קיום ההסכמים הארכאיים (ככל שהינם בתוקף) נגועה בחוסר תום לב קיצוני, מנוגדת לדין, לשכל הישר ולהגיון בריא", ציינו בחברת הגמל והפנסיה של מיטב דש.

החברה לא תחלק דיבידנדים בתקופה הקרובה

על מנת שהנהלת החברה תמשיך ותפעל לקידום צמיחתה והרחבת תחומי פעילותה, אימץ דירקטוריון החברה החלטה עקרונית לחיזוק הון החברה. לצורך כך, החברה לא תחלק דיבידנד בהתאם למדיניותה בתקופה הקרובה וכמו כן, תבצע הנפקת זכויות בהיקף משוער של כ-150 מיליון שקל. החברה קיבלה התחייבויות של בעלי השליטה שלה לפיהן, הם ישתתפו בהנפקת הזכויות וירכשו את מלוא המניות המונפקות במידה ויידרשו לכך.

אילן רביב, מנכ״ל מיטב דש, ציין כי ״עם קבלת פסק הדין, המטרה שהצבנו הייתה ברורה: לא ניתן לאירוע זה לפגוע במומנטום החזק שלנו. לכן החלטנו להציג תוכנית פעולה ברורה, מקיפה, שקופה ובעיקר אפקטיבית להתמודדות עם תוצאות פסק הדין. תוכנית זו מנתקת אותנו מתלות בגורמים חיצוניים. אנו רוצים לנהל את האירוע ולא שהוא ינהל אותנו.״ עוד הוסיף, ״תוכנית הפעולה שלנו נבנתה לאחר שיחות עם שוק ההון, מדרגי האג"ח והרגולטורים השונים. היה לנו חשוב לשתף אותם במהלכים אלה ולהדגיש את המחויבות של בעלי השליטה כלפי החברה. אנו מאמינים בלב שלם כי הצדק עמנו וכי הערעור יתקבל. מיטב דש נמצאת במומנטום עסקי חזק מאוד: יש לנו אסטרטגיה חזקה שעובדת, ביצועים טובים, הנהלה מקצועית וממוקדת, מותג מוערך ומנועי צמיחה ייחודיים".

צרו איתנו קשר *5988