"הוצאות משפט לא סבירות": חברות הביטוח של בזק דוחות את שאול אלוביץ’

הנאשם ובעל השליטה לשעבר בקבוצת בזק תבע את חברות הביטוח במטרה שיממנו את ייצוגו המשפטי בתיק "וואלה-בזק" על סך 14 מיליון שקל • בכתב ההגנה שהגיע לידי גלובס טענו החברות שלאלוביץ’ לא מגיע שקל: "אין כיסוי להפרת חובת אמונים בחוסר תום לב"

שאול אלוביץ' ועורך דינו, ז'ק חן, בדיון במשפט נתניהו. יוני השנה / צילום: איל יצהר
שאול אלוביץ' ועורך דינו, ז'ק חן, בדיון במשפט נתניהו. יוני השנה / צילום: איל יצהר

בכתב הגנה שהגישו חברות הביטוח מגדל, מנורה והפניקס, במענה לתביעת שאול אלוביץ' להשתתפות בהוצאותיו המשפטיות, טוענות החברות כי פוליסות הביטוח שרכש אינן מכסות את הגנתו המשפטית.

אלוביץ', לשעבר בעל השליטה בקבוצת בזק, הגיש תביעה בסך 14 מיליון שקל נגד חברות הביטוח מגדל, מנורה, הפניקס ומחתמי לוידס, שביטחו אותו כנושא משרה בחברות שבקבוצה.

שילם כבר 4.7 מיליון ש'

בכתב התביעה חשף אלוביץ' כי הוציא מכיסו כבר כ-4.7 מיליון שקל לעו"ד ז'ק חן עבור הייצוג המשפטי בתיק 4000 ובתיק בזק-רשות ניירות ערך. בכתב התביעה נגד חברות הביטוח טוען אלוביץ' כי הוא "נאלץ אפוא לשאת בהוצאות התגוננות הכוללות שכר-טרחת עורכי הדין והוצאות משפטיות אחרות בסכומי עתק. ברי כי כל הגנתו תלויה לחלוטין בתוצאות התביעה דנן, שעה שהנתבעות מתנערות מחובתן לממן את הוצאות ההתגוננות, וזאת בניגוד להתחייבות מפורשת, תוך שהן פוגעות בזכות התובע, ובמיוחד בזכות התובע המוגנת על-פי הפוליסה, לייצוג משפטי בדרך של תשלום תגמולי ביטוח עבור שכר עורכי הדין והוצאות המשפט.

"הפרת אמונים כלפי בזק"

לטענת חברת הביטוח מגדל, המיוצגת על ידי משרד עוה"ד ע. שניצקי ושות', תביעתו של אלוביץ' הוגשה לבית המשפט בחוסר תום לב ובחוסר ניקיון כפיים, באופן המצדיק את מחיקתה של התביעה על הסף. לטענת מגדל, על פי כתב האישום, מיוחסים לשאול אלוביץ' בין היתר מעשי מרמה והפרת אמונים כלפי חברת בזק באופן שהיה בו "כדי לפגוע בחברה".

מלבד זאת, טוענת מגדל כי הפוליסות הרלוונטיות לתביעה, אינן מכסות את הוצאות ההגנה המשפטית של התובע בהליכים הפליליים הנזכרים בכתב התביעה, משום שהמעשים המיוחסים לאלוביץ' בכתבי האישום לא בוצעו במסגרת תפקידו כ"נושא משרה" בבזק, אלא כבעל שליטה בבזק ובחברות אחרות. "הפוליסה אינה מכסה מעשים שלא כדין שבוצעו על ידי אלוביץ' בכשירות כלשהי עת פעל עבור חברות אחרות שבשליטתו, שאינן מהוות חלק מקבוצת בזק". כמו כן, טוענת מגדל כי אין כיסוי בפוליסה להפרת חובת אמונים שנעשתה שלא בחוסר תום לב ושלא לטובת החברה. לבסוף טוענת מגדל כי סכום התביעה העצום של למעלה מ-14 מיליון שקל כולל בתוכו הוצאות עתידיות, שהתובע מעריך שייצאו בעתיד ושלא ניתן להגיש תביעה בגינן.

