מועצת התאגיד לקובלנץ: חזור בך מההאשמות והתנצל - או שתודח

חברי מועצת תאגיד השידור שיגרו מכתב למנכ"ל אלדד קובלנץ עם איום ברור כי אם הוא לא יחזור בו משלל ההאשמות שהטיח השבוע, המועצה תשתמש בסמכויות המוקנות לה עפ"י חוק, כלומר - תפעל להדחתו • האזהרה מגיעה לאחר שני מכתבים ששיגר השבוע קובלנץ ליו"ר המועצה גיל עומר, בהם האשים אותו בניסיונות לפגוע בתאגיד ובו עצמו

אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור "כאן" / צילום: איל יצהר
אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור "כאן" / צילום: איל יצהר

היחסים המתוחים ממילא בין רוב חברי מועצת תאגיד השידור למנכ"ל אלדד קובלנץ הגיעו השבוע לנקודת רתיחה, וקשה להימנע מהתחושה כי הפרשה מתגלגלת לנקודת הכרעה שבה עלולה המועצה להדיח את קובלנץ באופן מיידי.

לגלובס נודע כי חברי מועצת התאגיד שיגרו מכתב לקובלנץ עם איום ברור כי אם הוא לא יחזור בו משלל ההאשמות שהטיח השבוע, המועצה תשתמש בסמכויות המוקנות לה על-פי חוק, כלומר - תפעל להדחתו.

האזהרה מגיעה לאחר שני מכתבים ששיגר קובלנץ באמצעות עורכת דינו ליו"ר המועצה, גיל עומר, בהם הוא מאשים אותו בניסיונות לפגוע בתאגיד ובו עצמו. במכתב השני קובלנץ אף איים כי ינקוט נגד עומר צעדים משפטיים. על המכתב חתומים שמונה מתוך תשעת חברי המועצה.

"שני מכתביך האחרונים שמוענו למר גיל עומר, יו"ר המועצה, והגיעו במקביל למשלוחם והגעתם אלינו גם לתקשורת - הגדישו כל סאה", כתבו חברי המועצה לקובלנץ. "כידוע לך, ההחלטות המוצגות על-ידך כאילו הן של מר עומר, הן של המועצה, ומדובר בהחלטות שמתקבלות אחרי דיונים ראויים והצבעה. מר עומר ממלא את תפקידו כיו"ר המועצה כראוי ומייצג את המועצה בנאמנות. אנו רואים במכתביך התקפה בוטה וחסרת כל יסוד על המועצה כולה. עוד יצוין כי אם במשלוח מכתבים אלה אתה מתכוון להשתחרר מחובות התיקון הדחופות והחשובות שהטלנו עליך, טעות נפלה בידך".

מועצת התאגיד דורשת התנצלות ברורה

חברי מועצת התאגיד דורשים מקובלנץ למשוך את המשפטים ששלח, אך לא מסתפקים בכך. הם מבקשים ממנו לצרף התנצלות ברורה וחד-משמעית. "למניעת אי-הבנה", נכתב במכתב, "אנו עומדים על כך כי תודיע על משיכת המכתבים ותתנצל על תוכנם וסגנונם - ללא כל הסברים, הבהרות, תוספות וכיוצ"ב. פעולה זו תבהיר שאתה אכן מנסה לשוב למסלול העשייה המוטל עליך כמנכ"ל התאגיד ולנהל דיאלוג ראוי עם המועצה".

חברי המועצה מוסיפים כי המועצה ממונה על-פי חוק לפקח על המנכ"ל, ולא להפך: "אומנם מנכ"ל בהחלט רשאי להופיע בפני המועצה ולנסות לשכנעה בעמדה מסוימת בכל עניין העומד על הפרק, ואולם אין הדבר מתקבל על הדעת, ואין בכוונת המועצה להשלים עם כך, שהמנכ"ל ייצא קבל עם ועולם בהתקפה שלוחת רסן (ובענייננו גם חסרת כל יסוד) כלפי המועצה הממונה עליו. לאחר משיכת המכתבים וההתנצלות עליהם כאמור לעיל, תשקול המועצה את המשך התנהלותה בנושא".

