תיקי נתניהו | פרשנות

תיק 4000: מכה אנושה אבל עוד מוקדם להוציא תעודת פטירה לכתב האישום

בהחלטה דרמטית, דחה ביהמ"ש הבוקר את בקשת הפרקליטות לתיקון כתב האישום בעקבות העדות של עד המדינה שלמה פילבר • הנימוק המרכזי הוא שמדובר "בסתירה חזיתית עם קווי ההגנה של הנאשמים אשר נחשפו" • הפרקליטות כבר לא תיחלץ מהמבוכה, אבל גם לנאשמים יש עוד סיבות לדאגה

בנימין נתניהו / צילום: יונתן זינדל/פלאש 90
בנימין נתניהו / צילום: יונתן זינדל/פלאש 90

לפני שלושה שבועות חיוויתי את דעתי הצנועה כי תיק 4000 ספג מכה אנושה בליבו של כתב האישום בעקבות הפער בין גרסת פילבר אודות תאריך "שיחת ההנחיה" לבין העובדות שעלו מן החקירה הנגדית של סנגורו של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו.

בקצרה, על פי כתב האישום פילבר קיבל הנחיה מנתניהו סמוך מאוד לכניסתו לתפקיד מנכ"ל משרד התקשורת לדאוג למספר עניינים רגולטוריים של בזק. זאת לאור פניית שאול אלוביץ', בעל השליטה דאז בקבוצת בזק. בעדותו במשטרה, קבע פילבר כי נפגש עם ראש הממשלה ושר התקשורת בנימין נתניהו בלשכתו שבירושלים לפגישה מסודרת שנקבעה מראש ב-8 או ב-9 ביוני, 2015. כתב האישום אומנם לא מציין תאריך מסוים, אך קובע כי הפגישה התקיימה "זמן קצר מאוד לאחר אישור מינויו של פילבר".

על-פי תזת הפרקליטות, הפגישה עם אלי קמיר, שהיה באותם היועץ של בזק, והפגישה למחרת עם אלוביץ' ופעולות פילבר בעקבות פגישות אלו, נעשו בעקבות פגישת ההנחיה של נתניהו שהתקיימה קודם לכן. על-פי הראיות של הסנגורים, לא התקיימה כל פגישה בין נתניהו לבין פילבר ממועד אישור מינויו עד 15 ביוני, כלומר לאחר פגישתו עם קמיר ולאחר פגישתו עם אלוביץ'.

לאחר שהפרקליטות ספגה את המכה, היא החליטה לנסות למזער נזקים ולבקש לתקן את כתב האישום כך שייכתב כי מועד שיחת ההנחיה התרחש סמוך למינויו של פילבר לתפקיד מנכ"ל משרד התקשורת, אך ייתכן שהתרחש בסמיכות לפני המינוי.

בית המשפט סירב לאשר את תיקון כתב האישום בשל מספר סיבות.

תרחיש קיצוני שהפרקליטות תקבל את מבוקשה

הנימוק החשוב מכולם נוגע לפגיעה ביכולת הנאשמים להתגונן. "תיקון כתב-האישום, בשלב זה של הדיון, ומיקום פגישת ההנחיה במועד שקדם למינויו של פילבר לתפקיד, עומד, לכאורה, בסתירה חזיתית עם קווי ההגנה של הנאשמים אשר נחשפו במהלך הדיון והתוו את חקירתו הנגדית של פילבר, עד כדי ספק סיכולם".

מדוע הנימוק הזה מאוד חשוב? כי הוא למעשה מאיין ומסכל את האפשרות השנייה של הפרקליטות להיחלץ מן המבוכה. סעיף 184 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כך: "בית המשפט רשאי להרשיע נאשם בעבירה שאשמתו בה נתגלתה מן העובדות שהוכחו לפניו, אף אם עובדות אלה לא נטענו בכתב האישום, ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן".

התובעת, עו"ד יהודית תירוש, אמרה בפתח הדיון כי "אנחנו קיבלנו את החלטת בית המשפט, וכמובן נעיין בה לעומק. כן נרצה לומר כבר עתה שהתביעה עשויה בסוף הדרך לעשות שימוש בס' 184 לחסד"פ ככל שהראיות שיונחו בפני בית המשפט יאפשרו את זה. ואנחנו מודיעים את זה כבר עתה כדי שההגנה תוכל לכלכל את צעדיה".