חברת מנורה, המיוצגת על ידי עוה"ד נויה יוליש ביקשה אף היא לדחות את התביעה. לטענתה חלה התיישנות לתביעה נגדה. עוד נטען כי "התובע צירף לתביעה ערימה של פוליסות שהוצאו על ידי מנורה בשנים כלשהן, לחברות כלשהן, ביניהן, בעיקר חברות שאינן רלוונטיות בשום צורה להליך הפלילי, החקירות, ההליכים הנלווים השימוע וכתבי האישום". בנוסף, טוענת מנורה כי גם אם הייתה בתביעה ממש, ההוצאות המשפטיות בסך מיליוני השקלים שהוציא שאול אלוביץ' "אינן סבירות כלל, חורגות מכל קנה מידה סביר, לא אושרו על ידי מנורה ויש להניח שאף לא היו מאושרות על ידי מנורה".

חברת הפניקס המיוצגת על ידי עו"ד אורית עמירן-סין טוענת אף היא להתיישנות ולאי כיסוי על פי הפוליסות שנרכשו. לדברי חברת הביטוח: "החשדות נגד אלוביץ' אינם נוגעים למעשים או מחדלים, שלפי הנטען עשה בכשרותו כנושא משרה בחלל תקשורת, אלא כנושא משרה בגופים אחרים ואו כבעל מניות ואו בכל כשרות אחרת". כמו מגדל ומנורה, גם הפניקס טוענת כי גם אם היה ממש בתביעה "אין ולא יכול להיות חולק, שהוצאות משפטיות בסך 14 מיליון ש"ח אינן סבירות בשום קנה מידה".

יש לציין כי ההוצאות המשפטיות של אלוביץ' אכן חריגות וגבוהות, אולם מדובר בתיק שהיקפו אכן נרחב ביותר, ואף המדינה הוציאה בגין ההליך סכומי עתק במהלך החקירה וניהול המשפט עד כה.

עוה"ד חיים קליר ושלום סביון המייצגים את שאול אלוביץ': "התביעה הוגשה בעקבות סירוב חברות הביטוח מגדל, הפניקס ומנורה לכסות את ההוצאות המשפטיות של שאול אלוביץ' בקשר לחקירות ולהליכים המנוהלים נגדו בפרשת 4000 ובפרשת בזק.

"חברות הביטוח מסרבות לכסות את ההוצאות המשפטיות של שאול אלוביץ', בקשר לחקירות שנפתחו נגדו בקשר להיותו נושא משרה בחברת בזק ובחברות נוספות בהן שימש כנושא משרה, כל זאת בניגוד להתחייבות חברות הביטוח בפוליסת הדירקטורים.
משמעות הדבר היא שהפוליסות שמציעות חברות הביטוח לנושאי משרה ריקות מתוכן ואינן מגנות על דירקטורים הזקוקים למימון הוצאות הגנה. כל זאת בניגוד ללשון הפוליסה שבהן התחייבו חברות הביטוח, לא רק לשלם הוצאות הגנה, אלא אף להקדים את תשלומם - ללא תלות בתוצאות המשפט.

"הזכות למימון הוצאות הגנה לדירקטורים, ובכלל זה הקדמת המימון, נגזרת לא רק מתנאי הפוליסה לביטוח נושאי משרה שמשווקות, אלא נועד להבטיח את זכותם של נושאי המשרה להגנה משפטית, זכות המוכרת כזכות יסוד חוקתית".

***חזקת החפות: יודגש כי גם לאחר כתב האישום נגדו, שאול אלוביץ' מכחיש את המיוחס לו, לא הורשע בביצוע עבירה, ועומדת לו חזקת החפות. 

צרו איתנו קשר *5988