לאומי מציג רווח של 1.6 מיליארד שקל וחותך את הדיבידנד בחצי

הבנק הציג גידול של יותר מ-20% בתיק האשראי לעומת הרבעון המקביל אשתקד ורשם רווח של כמעט 200 מיליון שקל בגין מיזוג הפעילות בארה"ב לוואלי נשיונל • מנגד, הירידות בשוקי ההון והשפעת נגזרים והפרשי שער כמעט ואיפסו את ההכנסות שאינן מריבית • יחלק דיבידנד בשיעור נמוך מהמדיניות בסך של 322 מיליון שקל

חנן פרידמן, מנכ''ל לאומי / צילום: אורן דאי
חנן פרידמן, מנכ''ל לאומי / צילום: אורן דאי

בנק לאומי פרסם הבוקר (ג') את הדוחות שלו לרבעון הראשון של 2022 מהם עולה כי הרווח הנקי הסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.3 מיליארדי שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 23%. התשואה להון ברבעון הראשון של 2022 עמדה על כ-15.6%, בהשוואה לכ-14.2% ברבעון המקביל אשתקד.

כפי שנחשף בגלובס: בנק מזרחי טפחות עוצר את חלוקת הדיבידנד

בניגוד למתחרה הגדול בנק הפועלים, וגם על פי הצפי למזרחי טפחות שיפרסם את דוחותיו בהמשך היום שלא מחלקים דיבידנד ברבעון הנוכחי, לאומי מחלק דיבידנד בסך של 322 מיליוני שקל, המהווים 20% מהרווח הנקי לרבעון הראשון של 2022. נציין כי מדיניות הדיבידנד של לאומי עומדת על 40% מהרווח, אולם על מנת לשמור על הלימות הון בבנק צמצמו את הדיבידנד. דיסקונט, שפרסם את דוחותיו אתמול, חילק אף הוא דיבידנד בשיעור של 20% מהרווח, וזה עמד על 197 מיליון שקל.

במהלך הרבעון הראשון החל לאומי  לרשום רווח בגין השלמת מיזוג הבנק בארה"ב (LEUMI USA) עם וואלי נשיונל בנק האמריקאי שהושלמה ב-1 באפריל. כתוצאה מהמיזוג יירשם רווח נטו ממס בסך של כ-645 מיליוני שקל, כאשר מתוך סכום זה כ-194 מיליוני שקל נרשמו בתקופת הדוח, והיתרה תירשם ברבעון השני של 2022.

לאומי, כמו המערכת הבנקאית כולה, נהנה ברבעון הזה מהמשך הצמיחה בתיק האשראי. הבנק המשיך למקד את הצמיחה שלו בתיק האשראי במגזר העסקי, המסחרי ובמשכנתאות. במהלך הרבעון הראשון של 2022 גדל תיק האשראי ב-7.6% ביחס לסוף 2021 וב-20.7% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והאשראי לציבור נטו הסתכם ב-349.8 מיליארד שקל. התיק העסקי גדל ב-11.2%, התיק המסחרי גדל ב-9.7% ותיק המשכנתאות גדל ב-4.2%.

לאומי היה זהיר מאוד בשחרור כריות הביטחון שלו וכך ההכנסות בגין הפסדי אשראי עמדו על 40 מיליון שקל בלבד, אף נמוך יותר מאשר דיסקונט (40 מיליון) ובוודאי שביחס לפועלים שהפשיר 600 מיליון שקל. ברבעון הראשון של 2022 נרשמה הכנסה בשיעור של כ-0.04% מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור, לעומת הכנסה בשיעור של כ-0.28% ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסה ברבעון הראשון מקורה בעיקר בגביה, לצד גידול בהפרשה הקבוצתית, בין היתר, על רקע הגידול בתיק האשראי.

הכנסות הריבית נטו ברבעון הראשון של 2022 הסתכמו בכ-2.9 מיליארד שקל, עלייה של 26% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות הריבית הוא בעיקר כתוצאה מגידול בתיק האשראי של הבנק ופערי המדד בין התקופות. מנגד, הכנסות מימון שאינן מריבית ברבעון הראשון של 2022 הסתכמו ב-14 מיליוני שקל, בהשוואה ל-441 מיליוני שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 96%. הקיטון בהכנסות נובע מהירידות בשוקי ההון ומהשפעת נגזרים והפרשי שער.

פיקדונות הציבור, אחד המקורות של הבנק להגדלת תיק האשראי, הסתכמו בסוף הרבעון הראשון ב-517 מיליארדי שקל,גידול של 18.3% בהשוואה למרץ 2021.

צרו איתנו קשר *5988