איתקה מרחיבה את פעילותה: רוכשת חברת אנרגיה ב-1.1 מיליארד דולר

החברה הבת של קבוצת דלק, שפועלת בתחום הגילוי וההפקה של נפט וגז בים הצפוני, תשלם 900 מיליון דולר במזומן עבור חברת סיקר-פוינט ותיטול על עצמה את חובות החברה הנרכשת בסך של 200 מיליון דולר

אסדת קידוח של איתקה / צילום: אתר החברה
אסדת קידוח של איתקה / צילום: אתר החברה

איתקה, החברה הבת של קבוצת דלק , מרחיבה את פעילותה לקראת ההנפקה הראשונית (IPO) של מניותיה בבורסת לונדון. היום דיווחה קבוצת דלק, כי איתקה חתמה על הסכם לרכישת מלוא מניותיה של חברת האנרגיה סיקר-פוינט (Siccar Point Energy) המחזיקה בנכסי נפט וגז מפיקים ותגליות מסחריות מוכחות באזור הים הצפוני בבריטניה.

איתקה עוסקת בהפקה ומכירה של נפט וגז, ממאגרים בים הצפוני (ליד בריטניה), ומשמשת כמפעיל (Operator) בחלק מהמאגרים הימיים בהם היא שותפה. לדברי קבוצת דלק, העסקה נעשית כחלק מההיערכות של איתקה להנפקה בשנת 2022, מתוך כוונה להגדיל את ההפקה היומית של איתקה ולהבטיח את הרזרבות שלה לטווח הארוך.

תמורת העסקה מסתכמת ב-1.1 מיליארד דולר, וכוללת נטילת חוב של סיקאר בסך של 200 מיליון דולר למחזיקי אגרות החוב שלה. אגרות החוב של סיקאר עומדות לפירעון במארס 2026, אולם למחזיקי אג"ח אלו תעמוד הזכות לפירעון מיידי בעקבות העברת השליטה בחברה.

את יתרת התמורה בסך של כ-900 מיליון דולר תממן איתקה באמצעות מסגרות האשראי (RBL) הקיימות שלה, מהמזומנים שיצטברו בקופת סיקר-פוינט החל מתחילת 2022 ומיתרות המזומן של איתקה. להערכת איתקה, בהתבסס על קצב ההפקה, המכירות הנוכחיים ותחזית מחירי הנפט והגז שלה, היא תוכל לפרוע את מסגרת ה-RBL שישמשו למימון העסקה בתוך פחות מ-12 חודשים ממועד הסגירה.

על פי תנאי העסקה איתקה תהיה זכאית כאמור לקבל גם את המזומנים שנצברו בקופת סיקאר פוינט החל מיום 1.1.2022 ועד למועד ההשלמה. קבוצת דלק מצידה אינה לוקחת כל התחייבות בעת ביצוע העסקה.

בהסכם נקבעה גם תמורה מותנית של עד כ-300 מיליון דולר בגין התגליות המוכרזות שטרם פותחו, Cambo ו-Rosebank, אשר תחושב, בין השאר, בכמות המאושרת להפקה בכל מאגר ותהיה כפופה לקבלת החלטת השקעה מחייבת, כמו גם לקבלת כל האישורים הנדרשים. תמורה מותנית נוספת בסך של עד כ-60 מיליון דולר, מותנית במחירי נפט בטווחים מסוימים שהוגדרו בהסכם.

סך העתודות של איתקה יזנק ל-573 מיליון חביות

לדברי קבוצת דלק, נכסי הנפט והגז של סיקאר פוינט מכילים עתודות נפט וגז מוערכות (מסוג P2 ו-2C) בהיקף כולל של כ-255 מיליון שווה ערך חביות נפט (MMBOE), מתוכן כ-54 מיליון חביות מסוג 2P. עם השלמת העסקה סך העתודות של איתקה (מסוג 2P ו-2C) צפוי לזנק להיקף כולל של כ-573 מיליון חביות שווה ערך לנפט (MMBOE), כולל נכסי מרובני, שהעסקה לרכישתם הושלמה בחודש פברואר האחרון.

העסקה צפויה להגדיל את כושר ההפקה היומי של איתקה בכ-8,000-9,500 חביות ליום בממוצע, ולהעמיד את ההפקה היומית של איתקה על הטווח שבין 75,000-85,000 חביות ליום. לצד נכסי הנפט והגז, לסיקאר פוינט גם הפסדי מס צבורים בהיקף של כ-3 מיליארד דולר.

