לאחר עדות פילבר: המדינה מבקשת לתקן את כתב האישום בתיקי האלפים

התביעה בתיקי האלפים מבקשת כעת לתקן את כתב האישום וטוענת כי המעשה נדרש בהמשך לעדותו של עד המדינה שלמה פילבר מהשבוע שעבר על-מנת להגיע לחקר האמת

עד המדינה שלמה פילבר במשפט נתניהו / צילום: יונתן זינדל, פלאש 90
עד המדינה שלמה פילבר במשפט נתניהו / צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

לאחר עדותו של עד המדינה שלמה פילבר בחקירה הנגדית של משפט האלפים, פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה בקשה לבית המשפט לתקן את כתב האישום.

כזכור, בסעיף 64 לכתב האישום נכתב: "במועד לא ידוע, זמן קצר מאוד לאחר אישור מינויו של פילבר, ובמסגרת יחסי ה'תן וקח' שהתקיימו בין הנאשמים נתניהו ובני הזוג אלוביץ', זימן הנאשם נתניהו את פילבר לפגישה בלשכתו. בפגישה זאת מסר הנאשם נתניהו לפילבר שהנאשם אלוביץ' התלונן בפניו על אופן טיפולו של משרד התקשורת בנוגע לעסקיו, והנחה את פילבר לפעול במסגרת תפקידו כמנכ"ל המשרד באופן שייטיב עם הנאשם אלוביץ'".

התביעה מבקשת כעת לתקן את הרישא של הסעיף, כך שייכתב בו כי "במועד לא ידוע, לאחר שהחליט הנאשם נתניהו על מינויו של פילבר".

לטענת התביעה, תיקון זה נדרש נוכח בחינה כוללת של המסד הראייתי ביחס למועד בו התקיימה פגישת ההנחיה ובהמשך לעדותו של העד פילבר מהשבוע שעבר, ומבקשת לקבל הבקשה מטעמים של הגעה לחקר האמת.

כזכור, סנגורו של ראש הממשלה לשיבר בנימין נתניהו, עו"ד ז'ק חן, הוכיח בדיון בשבוע שעבר כי תזת כתב האישום, לפיה נתניהו הנחה את פילבר בין מינויו לבין פגישת פילבר עם שאול אלוביץ' ויועצו - כלל איננה אפשרית.

יש לציין כי כתב האישום בנוסחו החדש איננו עולה בקנה אחד עם אף אחת מגרסאותיו של פילבר, כיוון שלטענתו ההנחיה ניתנה לאחר שכבר נכנס לתפקידו.

על-פי הבקשה, לאור כפירתם הגורפת של הנאשמים בעצם קיומה של ההנחיה ולאור קו ההגנה של נאשם 1, בנימין נתניהו, הכולל בחובו גם את קו ההגנה שאותו היה מציב לו היה נטען בכתב האישום כי פגישת ההנחיה התקיימה עוד לפני מינויו הרשמי של העד לתפקיד מנכ"ל משרד התקשורת - התיקון המבוקש אינו פוגע ביכולתם של הנאשמים להתגונן מפני כתב האישום.

התביעה טוענת בנוסף כי חומרי החקירה המבססים את התיקון המבוקש, ובכלל זה חוות-דעת האיכונים המנתחת את כל טווח הזמן שאליו מתייחס סעיף 64 בנוסחו המתוקן, מצויים בידי ההגנה זה מכבר, והם חלק מן המסד הראייתי שהוצג על-ידה לעד במהלך חקירתו הנגדית.

עוד יוזכר כי למעט העד פילבר, עדי התביעה שנשמעו עד כה לא היו צד לפגישת ההנחיה, ועדותם ממילא לא עסקה במועד קיומה. בנוסף, רובן של התכתובות שהוצגו על-ידי בא-כוח נאשם 1 בעניין מועד פגישת ההנחיה, היו תכתובות בין העד פילבר לבין עדים שעדותם טרם נשמעה בבית המשפט.

על-פי מכלול הנסיבות, לנאשמים עדיין פתוחה הדרך להמשיך וללבן עניין זה עם העד פילבר בחקירתו הנגדית, כמו גם לחקור עדים ולהביא ראיות ביחס למועד התקיימותה של פגישת ההנחיה, ובכך מתקיימים המבחנים שנקבעו בפסיקה הנוגעות לתיקון כתב אישום.

*** חזקת החפות: יודגש כי בנימין נתניהו ושאול ואיריס אלוביץ' הם בגדר נאשמים בלבד, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.

צרו איתנו קשר *5988