עידן עופר | ניתוח

העברת השליטה בבזן: מה מחפשים האחים חג'ג' במפרץ חיפה?

החברה לישראל סיכמה על מכירת מניות שליטה בחברת הזיקוק לידי קבוצת חג'ג' תמורת 600 מיליון שקל • הגאות חסרת התקדים ביתרת עסקיו של עידן עופר מאפשרת לו להיפרד מהחזקה בחברה מזהמת, שמייצרת תסבוכת רגולטורית, על המאבקים והפרסומים הנלווים לכך

האחים צחי (מימין) ועדו חג'ג' / צילום: טל צ'יקורל
האחים צחי (מימין) ועדו חג'ג' / צילום: טל צ'יקורל

החברה לישראל, שבשליטת עידן עופר, פועלת לחסל את ההשקעה בחברת בזן (בתי זיקוק לנפט), שאת השליטה בה רכשה לפני כ-15 שנה. החברה לישראל חתמה על מזכר הבנות בלתי מחייב למכירת 16.69% ממניות בזן לידי קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן, שבשליטת האחים עדו וצחי חג'ג', תמורת כ-590 מיליון שקל. מדובר במחיר דומה לזה שבו סגרה מניית בזן את שבוע המסחר חולף, המשקף לחברה שווי של 3.56 מיליארד שקל (לאחר עלייה של כ-40% בשנה האחרונה).

בזן "קטנה" על עידן עופר: שווי החזקותיו נסק לכ-14 מיליארד שקל

מניית החברה לישראל הגיבה להודעה על העסקה בזינוק של כ-8.5%, המשקף לחברת ההחזקות שווי של קרוב ל-13.4 מיליארד שקל. עבור החברה לישראל, מדובר בהמשך מימוש האסטרטגיה של יציאה מההשקעה בבזן, שנתפסת כאחד המפעלים המזהמים ביותר במדינת ישראל, ומושכת בשל כך אש מצד ארגוני איכות הסביבה.

מכירת המניות כאמור, ככל שתבשיל, תיעשה בהתאם להסכם השליטה שיש לחברה לישראל עם קבוצת פטרוכימיים הכושלת, שמחזיקה כיום ב-15.46% ממניות בזן. השלמת העסקה תהיה כפופה בין היתר לכך שקבוצת חג'ג' תקבל היתר לשליטה בבזן, כנדרש על פי צו החברות הממשלתיות, תוך ארבעה חודשים ממועד ההתקשרות בהסכם מחייב (עם אפשרות להארכת תקופה כאמור בחודשיים נוספים).

 
  

החברה לישראל מחזיקה כיום ב-24% ממניות בזן בשווי של 854 מיליון שקל, לאחר שמכרה בחודש נובמבר 2021 כ-9% ממניות חברת הזיקוק לכמה גופים מוסדיים, תמורת 262.5 מיליון שקל. במסגרת אותה עסקה גם העניקה החברה לישראל לאותם גופים מוסדיים אופציות למשך 22 חודשים, המאפשרות להם לרכוש ממנה עוד 7.3% ממניות בזן במחיר של 1.15 שקל למניה, ובתמורה כוללת של כ-269 מיליון שקל.

מזכר ההבנות שנחתם עם חג'ג' הוא כאמור למכירת יתרת 16.69% ממניות בזן שבבעלות החברה לישראל, במחיר של 1.1 שקל למניה. ככל שלא ימומשו האופציות שנתנה החברה למשקיעים המוסדיים לרכישת יתרת 7.3% ממניות בזן שבבעלותה, תינתן לקבוצת חג'ג' אופציה לרכוש מניות אלה, בתוך 30 ימים ממועד פקיעת האופציות, במחיר הגבוה מבין: 90% מהמחיר הממוצע של מניית בזן בבורסה לני"ע ב-15 ימי המסחר הקודמים למועד פקיעת האופציות; או 91 אגורות למניה.

על פי מזכר ההבנות, קבוצת חג'ג' תערוך בדיקת נאותות בת 45 ימים בקשר לרכישה אפשרית כאמור, אשר במהלכה לא יתקשרו הצדדים בעסקה נוגדת (no shop). אין ודאות כי ההבנות הבלתי מחייבות בין הצדדים יבשילו לכדי הסכמות מחייבות, ובאשר לתנאים הסופיים של ההסכם למכירת המניות.