נזכיר כי בתחילת השבוע פרסמנו בגלובס את תחילת ההתכתבות בין קובלנץ לעומר - מכתבים שהופצו לכלל התקשורת. קובלנץ האשים את עומר בהתנהלות אלימה ובניסיונות לחבל בתאגיד ולפגוע בו ומשמו הטוב. עומר החזיר במכתב משלו, בו טען כי "אין לי ולא היה לי כל מאבק אישי נגדך".

עומר טען כי עיתוי משלוח המכתב אינו מקרי, וציין כי בחומר שהועבר לחברי המועצה לקראת הדיון נכללו מכתבים שנשלחו לקובלנץ מטעם היועצת המשפטית, עו"ד אסי קליין, בהם מובאות התבטאויות שלו כלפיה, "שהן, בלי ספק, התבטאויות מיניות בוטות ופסולות, וכן ניסיונות חוזרים ונשנים מצדך לפגוע במעמד שומרי הסף". להתבטאויות אלה נגיע בהמשך.

קובלנץ מאיים בנקיטת צעדים משפטים

לידי גלובס הגיע מכתב נוסף שכבר רומז על איום לנקיטת צעדים משפטיים ששלח קובלנץ לעומר בהמשך השבוע, עם האשמות לפיהן הוא משתמש במועצה ככסות והסוואה למטרותיו וכאג'נדה שהוא מוביל נגדו, מסיט את הדיון מהתנהלותה של עו"ד קליין להתנהלותו שלו, ודורש ממנו לחזור בו לאלתר מהטענות לפיהן התבטאויותיו בשורת מקרים כלפי קליין היו מיניות, בוטות ופסולות.

בתחילת השבוע התקיימה ישיבת מועצה שאמורה הייתה להחליט האם קובלנץ יכול לקיים הליך שימוע ליועצת המשפטית אסי קליין, שבדוח ועדת פרוקצ'יה הומלץ להזיז מתפקידה - בין היתר בגלל התעמרות בעובדיה. קובלנץ ביקש להדיח את קליין עוד הרבה לפני הדוח. למעשה, במועצה יש המשוכנעים כי התחקיר שפורסם על קליין הוא פנייה ממוקדת לגבי התנהלותה על-ידי קובלנץ או מי ממקורביו, במטרה לזרז את סילוקה, מבלי שנלקח בחשבון שהתחקיר עלול לגלוש למחוזות אחרים.

לכאורה אפשר היה להסיק שהמכתב הופץ לתקשורת כדי לוודא שהמועצה לא תקשור את ידיו של קובלנץ, לאחר שהוחלט בישיבה אחרת שהוא יוכל לפטר עובדים בתאגיד רק באישור מועצה. אלא שכבר לפני ישיבת המועצה אפשר היה להתרשם כי רוב החברים מבינים כי בסוגיה של קליין אין דרך אחרת אלא לאפשר לקובלנץ למלא את תפקידו כמנכ"ל ולזמן את קליין לשימוע, ולכן לא סביר כי מטרת המכתב הייתה "לסנדל" את המועצה.

לא מן הנמנע כי דווקא הטיעונים של קליין, שהופיעה במועצה מלווה בעורכת הדין אורנה לין, והחשש שהמועצה תשתמש בהם נגדו מבלי קשר להחלטה לאפשר את הדחתה של קליין, הם שגרמו לקובלנץ להוריד את הכפפות.

קליין לא הייתה "יס מן"?

לחברי המועצה הועברה מראש תגובתה של קליין וההתכתבויות שלה עם קובלנץ לאורך תקופה ארוכה. מההתכתבות שהגיעו לידי גלובס עולה כי הטענות המרכזיות של קליין נוגעות לשני דברים עיקריים - שסגנון ההתבטאות שלה כלפי עובדות, לגביו נטען כי מדובר בהטרדה מינית, הוא סגנון שגם קובלנץ עצמו השתמש בו. קליין הציגה התכתבויות שלה עם קובלנץ ,בה הוא מתבדח על אייטם בתוכנית שעוסק ביובש וגינלי, מעיר הערות לגבי הנראות של אחותה, מתייחס למראה שלה ומציין כי "נשרפה הקרנית".

טענה אחרת של קליין הייתה שקובלנץ פעל להדיחה כיוןן שהיא לא הייתה "יס מן", ותחת כובעה כשומרת סף עמדה מולו והקשתה על מהלכים שחשבה שאינם בסמכותו. אחד מהם היא ההחלטה להוריד את תוכניתו של אראל סגל, בניגוד לעמדתו של מנהל חטיבת החדשות ברוך שי.

