אצל נתן חץ העסקים כרגיל: אלוני חץ מציפה רווחי שערוך של 1.3 מיליארד שקל

יותר ממחצית הרווחים מיוחסים לחברה הבת אמות, שנהנית מעליית ערך בקרקעות לפיתוח וזכויות בנייה, לצד ירידה בשיעורי ההיוון בחלק מנכסיה • יתרת רווחי השערוך - מפעילותה של אלוני חץ בבריטניה

נתן חץ, מנכ''ל ובעל השליטה באלוני חץ / צילום: איל יצהר
נתן חץ, מנכ''ל ובעל השליטה באלוני חץ / צילום: איל יצהר

ענקית הנדל"ן המניב אמות השקעות והחברה האם שלה, אלוני חץ, צפויות לרשום ברבעון הרביעי של 2021 רווחים של מאות מיליוני שקלים משערוך נכסים שבבעלותן. זאת במסגרת הערכות שווי שנדרשות החברות הציבוריות לקבל מדי שנה משמאי מקרקעין חיצוניים.

אמות, בניהולו של שמעון אבודרהם, דיווחה כי לקראת הכנת הדוחות הכספיים שלה ל-31 בדצמבר 2021, החלו להצטבר אצלה אינדיקציות ולפיהן היא צפויה לרשום ברבעון הרביעי של 2021 רווחים המתאמים שווי הוגן של נדל"ן (רווחי שערוך) בהיקף העולה על 700 מיליון שקל, וזאת לפני השפעת מסים נדחים. לדברי החברה, רווחי השערוך נובעים מעליית ערך של קרקעות לפיתוח שבבעלותה, מעליית שווי זכויות בנייה במקרקעין בהם היא מקדמת תוכניות מכוח תוכנית תא/5000, וכן מירידה מסוימת בשיעורי ההיוון בחלק מנכסיה של אמות.

123 נכסים מניבים, ונוספים בשלבי בנייה ותכנון

אלוני-חץ, שאותה מוביל בעל השליטה נתן חץ, המחזיקה ב-54% ממניות חברת אמות, דיווחה במקביל כי קיבלה אינדיקציות מחלק מהחברות המוחזקות שלה, על-פיהן היא צפויה לרשום ברבעון הרביעי של 2021 רווחי שערוך בהיקף העולה על 1.3 מיליארד שקל, לפני השפעת מסים נדחים. רווחים אלו כוללים מעל 700 מיליון שקל רווחי שערוך בגין נכסי אמות השקעות, וכן סך של כ-150 מיליון ליש"ט (כ-640 מיליון שקל) רווחי שערוך בגין נכסי החברה הבת BE בבריטניה.

חלקה של אלוני חץ ברווחים השערוך של אמות ושל נכסי BE יסתכם לדבריה ביותר מ-1 מיליארד שקל. באלוני חץ הדגישו כי מדובר באינדיקציה ראשונית וחלקית, אשר אינה כוללת נתוני שערוך בכלל החברות המוחזקות שלה.

אמות מחזיקה בנכסי משרדים (46%), תעשייה ולוגיסטיקה (29%), מסחר (18%), סופרמרקטים (5%) ואחרים (2%). נכון לסוף ספטמבר 2021 הסתכם שווי הנדל"ן שבידי החברה ב-16.2 מיליארד שקל, מתוכו 123 נכסים מניבים בשווי של 14.5 מיליארד שקל, לצד שבעה פרויקטים בשלבי בנייה ושלושה פרויקטים בשלבי תכנון וייזום.

נכון לסוף ספטמבר הציגה אמות השקעות הון עצמי לבעלי המניות של 7.1 מיליארד שקל, שיעור מינוף של 45% מהנכסים וחוב פיננסי נטו של 7.6 מיליארד שקל. את תשעת החודשים הראשונים של 2021 סיימה עם רווח נקי המיוחס לבעלים בסך 314 מיליון שקל, המשקף צמיחה של 43% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2020.

פעילות נדל"ן מניב בארה"ב ובבריטניה

אמות נסחרת בבורסה לפי שווי של 12.5 מיליארד שקל, לאחר שהניבה למשקיעים תשואה של כ-80% בשלוש השנים האחרונות, ושל כ-450% בעשור האחרון. אלוני-חץ, המחזיקה כאמור ב-54% ממניות אמות, נסחרת בבורסה לפי שווי 10.3 מיליארד שקל, לאחר שהניבה למשקיעים תשואה של כ-80% בשלוש השנים האחרונות ושל כ-400% בעשור האחרון.

מלבד ההחזקה באמות, כולל פוטרפוליו הנדל"ן המניב של אלוני חץ גם פעילות בארה"ב ובבריטניה. בארה"ב מחזיקה אלוני חץ ב-44.2% ממניות חברת קאר פרופרטיז (Carr Properties) הפועלת באזור וושינגטון הבירה, בבוסטון ובעיר אוסטין שבטקסס. כמו-כן, מחזיקה אלוני חץ ב-55% מהזכויות ההוניות של שלוש חברות נכס במטרופולין של בוסטון.

בבריטניה מחזיקה כאמור אלוני חץ ב-97.1% ממניות חברת ברוקטון אברלאסט (BE), הפועלת בתחום הנדל"ן המניב באזור מטרופולין לונדון, באוקספורד ובקיימברידג'. לצד זאת מחזיקה אלוני חץ גם ב-53.3% ממניות חברת האנרגיה המתחדשת הישראלית אנרג'יקס, שערכן הבורסאי עומד כיום על כ-3.3 מיליארד שקל.

את תשעת החודשים הראשונים של 2021 סיימה אלוני חץ עם רווח נקי לבעלי המניות של 520 מיליון שקל, המשקף צמיחה של 96% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2020. נכון לסוף ספטמבר 2021, הסתכם ההון העצמי לבעלי מניותיה ב-6.75 מיליארד שקל.

צרו איתנו קשר *5988