נסגר המכרז בפארק נמלי ישראל: 120 מיליון שקל עבור 24 דונם

מידר גני עדן בע"מ וא.ל.נ.ו.ר הנדסה ואדריכלות זכו במכרז על השטח שנמצא בעורף נמל אשדוד ונמל הדרום • החברות יקבלו הרשאה להשתמש בשטח לתקופה של עד 24 שנים ו-11 חודשים

פארק נמלי ישראל / צילום: רענן כהן
פארק נמלי ישראל / צילום: רענן כהן

שטחי "עורף הנמל" הופכים מבוקשים יותר ויותר בעקבות הפעילות הגוברת בנמלי ישראל - הוותיקים והחדשים: חברת נמלי ישראל הודיעה לאחרונה על זכייתן של החברות מידר גני עדן בע"מ וא.ל.נ.ו.ר הנדסה ואדריכלות במכרז עבור כ־24 דונם בפארק נמלי ישראל, הנמצא בעורף נמל אשדוד ונמל הדרום.

העסקה מסתכמת לכדי סכום של כ־120 מיליון שקל. על פי תנאי המכרז, המיזם הזוכה של שתי החברות יקבל הרשאה לשימוש בשטח, הכולל שני מגרשים, לתקופה של עד 24 שנים ו-11 חודשים. עוד קובע המכרז כי החברות ישלמו 201.5 שקל למ"ר לשנה.

פארק נמלי ישראל משתרע על פני כ־680 דונם, בצמוד לכביש 41 המהווה את הכניסה הראשית לנמל אשדוד מכביש 4, בצפון העיר. עד כה שווקו כ־400 דונם משטחי הפארק, ועל פי התכנון הוא יחובר בעתיד ישירות לכביש 4.

 עפר השרון עתרה נגד ההחלטה ונדחתה 

לאחר החלטת ועדת המכרזים על זכיית המיזם המשותף של שתי החברות, הגישה חברת עפר השרון ר.י., אחת המציעות במכרז, עתירה מנהלית נגד ההחלטה וביקשה למתן צווי ביניים מבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב. זאת בטענה כי החלטת הוועדה לפסול את הצעתה הכספית, שהייתה נמוכה מסכום המינימום שנקבע, "אינה סבירה".

בית המשפט, בהסכמת העותרת, דחה את העתירה וקיבל את עמדת חברת נמלי ישראל, לפיה מסמכי המכרז היו ברורים והוועדה "נהגה בשיקול דעת ראוי ובהתאם לסמכויותיה, לתקנות ולפסיקה". בית המשפט הוסיף: "יפה עשו העותרת ובא כוחה, שבנסיבות העניין ולאחר ששמעו את עמדת בית המשפט בתום הדיון הסכימו לכך שהעתירה תידחה".

בהמשך לכך פסק בית המשפט כי העותרת תשלם הוצאות לחברת נמלי ישראל ולמיזם הזוכה, סכום של 15 אלף שקל לכל אחד.

חברת נמלי ישראל ציינה כי היא "תמשיך לפעול לפיתוח שטחי העורף במתחמים הסמוכים לנמל הדרום החדש ולנמל אשדוד, זאת כחלק מתפקידיה לפיתוח העורף הנמלי ולמתן מענה למשתמשי הנמלים ושרשרת האספקה. החלטת בית המשפט משמעותה כי ועדת המכרזים פעלה בצורה מקצועית, על פי דין וכמצופה ממנה".