לכאורה, יש לעו"ד תירוש על מה להתבסס. ואכן השופטים בסעיף האחרון להחלטתם כתבו כי "להשלמת התמונה יצוין, בבחינת מושכלות יסוד, כי בנסיבות מתאימות, בסיום ההליך, לאחר שהונחו לפניו כל הראיות, רשאי בית המשפט להרשיע נאשם על יסוד עובדה, שלא נזכרה בכתב האישום או אף עומדת בסתירה לכתב האישום, לפי סעיף 184 לחוק, ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן . מאליו מובן, כי איננו מחווים דעה לגופה של אפשרות כאמור, אשר עלתה בטיעוני הצדדים ומקומה כאמור בסיום ההליך המשפטי".

אולם לדעתי הסיומת של השופטים היא כמעט מן השפה ולחוץ. למעשה הם כבר הכריעו בשאלה זו. כפי שציינתי לפני מספר פסקאות, השופטים קבעו כי תיקון כתב האישום והטענה העובדתית החדשה בנוגע להקדמת מועד שיחת ההנחיה עומד בסתירה חזיתית לקווי ההגנה ואף השתמשו בביטוי "עד כדי ספק סיכולם". למעשה השופטים כבר הכריעו כי נפגעה זכותו של הנאשם להתגונן. ובכן, התנאי של סעיף 184 להרשעה על סמך עובדה שלא נזכרה בכתב האישום היא "שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן". לדעת השופטים, לא ניתנה לנתניהו ולאלוביץ' הזדמנות כזו.

לאור זאת, צריך להתרחש מהלך קיצוני מספיק על מנת שבסופו של דבר הפרקליטות תקבל את מבוקשה והשופטים יתחשבו באפשרות ששיחת ההנחיה התקיימה במועד מוקדם יותר מן הנטען בכתב האישום.

עדיין קיימות ראיות נוספות

עם זאת, כפי שכתבתי לפני שלושה שבועות צריך לשים את הדברים בפרופורציה ולא לשכוח כי קיימות ראיות נוספות, במיוחד נגד אלוביץ'. כך לדוגמה, אלוביץ' אמר ביולי 2015 לאילן ישועה, אז מנכ"ל וואלה, אודות נתניהו: "מה שמרגיז הוא שהגדול יוצא מעורו כדי לעזור, ואנחנו לא יכולים לגמול לו בגלל חבורת אפסים".

בל נשכח שבני הזוג אלוביץ' וניר חפץ גם שיבשו את החקירה והעלימו את הטלפונים שלהם כשחששו שתיכף תיפתח חקירה. לא בדיוק התנהלות נורמטיבית של אנשים שאין להם מה להסתיר.

גם גרסאות אלוביץ' ונתניהו במשטרה סובלות מקשיים מרובים. הראיה הסובייקטיבית הטובה ביותר לכך שתיק 4000 טרם נפח את נשמתו, בניגוד להצהרה הפומבית של נתניהו, היא העובדה שהוא בעצמו יזם משא ומתן לקראת הסדר טיעון בתיק. נתניהו הסכים, רגע לפני עדות פילבר, להודות בעבירת הפרת אמונים בתיק. חרף העובדה שהראיות בנוגע לשיחת ההנחיה וראיות מזכות נוספות כבר היו ידועות לו.

נראה כי גם נתניהו מבין שהמציאות יותר מורכבת, וחרף ההישג המשמעותי להגנה - עדיין נכונו לה קשיים וסכנה להרשעה בסופו של ההליך בעבירת שוחד ומשום כך עדיף לסיים את התיק בהרשעה בהפרת אמונים.

אינני נביא כדי לקבוע בוודאות מה תהיה התוצאה הסופית של ההליך. ההישגים של הסנגורים הם משמעותיים ורחוקים מלהיות עניין של מה בכך, אולם בדיוק כפי שרבותינו ציוו אותנו לא לצעוק "יש" לפני הגול, מומלץ להיזהר עם קביעת מוות והוצאת תעודת פטירה לכתב האישום לפני הכרעת הדין.

חזקת החפות: יודגש כי בנימין נתניהו ושאול ואיריס אלוביץ' הם בגדר נאשמים בלבד, לא הורשעו בביצוע עבירה ועומדת להם חזקת החפות.