נכסי הגז והנפט של סיקאר פוינט כוללים, בין היתר, זכויות בשלושה מאגרים מפיקים בים הצפוני שבהם שותפות חלק מחברות האנרגיה המובילות בעולם, שתיים מהם - MARINER (מפעיל אקווינור) ו-Schiehallion (מפעיל בריטיש פטרוליום) הם מעשרת המאגרים הגדולים בבריטניה. כמו-כן סיקר פוינט מחזיקה בשתי תגליות מסחריות: מאגר Cambo (כשלאחר השלמת העסקה איתקה תשמש בו כמפעיל) ומאגר -Rosebank.

לדברי קבוצת דלק, תגליות אלו הן מתגליות הנפט והגז הגדולות ביותר שטרם פותחו באזור הים הצפוני, ופיתוחם הינו בעל חשיבות גבוהה מאוד, וזאת כחלק מהמאמץ של ממשלת בריטניה לפתח את תשתיות האנרגיה המקומיות על מנת להבטיח עצמאות אנרגטית, בין היתר לאור אירועי המלחמה באירופה האחרונים.

תחלק דיבידנד של 135 מיליון דולר בשנה הקרובה

רכישת סיקאר פוינט מהווה חלק מהאסטרטגיה של איתקה להרחיב ולפתח את תחום פעילותה בים הצפוני בבריטניה ולהגדיל את כושר הייצור וביזור נכסיה. בכוונת איתקה למזג את פעילות החברה הנרכשת ולהמשיך ולפתח את הנכסים הנרכשים כחלק מההערכות לקראת הנפקה ראשונית (IPO) בשנת 2022.

להערכת איתקה, ככל שהעסקה תושלם, בשים לב לכמויות ההפקה ותחזית מחירי הנפט והגז שלה, ה-EBITDAX (רווח לפני הוצאות מימון, מס, פחת, הפחתות ואקספלורציה) שלה בשנת 2022 צפוי לעמוד על סך של כ-2 מיליארד דולר. כמו כן, איתקה מעריכה שהיא תחלק דיבידנד בהיקף של כ-135 מיליון דולר בשנה הקרובה, וכ-200 מיליון דולר כל שנה, בשנים העוקבות.

עידן וולס, מנכ''ל קבוצת דלק / צילום: רון קדמי
 עידן וולס, מנכ''ל קבוצת דלק / צילום: רון קדמי

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, אמר כי "מדובר על מהלך עסקי חשוב כחלק מניצול המומנטום בשווקי האנרגיה, המקדם את איתקה לעבר הנפקה בשנת 2022, בהתאם ליעדים האסטרטגיים שהצבנו לעצמנו. סיקאר פוינט סינרגטית לפעילות של איתקה, והעסקה מבטיחה לאיתקה הפקה יציבה, ארוכה וממושכת למשך שנים רבות".

גלעד מאירסון, יו"ר איתקה, מסר כי "הרכישה ממשיכה את מסע הצמיחה של איתקה בשנים האחרונות וביסוס מעמדה בשוק האנרגיה הבינלאומי. רכשנו נכסי ייצור ופיתוח של שברון, מורובני, מיטסוי, סומיטומו, וכעת את סיקאר פוינט. בנוסף, ביצענו השקעות משמעותיות לפיתוח משאבי נפט וגז סביב מוקדי התשתית שלנו - קפטן (פרוייקט EOR), אלבה (קידוח פוטלה) ואזור סטלה רבתי כדי למקסם את יכולת ההפקה שלנו. לסיקר פוינט יש נכסים יוצאים מן הכלל ואנו נרגשים להמשיך ליצר ולפתח אותם.

"אנו מרגישים את האחריות של מילוי תפקיד משמעותי וחשוב באבטחת אספקת האנרגיה המקומית לבריטניה, אחריות המקבלת משנה תוקף לאור המלחמה באוקראינה. איתקה היא אחת מחברות האנרגיה הגדולות והחזקות בים הצפוני, הן תפעולית והן פיננסית, והוספת הנכסים והרזרבות של סיקאר פוינט תאפשר לאיתקה יכולת הפקה של למעלה משני עשורים, בהם צפוי תזרים EBITDA מצטבר של למעלה מ-25 מיליארד דולר".

צרו איתנו קשר *5988