עם הפסד של יותר מ-6 מיליון שקל: טריא בדרך לבורסה לפי שווי של 320 מיליון שקל

בעלי המניות של לוזון נדל"ן יצביעו בחודש הבא על אישור תנאי המיזוג עם פלטפורמת ההלוואות, שעסקיה נפגעו בתקופת הקורונה • לאחריו צפויים בעלי המניות בטריא להחזיק ב-72.5% מהחברה הציבורית

אייל אלחיאני, יו"ר ומייסד טריא / צילום: איל יצהר
אייל אלחיאני, יו"ר ומייסד טריא / צילום: איל יצהר

יותר משנה לאחר שחתמו על עסקת מיזוג, חברת לוזון נדל"ן ופלטפורמת ההלוואות בין אנשים (P2P) טריא מתקרבות להשלמת התהליך. לוזון נדל"ן שבשליטת קבוצת עמוס לוזון, זימנה אספת בעלי מניות לאמצע החודש הבא, בה תעלה להצבעה העסקה שמעניקה לטריא שווי של כ-320 מיליון שקל ותעביר את השליטה בחברה הציבורית לידי בעלי המניות בטריא.

הערכת השווי שניתנה לטריא קריטית לקיום המיזוג, כיוון שהעסקה מותנית במספר תנאים מתלים, לרבות קבלת הערכת שווי של 300 מיליון שקל לפחות לטריא והשלמת מכירת פעילות הנדל"ן הקיימת של לוזון תמורת 70 מיליון שקל (אשר יישארו כמזומנים בקופת החברה).

לאור התוצאות הכספיות של פלטפורמת ההלוואות לא מדובר בשווי ברור מאליו. במסגרת זימון האסיפה פרסמה טריא את תוצאותיה הכספיות לשנת 2021, אותה היא סיימה עם הפסד של 6.6 מיליון שקל. מדובר על צמצום הפסדים לעומת שנת 2020, אז נפגעו הכנסות החברה כתוצאה ממגפת הקורונה (שהביאה לעלייה בפקדונות הציבור ולהקטנת הצורך בהלוואות), ובה עמד ההפסד על כמעט 13 מיליון שקל.

בטריא יכולים לשאוב אופטימיות לאור הצמיחה בהכנסות בשנה החולפת, ואלו הסתכמו ב-70.7 מיליון שקל, עלייה של כ-54% לעומת שנת 2020 ועלייה של כ-28% לעומת 2019, טרום משבר הקורונה.

העלייה בהכנסות נובעת בעיקר מגידול בתיק האשראי של החברה, אשר צמח ב-23% לעומת שנת 2020 והסתכם ב-2.81 מיליארד שקל. כ-83% מיתרת תיק האשראי שהועמד באמצעות הפלטפורמה, מגובה בבטוחות נדל"ן וכמעט כל האשראי שהועמד מתחילת הפעילות באמצעות הפלטפורמה (כ-92%) מגובה בבטוחה כלשהי.

 
  

צעד משמעותי להשלמתו של המיזוג

חברת טריא P2P הוקמה בשנת 2014 על-ידי אסף שלוש, אייל אלחיאני וורדה לוסטהויז כחברה פרטית. מאז הקמתה, פועלת החברה בתחום הטכנולוגיה הפיננסית, קרי מימון המונים, ובמסגרת פעילותה, מפעילה פלטפורמה אינטרנטית המאפשרת מפגש ישיר (P2P) בין לווים ומלווים.

נכון ל-31 בדצמבר 2021 העמידה החברה אשראי בסך כולל של כ-6.5 מיליארד שקל ללווים פרטיים ועסקיים, כאשר רווחי החברה נובעים מגביית עמלות בשימוש בפלטפורמה, הן מהלווים והן מהמלווים. העמלות שגובה החברה מהלווים בממוצע הן כ-3.2% והעמלות הנגבות מהמלווים הן כ-0.5%.

התשואה השנתית הממוצעת, קרי תשואה לפני ניכוי מס ועמלות השקעה, עמדה בשנה שעברה על 5.16%, נמוכה יותר מאשר בשנת 2020 (6.04%) ובשנת 2019 (6.3%). החברה חושפת כי כ-10% נהנו מתשואה שנתית גבוהה מ-6.06% אך 10% "נהנו" מתשואה נמוכה מ-2.77%.

זימון האסיפה מהווה צעד משמעותי להשלמת המיזוג ולכניסתה של טריא לבורסה בתל אביב. כתוצאה מהשלמת המיזוג ומיד עם השלמתו, ככל שיושלם, יחזיקו בעלי המניות של טריא בכ-72.5% מהחברה הממוזגת וקבוצת לוזון תחזיק בכ-19.08% מהונה המונפק והנפרע של החברה. לוזון תהיה זכאית למנות דירקטור אחד מטעמה, כל זמן שתחזיק מעל ל-5% מהונה המונפק והנפרע של החברה, ומי שימונה על פי ההסכם בין הצדדים יהיה עמוס לוזון. לשם כך פנתה טריא לממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת, בבקשה לאשר את לוזון, כבעל השליטה בשרשור סופי בקבוצת לוזון.

יתר בעלי המניות בלוזון נדל"ן, המחזיקים נכון למועד זה כ-30.44% מהונה המונפק והנפרע של החברה יחזיקו לאחר המיזוג בכ-8.2% מהונה המונפק של החברה הממוזגת. לאחר שירכשו מניות הפיזור על ידי צדדים שלישיים שאינם בעלי עניין, אחד מהתנאים להשלמת המיזוג, יחזיק הציבור בכ-15.6% מהון החברה.

צרו איתנו קשר *5988