ייתכן כי המכתב הראשון של קובלנץ היה חלק מהקרב על הנרטיב - ניסיון תקשורתי להסיט את האש ולהמשיך לנסות לקבע את המאבק בתאגיד כמאבק אישי בינו לבין גיל עומר. אבל מעבר לעניין התקשורתי יש את החיים עצמם, וקובלנץ יודע שהבעיה שיש לו איננה רק עם עומר אלא מול רוב חברי המועצה.

לכאורה קובלנץ יכול היה לבחור אסטרטגיה אחרת, הרי מסקנות ועדת פרוקצ'יה קנו לו זמן והקשו על המועצה להדיח אותו מיידית. קובלנץ יכול היה לפעול בזריזות ולייצר תוכנית הבראה, לצאת מגדרו כדי לאותת שפניו לשלום ולסנדל את המועצה דווקא ביחס חיובי. מה אם כך גרם לו לשגר את נשק יום הדין ולצאת פומבית באופן כה נחרץ מול יו"ר שזוכה לגיבוי מועצה באופן שקשה להתעלם ממנו?

ייתכן כי קובלנץ סבר כי מהלכים כה אגרסיביים כמו איום על היו"ר בהגשת תביעת דיבה נגדו יגרמו למועצה, ובעיקר לעומר, לאבד שיקול-דעת ולבצע טעויות שאפשר יהיה להשתמש בהן בהמשך. סברה נוספת היא שקובלנץ מקווה לייצר מצב קיצון כאילו המועצה פועלת בניגוד לטובת התאגיד.

בחוק התאגיד יש סעיף שקובע כי אם שר התקשורת נוכח כי המועצה אינה ממלאת את התפקידים ואת החובות שהוטלו עליה, כך שהתנהלות התאגיד נפגעת באופן מובהק ומשמעותי, רשאי השר לפנות לממשלה כדי שתתרה במועצה ואפילו לקבוע כי המועצה לא ממלאת את חובותיה, לפזר אותה ולמנות תוך פרק זמן מסוים מועצה חדשה.

נזכיר כי שר התקשורת היום הוא יועז הנדל ממפלגת תקווה חדשה, שהיו"ר שלה גדעון סער נחשב למיטיבו של קובלנץ - מי שמינה אותו בעבר לתפקיד מנכ"ל הטלוויזיה החינוכית ופעל למענו רבות בתחילת דרכו של התאגיד. האם קובלנץ מאמין כי גם הפעם ייחלצו סער ואנשיו למענו?

שעון החול התהפך על אלדד קובלנץ

רוב חברי מועצת התאגיד - גם המתונים בהם שסברו עד עתה כי יש להמתין עם מהלך של הדחה ולתת לקובלנץ לפחות את הזדמנות של ששת החודשים שנקבעו בדוח פרוקצ'יה - מאמינים כעת כי לא ניתן להמשיך להתנהל מולו מבלי לפגוע קשה בפעילות השוטפת של התאגיד. לכן לא מן הנמנע כי הם יפעלו להדיחו כבר בימים הקרובים, כאשר המשמעות היא התעמתות מול קובלנץ בהמשך בבית משפט.

חברי המועצה לא רק הוציאו לקובלנץ כרטיס צהוב, הם גם העמידו עץ גבוה שקשה לראות את קובלנץ מטפס עליו - דרישה להתנצלות פומבית וחד-משמעית. קשה להאמין שקובלנץ, ששיגר השבוע חלק ניכר מהחיצים שבאמתחתו, עשה זאת רק כדי להתנצל ימים ספורים לאחר מכן. 

מתאגיד השידור נמסר בתגובה: "ועדת הבדיקה אשר הוקמה על-ידי מועצת התאגיד קיבלה מהמנכ"ל עצמו את החומרים הרלוונטיים להתכתבויות, וזאת כחלק מבדיקת התנהלות היועצת המשפטית. הוועדה לא מצאה פגם בכל הנוגע למנכ"ל ולא מצאה לנכון לציין דבר ביחס אליהן בדוח המפורט והחשוב שהפיקה. לא כך הדברים באשר למסקנות הוועדה בנוגע ליועצת המשפטית. מפאת סיבות משפטיות וצנעת הפרט, לא ניתן להרחיב מעבר לכך יותר בעת הזו".

צרו איתנו קשר *5988