המהלך של רשות שוק ההון ורשות המסים שיקל על החוסכים לפנסיה

רשות שוק ההון ורשות המסים יוצאות במהלך שיסייע לחוסכים ליהנות מהטבות המס המשמעותיות בגין החסכונות הפנסיוניים שלהם • בנוסף, נקבע לוח זמנים לחובות הגופים המוסדיים להיות ערוכים לקליטת מידע באופן טכנולוגי, כך שהחוסכים יידעו בזמן אמת מה דמי הניהול שהם משלמים ומה יתרת החסכונות שלהם

הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת / צילום: יוסי זמיר
הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת / צילום: יוסי זמיר

החסכונות הפנסיוניים מזכים את החוסכים בהטבות מס משמעותיות, אך לא תמיד העמית יודע כיצד לנצל אותן באופן הטוב ביותר. על-מנת לסייע לציבור העומד בפני פרישה לצמצם את תשלום המס ובכך להגדיל את הקצבה החודשית, פרסמה היום (ב') רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בשיתוף עם רשות המסים, טיוטת חוזר ונייר היוועצות במטרה לאפשר לציבור החוסכים שהגיעו לגיל פרישה לקבל מהגופים המוסדיים תמונה מלאה אודות סך הכספים שנצברו על שמם. זאת בצורה ברורה ופשוטה לשם קבלת החלטה מושכלת בעניין הטבות המס שלהם זכאים העמיתים ומיצוי זכויותיהם במוצרים הפנסיונים.

על-פי רשות שוק ההון ורשות המסים, מוצע בחוזר להניח תשתית טכנולוגית מתקדמת מבוססת API להעברת מידע בין כלל הגופים הרלוונטיים באופן ממוכן. צעד זה צפוי להוות נדבך נוסף בתשתית המוקמת לשדרוג משמעותי של המסלקה הפנסיונית בעתיד. זאת, כחלק מפרויקט פנסיה 2025 עליו הכריזה בשנה שעברה רשות שוק ההון.

במועד הפרישה לפנסיה מעניקה המדינה לחוסכים הטבות מס משמעותיות - למימוש ההטבות השפעה על גובה קצבאות הזקנה של הציבור. המהלך המשותף של רשות שוק ההון ורשות המסים נועד להגביר את המודעות של הציבור לזכויות המגיעות לו, להנגיש את המידע הנדרש. הגברת המודעות תיעשה באמצעות הקמת תשתית טכנולוגית שתאפשר לגופים מוסדיים להציע לחוסך סיוע במיצוי זכויות המס המוקנות לו מכוח החוק במועד הפרישה לפנסיה והנגשת המידע תיעשה באמצעות חיוב הגופים המוסדיים להנגיש לחוסך מידע ייעודי. ברשות שוק ההון מציינים כי חלק מהזכויות יונגשו לחוסך במישרין על-ידי הגוף המוסדי מבלי שזה יידרש לפנות לפקיד שומה.

קבלת מידע בתוך 3 שעות ולא 3 ימי עסקים

נוסף על כך, רשות שוק ההון ממשיכה לפעול לקידום תשתית טכנולוגית מבוססת API אשר תסייע לציבור החוסכים לקבל ממקום אחד מידע על כל הנכסים הפיננסיים שלו ולבצע השוואת עלויות בניהם. בשנים הקרובות נעבור בהדרגה לעולם בו המידע הפנסיוני יהיה נגיש ללקוח בכל רגע נתון, בלחיצת כפתור ובאופן מיידי. זאת בניגוד למצב היום בו קבלת מידע מהגופים המוסדיים אורכת לעתים זמן רב וקבלת מידע מהמסלקה אורכת 3 ימי עסקים (החל ממאי 2022 כ-3 שעות).

בהתאם להוראות הרשות, החל מפברואר 2023 הגופים המוסדיים יידרשו להיות ערוכים לקליטת ממשקי API בכל הממשקים הבאים: סטטוס המוצר הפנסיוני (פעיל/לא פעיל), דמי ניהול, יתרות, תנועות בחשבון, אשראי, כיסויים ביטוחיים בקרנות פנסיה ומידע על כספי פיצויים. נוסף על כך, ובהתאם להוראות החוזר שפורסם ביוני 2021, הגופים נדרשים להיות ערוכים בפברואר 2023 גם לביצוע פעולות ב- API של הצטרפות, העברת כספים בין קופות גמל ושינויים נוספים במוצר הפנסיוני. צעדים אלו צפויים לפשט בצורה ניכרת את התהליכים בשוק החיסכון הפנסיוני.

ברשות שוק ההון מציינים כי מדובר בצעד המשתלב עם הרפורמה שנעשתה לאחרונה בבנקאות הפתוחה, ומהווה צעד נוסף לקידום Open Finance בשוק ההון הישראלי - קרי, מציאות שבה הלקוח יוכל לקבל מידע על כל הנכסים הפיננסיים שלו (מגופים מוסדיים, בנקים, חברות אשראי) ולבצע השוואת עלויות ביניהם. בדרך זו פועלת הרשות לקידום תחרות בשוק החיסכון הפנסיוני, לעידוד חדשנות ולהגדלת החיסכון הפנסיוני של הציבור.

ד"ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, מסר: "פרויקט פנסיה 2025 עתיד לשנות את המערכת הפנסיונית בישראל, באמצעות מעבר לטכנולוגיות מתקדמות ומערכות API שעתידות לשים את המערכת הפנסיונית בישראל כמובילה בתחום זה בעולם. הצעד הנוכחי עתיד להוריד חסמים רגולטורים, לחסוך לציבור החוסכים בישראל זמן והתעסקות בבירוקרטיה והכי חשוב - לאפשר לכולם מיצוי טוב יותר של זכויותיהם ולרבים גם הגדלת הקצבה לפנסיה".

ערן יעקב, מנהל רשות המסים, מסר: "המהלך נועד להנגיש לציבור החוסכים בקופות גמל וחברות ביטוח שיגיעו לגיל פרישה, את המידע הנדרש לשם מיצוי זכויותיהם. כמו כן, רשות המסים פועלת לשיפור השירות הניתן לציבור וצמצום הבירוקרטיה תוך מיצוי זכיותיהם של נישומים וזאת בין היתר על-ידי יצירת 'מסלולים ירוקים' במשיכת כספים פנסיוניים. לצד חוזר רשות שוק ההון יינתנו הנחיות לקופות הגמל להעניק פטור מניכוי מס במקור במשיכת "סכום צבירה מזערי" והעברת כספים בין בני זוג בהתאם לחוק "חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו" וזאת בהתקיימותם של תנאים שיפורסמו ומבלי שיידרש לפנות לפקיד השומה בבקשה לאישור ניכוי מס במקור".

צרו איתנו קשר *5988