בעקבות אותה מכירת מניות למוסדיים, ולאור השינוי בהערכת החברה לישראל לגבי כוונותיה להמשיך ולהחזיק במניות בזן עד להשבת ערכן בספרים, רשמה החברה לישראל ברבעון השלישי של 2021 הפרשה לירידת ערך ההשקעה בבזן בסך של 281 מיליון דולר (907 מיליון שקל).

ירידת הערך נבעה מההפרש בין השווי ההוגן של מניות בזן שהוחזקו על ידיה (שחושב על פי מחיר הבורסה) ובין ערכן של מניות בזן בספרי החברה לישראל.

עם זאת, ברבעון הרביעי של 2021 עתידה החברה לישראל להציג רווח של כ-12 מיליון דולר בגין חלקן של המניות הנמכרות ברווחי בזן מתחילת הרבעון הרביעי ועד מועד המכירה. כך, שבפועל עמד ההפסד (נטו) מהעסקה על כ-269 מיליון דולר (837 מיליון שקל במונחי 31 בדצמבר 2021).

מתכוונת להפוך לספקית מובילה של אנרגיה מתחדשת

קבוצת בזן היא תשלובת הזיקוק והפטרוכימיה הגדולה בישראל ואחת המובילות באזור. פעילות החברה בתחום זיקוק הנפט כוללת ייצור דלקים לשימוש תעשייתי לתחבורה, לצריכה פרטית, לחקלאות ולתשתיות, לצד ייצור מוצרים ארומטיים באמצעות החברה הבת גדיב.

בנוסף, מייצרת קבוצת בזן מוצרים פולימריים (חומרי גלם פלסטיים) באמצעות החברה הבת כרמל אולפינים והחברה הנכדה דוקור. את שנת 2021 סיימה בזן עם צמיחה של 62% בהכנסות, ל-6.58 מיליארד דולר, ועם רווח נקי של 253 מיליון דולר. לשם השוואה, את 2020 סיימה החברה בהפסד של 274 מיליון דולר, בעקבות הירידה בפעילות הכלכלית בישראל, שנרשם כתוצאה מהתפרצות מגפת הקורונה והסגרים שהוטלו לבלימתה.

בית הזיקוק של בזן בחיפה / צילום: שלומי יוסף
 בית הזיקוק של בזן בחיפה / צילום: שלומי יוסף

על פי החלטת ממשלה שהתקבלה לאחרונה, תידרש בזן להיערך בשנים הקרובות לפינוי מתקניה ממפרץ חיפה. בתחילת החודש אישרה הממשלה הצעת החלטה לסגירת בתי הזיקוק בחיפה והתעשייה הפטרוכימית הקשורה בהם. עם זאת, ההחלטה לא כללה לוח זמנים וגם טרם הוקצה לכך תקציב. יישום ההחלטה תלוי בהקמת מתקנים תחליפיים לאחסון הדלקים שמייצרת בזן. בראש דירקטוריון בזן עומד סגן הרמטכ"ל לשעבר, האלוף משה קפלינסקי, ואילו מנכ"ל החברה הוא מלאכי אלפר.

אשתקד ערכה בזן כנס משקיעים, שבו עדכנה על כוונתה להפוך לספקית מובילה של אנרגיה מתחדשת לתחבורה ופולימרים מתקדמים. בכנס הציגה החברה את יעדיה עד שנת 2030, ובראשם הרחבת יכולת ייצור מימן ירוק, פריסה ארצית של תחנות תדלוק מימניות וכן ייצור של 30% פולימרים ירוקים מסך ייצור הפולימרים שלה.

לשם מימוש התוכנית האסטרטגית, צפויה בזן להשקיע סכום עתק של 1.5 מיליארד דולר בהשקעות הון עד שנת 2030, מתוכו לפחות 400 מיליון דולר במנועי הצמיחה החדשים. היתרה תושקע בהמשך שיפור והתאמת הנכסים הקיימים, ובהטמעת טכנולוגיות מתקדמות לייצור ולהפחתת טביעת הרגל הפחמנית.

תישאר עם ההחזקה המרכזית באיי.סי.אל

לאחר המכירה של מניותיה בבזן תיוותר החברה לישראל עם ההחזקה המרכזית שלה בחברת איי.סי.אל גרופ (כימיקלים לישראל), שמייצרת אשלג, ברום, פוספטים וכימיקלים נוספים.

