הטבות המס בתמ"א 38: הממשלה הגישה הצעת חוק להארכת התוקף עד אוקטובר 2022

הצעת החוק מוגשת בהמשך לעמדה המקצועית שפרסמה רשות המסים בסוף השנה החולפת • תחילת תוקף ההטבות, על פי ההצעה – מינואר 2022

הריסת בניין בפתח תקווה. ההפרשים בין מספר ההיתרים בערים השונות גדולים / צילום: גיא ליברמן
הריסת בניין בפתח תקווה. ההפרשים בין מספר ההיתרים בערים השונות גדולים / צילום: גיא ליברמן

הוגשה הצעת חוק להארכת תוקף הטבות המס בתמ"א 38 - עד לסיום תוקפת התמ"א עצמה, ב־1 באוקטובר 2022. בכך מיישמת הצעת החוק את הצהרתה של רשות המסים בדצמבר האחרון, לפיה היא "מקדמת חקיקה להארכת תוקף פרק 5 לחוק, שמכוחו מוענקות הטבות המס בעסקאות תמ"א 38 כך שיחולו על עסקאות שיחתמו החל מיום 1 בינואר 2022".

הטבות המס המדוברות, במסגרת פרק 5 לחוק מיסוי מקרקעין, מאפשרות הקלה בתשלום מס שבח על התמורה שמוענקת לדיירים מצד היזם בפרויקטים אלו; נוסף על כך, ניתן פטור מתשלום מע"מ על מתן שירותי בנייה בהתאם לתמ"א 38 שניתנו בתמורה למכירת זכות במקרקעין הפטורה ממס לפי פרק 5; בנוסף, הן מאפשרות דחייה של יום המכירה למועד שלאחר התקיימות התנאים המתלים של חוק המכר בין היזם לבין הדיירים, הוראה המאפשרת לדחות דחייה משמעותית את מועד התשלום של שני מיסי המקרקעין - מס שבח ומס רכישה - אשר נובעים מהעסקה.

נזכיר, כי בדצמבר האחרון פרסמה מחלקת מקרקעין וקבלנים מהחטיבה המקצועית ברשות המסים עמדה מקצועית בנושא, שכן הוראת השעה של ההטבות פקעה עם סיום השנה החולפת. העמדה המקצועית יצאה במטרה 'לעשות סדר' בנושא מתן ההטבות לפרויקטים אלו, וקבעה כי הן יחולו גם על עסקאות שנחתמו לפני פקיעת תוקפה של הוראת השעה - ושהתנאים המתלים לקיומן יתקיימו רק לאחר פקיעת תוקפה.

כעת, כאמור, מגישה הממשלה הצעת חוק להארכת תוקף ההטבות עד לסיומה המתוכנן של תמ"א 38, בעוד כחצי שנה. בהצעה נכתב, בהמשך להחלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה על הארכת תמ"א 38 עצמה עד אוקטובר 2022, כי "מוצע להאריך את תחולת הוראות השעה בחוקי המס ולקבוע כי הוראות פרק חמישי וכן ההוראה לעניין ההטבה במס ערך מוסף יחולו עד 1 באוקטובר 2022.

"הסדרי המס אשר יחולו על פרויקטים לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בתקופה שלאחר תום הוראת השעה ייבחנו בחודשים הקרובים כחלק מהבחינה הכללית של התמריצים הממשלתיים לעידוד פרויקטים אלה".

עוד מדגישה הצעת החוק כי ההטבות יינתנו גם רטרואקטיבית, מתחילת השנה הנוכחית: "תחילתו של החוק המוצע, המאריך את התקופה שלגביה יחולו הטבות המס כמפורט לעיל, תהיה בתחילת שנת המס 2022, כלומר 1 בינואר 2022 ".

נציין, כי סביב אותו פרסום של העמדה המקצועית בדצמבר האחרון, הדגישה רשות המסים כי "אם בעתיד יתוקן החוק, יוארכו המועדים הקבועים בו או שתתפרסם החלטה חדשה בנושא - החלטה זו לא תחול על פעילות שתיעשה לאחר מועד השינוי בחקיקה או במדיניות רשות המסים".

צרו איתנו קשר *5988