כפי שנחשף בגלובס: מזרחי טפחות עוצר את חלוקת הדיבידנד

למרות שבמזרחי טפחות רשמו רווח שיא ברבעון הראשון, החליטו בבנק שלא לחלק דיבידנד בגין רווחי הרבעון הראשון - בהתאם להערכות שפורסמו בגלובס בתחילת השבוע • הבנק רשם צמיחה של 14% בתיק המשכנתאות ותשואה להון מרשימה

בנק מזרחי טפחות / צילום: איל יצהר
בנק מזרחי טפחות / צילום: איל יצהר

בנק מזרחי טפחות רשם הרבעון הראשון של השנה רווח שיא של 1.154 מיליארד שקל, גידול של 70.7% ביחס לרווח הנקי שנרשם ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הביא את מזרחי טפחות  להציג תשואה להון של 21.9%, הגבוהה מבין ארבעת הגדולים וזאת לעומת 14.1% ברבעון המקביל ו-15.8% ב-2021 כולה. לרווחי השיא תרמו רווחי הון ממימוש נכסי בנק אגוד שמוזג לתוך מזרחי טפחות בסך 279 מיליון שקל, כאשר בניטרולם מגיעה התשואה על ההון ל-16.6%.

לאומי מציג רווח של 1.6 מיליארד שקל וחותך את הדיבידנד בחצי

עם זאת, ובהתאם להערכות שפורסמו לראשונה בגלובס ביום ראשון האחרון, במזרחי טפחות לא יחלקו דיבידנד בגין רווחי הרבעון הראשון, וזאת בשל הצמיחה המהירה של הבנק בתחום האשראי, במיוחד באשראי לבינוי ונדל"ן ולאור הטיוטה שפרסם בנק ישראל בנושא, המחייבת הקצאת הון גדולה כנגד מימון פרויקטים במינוף גבוה.

" נכון לסוף הרבעון הראשון, עומדים יחסי ההון של הבנק בתנאים לחלוקת דיבידנד, בהתאם למדיניותו בנושא. לנוכח טיוטת הוראה שפרסם המפקח על הבנקים בחודש מרץ, לפיה הלוואות המיועדות לרכישת קרקע למטרות פיתוח או בנייה, בשיעור מימון העולה על 75% משווי הנכס הנרכש, ישוקללו במשקל סיכון של 150% במקום 100% - והעובדה שאם תהפוך לסופית תוחל ההוראה גם רטרואקטיבית, החליט הבנק כי בנקודת הזמן הזו עדיף שלא לחלק דיבידנד. זאת, על מנת לשמור על רמת הון מספקת, שתאפשר לו להמשיך בתנופת הצמיחה ולהתמודד באופן מיטבי עם הביקושים המוגברים לאשראי", אמר מנכ"ל הבנק, משה לארי. במזרחי טפחות מתכוונים לחזור לחלוקת דיבידנד ברבעון השני.

ואכן, נכון לסוף הרבעון הראשון הסתכם היקף האשראי בבנק בכ-283 מיליארד שקל, עלייה של 13.4% אל מול התקופה המקבילה ב-2021. מדובר על גידול של 12 מיליארד שקל בשלושת החודשים הראשונים של השנה, המשקפים קצב גידול במונחים שנתיים של 16.9%.

ההתרחבות בתיק באה לביטוי במרבית הסגמנטים ותחומי הפעילות הקמעונאיים והעסקיים, שעלו בשיעורים דו-ספרתיים. כך, ההלוואות לדיור (משכנתאות) של מזרחי טפחות, הבנק הגדול בתחום, הסתכמו בסוף הרבעון הראשון של השנה לכ-181 מיליארד שקל - עלייה של 14.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. האשראי לעסקים גדולים הסתכם בכ-25.6 מיליארד שקל - עלייה של 23.2% והאשראי לעסקים בינוניים הגיע לכ-11.4 מיליארד שקל - עלייה של 17.3% בהשוואה לסוף הרבעון הראשון של 2021.

נציין כי לאור הצמיחה המהירה ועל מנת לפנות הון כדי לתמוך בהמשכה, חתם הבנק בחודש מרץ על עסקה לביטוח תיק הלוואות לדיור של כ-3.7 מיליארד שקל, עם מבטח משנה בינלאומי גדול.

בנק אגוד תרם 212 מיליון שקל לרווחי הקבוצה

מאז 30 בספטמבר 2020, מועד השלמת העסקה לרכישת בנק אגוד, פועל הבנק להוציא לפועל את מיזוגו של אגוד אל תוך מזרחי טפחות. ברבעון הראשון של השנה הסתכמה תרומת בנק אגוד ב-212 מיליון שקל, הכוללים בעיקר רווחי הון ממימוש נכסים. וזאת, בנוסף לרווחים השוטפים הנובעים מעסקת הרכישה של הבנק. במזרחי טפחות ציינו כי סכום זה הינו אף מעבר להערכות המוקדמות של הבנק.

נכון להיום נסגרו 16 מתוך 35 סניפי אגוד, ועשרות אלפי לקוחות כבר הוסבו לסניפי מזרחי טפחות, במהלך שמתבצע במשותף על ידי צוותים משני הבנקים. עד להשלמת המיזוג, המתוכננת לסוף 2022, ייסגרו 11 סניפים נוספים, כך שבסיום התהליך יישארו 8 סניפים של אגוד, שרובם נמצאים במקומות שבהם אין כיום נוכחות של מזרחי טפחות. במקביל, גם מיושמת תוכנית הפרישה של עובדי אגוד, שלא מתוכננים להיקלט במזרחי טפחות, כפי שנקבע בהסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם בבנק אגוד אשתקד. פרישת העובדים מתבצעת בהדרגה, בהלימה לפעילות מיזוג הסניפים, וזאת כדי לשמור על רציפות השירות בבנק אגוד, עד למועד השלמת המיזוג.

בצד ההכנסות, רשם הבנק עלייה של 16.3% בהכנסות המימון מפעילות שוטפת, שהסתכמו ברבעון הראשון ב-1.8 מיליארד שקל. ההכנסות מעמלות הגיעו ל-520 מיליון שקל, גידול של 9%. מנגד, מצליח הבנק לשמור על ריסון בהוצאות ומציג עלייה מתונה של 3.5% בלבד בהוצאות התפעוליות והאחרות. אלו הסתכמו ברבעון הראשון ב-1.4 מיליארד שקל, בהשוואה ל-1.34 מיליארד שקל ברבעון הראשון אשתקד. הודות לכך, מציג הבנק יחס יעילות איכותי של 48.8%, גם בנטרול רווחי ההון ממכירת נכסים.

צרו איתנו קשר *5988