איי.סי.אל נהנית בשנה האחרונה בעיקר מהעלייה במחירי הסחורות, ובהן אשלג ודשנים נוספים שהיא מפיקה, ולאחרונה דיווחה החברה על צמיחה של 38% בהכנסותיה לשנת 2021, שהסתכמו ב-7 מיליארד דולר. הרווח הנקי לבעלי המניות זינק ל-783 מיליון דולר, לעומת 24 מיליון דולר בלבד בשנת 2020.

מוקדם יותר החודש סיכמה החברה לישראל על מכירת 1.6% ממניות איי.סי.אל לגופים מוסדיים בארץ ובעולם במחיר של 36 שקל (כ- 10.9 דולרים) למניה, ובתמורה כוללת של 726 מיליון שקל (כ- 220 מיליון דולר).

לאחר השלמת המכירה מחזיקה החברה לישראל ב-44.1% ממניות איי.סי.אל, שנסחרה היום בבורסה לפי שווי של 45.5 מיליארד שקל. זאת, לאחר שמניית ענקית הדשנית הכפילה את ערכה בתל אביב בשנה האחרונה, ומתחילת יולי 2020 זינק שווייה פי ארבעה.

אוצר נדל"ני במפרץ חיפה? מה מחפשים האחים חג'ג' בבזן

בניגוד לחברה לישראל, שמבקשת כאמור להתנתק מבזן, הרי שבקבוצת חג'ג' מזהים כנראה הזדמנות לקפיצת מדרגה בהיקפי הפעילות של הקבוצה, ובעיקר פוטנציאל להשבחת הקרקעות הטמון באפשרות של פינוי מתקני בזן המזהמים ממפרץ חיפה.

קבוצת חג'ג' , הפועלת בארגון קבוצות רכישה ובנדל"ן יזמי, נהנית בשנה וחצי האחרונות מפריחת הענף בישראל ובפרט תחום המגורים שבו היא מתמקדת. האחים עדו וצחי חג'ג', המובילים את עסקי הקבוצה, נחשבים לחלק מקבוצה של יזמי נדל"ן צעירים ואגרסיביים שהפכו לגורמים מובילים בענף ולמחוללי עסקאות גדולות לבניית פרויקטים  למגורים במרכז הארץ. קבוצה זו כוללת מלבדם גם את יזמי החברות אקרו וישראל קנדה.

אותם יזמים רכשו בעשור האחרון קרקעות בת"א ובסביבתה לצורך בניית פרויקטים שאפתניים, במחירים גבוהים, ששיקפו גאות צפויה בשוק ומקסום של זכויות הבנייה. תחזית זו שלהם אכן התממשה בפועל, והניבה לאותן חברות רווחים גבוהים בשנים האחרונות. מניית קבוצת חג'ג' הגיבה לדיווח אודות רכישת מניות בזן בזינוק של כ-6%, שהעלה את שווי החברה ל-1.58 מיליארד שקל.

מדוחות חג'ג' עולה כי בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2021 צמחו הכנסותיה בכ-40% והגיעו לכ-180 מיליון שקל, ובשורה התחתונה הרווח הנקי יותר מהוכפל (כ-110%) ל-67 מיליון שקל. לעיקר הכנסותיה של חג'ג' בתקופה זו הייתה אחראית מכירת נכס ברחוב איינשטיין בתל אביב, מה שסייע לשיפור הרווח הגולמי, נוסף על הכרה בהכנסות ממכירת זכויות למגורים בפרויקט סלמה בעיר.

מרחיבה קשת הפעילויות

בחודשים האחרונים פועלת חג'ג' להרחבת מנעד פעילויות הנדל"ן שבהן היא מעורבת. בספטמבר 2021 סיכמה על שיתוף פעולה עם רשת ההוסטלים סלינה בתחום המלונאי בישראל, ואילו בתחילת ינואר השנה דיווחה על כניסה לפעילות בתחום הדיור המוגן בישראל. בנוסף, חתמה קבוצת חג'ג' לאחרונה על הסכם לרכישת 52% מקרקע ליד מלון מנדרין בצפון ת"א, מידי חברת נכסים ובניין ושותפים נוספים, תמורת 392 מיליון שקל.

עוד קודם לכן גייסה החברה לפני כחודשיים סכום של 131 מיליון שקל מקבוצת הפניקס-אקסלנס בתמורה להקצאת כ-8.6% ממניות הצבעה בה. את גיוס ההון ביצעה החברה כחודש וחצי לאחר שבעליה האחים חג'ג' מכרו נתח של כ-3.5% מהחזקותיהם לקרן נוקד של רועי ורמוס ושלומי ברכה, תמורת כ-45 מיליון שקל.