קובלנץ לא יודח: מועצת התאגיד החליטה להשאירו בתפקיד אך הגבילה את פעילותו

בישיבת מועצת תאגיד השידור שהתקיימה היום נבחנה האפשרות להדיח את המנכ"ל אלדד קובלנץ, זאת על רקע דוח ועדת פרוקצ'יה שתיאר תרבות ארגונית קלוקלת • רוב חברי מועצת התאגיד הצביעו נגד הרעיון, אך בהמשך הוטלו על קובלנץ שורת מגבלות

מנכ"ל תאגיד השידור, אלדד קובלנץ. תרבות ארגונית קלוקלת / צילום: איל יצהר
מנכ"ל תאגיד השידור, אלדד קובלנץ. תרבות ארגונית קלוקלת / צילום: איל יצהר

בישיבת מועצת תאגיד השידור שהתקיימה היום (ב') נבחנה האפשרות להדיח את מנכ"ל התאגיד אלדד קובלנץ, זאת על רקע דוח ועדת פרוקצ'יה שתיאר תרבות ארגונית קלוקלת בתאגיד תוך הטלת עיקר האחריות על המנכ"ל.

רוב חברי מועצת התאגיד - לרבות היו"ר גיל עומר (שמסכת היחסים הקשה בינו לבין קובלנץ קיבלה במה רחבה בדוח המועצה) - הצביעו נגד הרעיון, אך בהמשך הוטלו על המנכ"ל שורת מגבלות ומטלות שאמורות להביא לשינוי.

המועצה מתחה ביקורת קשה על התנהלותו של קובלנץ וקבעה כי גם לאחר הדוח הוא לא לקח אחריות על המתרחש, זאת לאחר שכתגובה לדוח ועדת פרוקצ'יה שלח להם קובלנץ מסמך "שאין בו לקיחת אחריות אישית-ניהולית". לכן המועצה סברה כי "קשה שלא להסיק כי המנכ"ל אינו מכיר בחומרת המצב". 

במייל עדכון שנשלח לעובדים לאחר הישיבה נמסר כי מועצת התאגיד הגבילה את האפשרות של קובלנץ ושל הסמנכ"לים לפטר למשך שישה חודשים נושאי משרה ללא אישור המועצה.

בנוסף קבעה המועצה כי על קובלנץ להגיש בתוך שלושה שבועות תוכנית מקיפה, מפורטת וברורה לצעדים מעשיים וישימים לתיקון התרבות הארגונית ויחסי העבודה בתאגיד, תוך פירוט כיצד הוא מתכוון לנהל ולפקח על הדברים באופן אישי. התוכנית תציג הן את תכנון המהלכים והן את שלבי הביצוע ולוחות הזמנים. הובהר כי המועצה מייחסת חשיבות רבה לערך של הדוגמה האישית ככלי מהותי להצלחת תהליך התיקונים ומצפה מהמנכ"ל שיפעל בהתאם.

בנוסף, על קובלנץ להגיש למועצה בתוך שישה שבועות קוד אתי בתחום יחסי העבודה ותוכנית לפעולות מכוונות, שתיצורנה תודעה של אתיקה בארגון, ובכפוף לאישורה על-ידי המועצה לדאוג להטמעתה וביצועה. קובלנץ נדרש לפעול בתוך שבועיים לקביעת מנגנון ברור, הכולל נהלים והנחיות ישימים לטיפול בתלונות על הטרדה מינית על-ידי הממונה למניעת הטרדה מינית.

המועצה מכירה בחלקה במשבר כגורם מפקח: "המועצה מקבלת ומכירה בדברי הוועדה, שלפיהם בשל תפקידה כגוף המפקח על ביצועי ההנהלה, יש לה אחריות מסוימת למשבר - דהיינו למעשה 'אחריות מיניסטריאלית'".

עוד נכתב בעדכון לעובדי התאגיד כי "המועצה רואה בחומרה ובדאגה רבה את העולה מדוח ועדת הבדיקה לגבי היחס לעובדים בתאגיד וממסקנות הוועדה הנובעת מכך כי "ישנם כשלים עמוקים בתחום יחסי העבודה ויחסי האנוש בתאגיד".

עוד נמסר כי המועצה מקבלת את מסקנת הוועדה בדוח, לפיה קובלנץ לא עמד בחובתו לדאוג לסביבת עבודה תקינה בתאגיד, וקביעת הוועדה לפיה ערכי התאגיד על-פי חזונו של המנכ"ל אינם כוללים התייחסות כלשהי למערכת יחסי העבודה והניהול הפנימי בתאגיד.

חברי המועצה התייחסו למספר נקודות בדוח. הראשונה היא הצעת ההנהלה למנהלים שנחשפה בגלובס להיעזר בייעוץ משפטי חיצוני לצורך הכנה להופעה בפני הוועדה. כמו כן התייחסו חברי המועצה לכך שעם פרוץ המשבר, ההנהלה לא הכירה בחומרת התופעה ולא ענתה מיד על הצורך המתבקש לעודד עובדים להשמיע את קולם בחופשיות כאמצעי הכרחי לניקוי האווירה ולתיקון. נקודה נוספת להתייחסות הייתה למהלכים מצד ההנהלה של גינוי מתלוננים, לצד תדרוכים שלא היו במקומם, במקום להתמודד באופן אמיתי עם משבר המחייב טיפול ושינוי. 

מהנהלת תאגיד השידור "כאן" נמסר בתגובה: "ההנהלה מתחייבת להפוך את הארגון לחברת מופת, לא רק בתוכן, בשיווק, במיתוג ובניהול התקציב, אלא גם ביחסי העבודה. נתקן את כל אשר צריך". 

צרו איתנו קשר *5988