משפט נתניהו: נדחתה בקשת הפרקליטות לתקן את כתב האישום לגבי מועד שיחת ההנחיה

הפרקליטות ביקשה לשנות את כתב האישום כך שפגישת ההנחיה התקיימה לפני מינויו של פילבר למנכ"ל • השופטים קבעו כי מדובר בשינוי עובדתי מהותי, הפוגע בהגנת הנאשמים ודחו את הבקשה • השופטים הוסיפו מבלי להביע עמדה, כי קיימת אפשרות להרשיע את הנאשמים על יסוד עובדה שלא נזכרה בכתב האישום אך ניתנה אפשרות להתגונן בפניה  • בקשת התביעה להוסיף, עדים בתיק 1000 אושרה

שלמה פילבר / צילום: יונתן זינדל/פלאש90
שלמה פילבר / צילום: יונתן זינדל/פלאש90

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה הבוקר (ג')  את  בקשת הפרקליטות לתקן את כתב האישום במשפט נתניהו לגבי מועד פגישת ההנחיה. במהלך החקירה הנגדית ביקשה הפרקליטות לשנות את כתב האישום כך ש"פגישת ההנחיה" העומדת בלב אישום 4000 התקיימה לפני מינויו של שלמה פילבר למנכ"ל משרד התקשורת. זאת לאחר שההגנה הטילה ספק לגבי המועד שנרשם בכתב האישום, על פי עדותו של פילבר במשטרה.

דחיית הבקשה מותירה את הנוסח המקורי לפיו הפגישה התקיימה "זמן קצר מאוד לאחר אישור מינויו של פילבר". השופטים - רבקה פרידמן פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם ציינו בסוף החלטתם סעיף חוק המאפשר לבית המשפט להרשיע נאשם על יסוד עובדה שלא נזכרה בכתב האישום אם ניתנה לנאשם הזדמנות להתגונן.

השופטים הוסיפו כי "מאליו מובן, כי איננו מחווים דעה לגופה של אפשרות כאמור, אשר עלתה בטיעוני הצדדים ומקומה כאמור בסיום ההליך המשפטי". בעקבות ההחלטה, הודיעה התובעת יהודית תירוש בפתח הדיון הבוקר כי התביעה עשויה בסוף המשפט לעשות שימוש בסעיף 184 לחסד"פ (המאפשר להרשיע על בסיס עובדה שלא בכתב האישום), ככל שהראיות שיונחו בפני בית המשפט יאפשרו את זה, וכי היא מודיעה זאת כעת כדי שההגנה תוכל לכלכל את צעדיה.

הסדר טיעון עם נוני מוזס בתיק 2000 עוד לא ירד לגמרי מהפרק
אחרי עדות פילבר, תיק 4000 ספג מכה אנושה בליבו של כתב האישום

בנוסף ביקשה התביעה להוסיף שלושה עדים בתיק 1000 (תיק המתנות) כדי לבסס את טענתה למתן טובות הנאה מאנשי מילצ'ן ופאקר לנתניהו ולרעייתו שרה. השופטים קיבלו בקשה זו וכתבו: "הגענו לכלל מסקנה, כי נתונה בידי נאשם 1 הזדמנות סבירה ומספקת לבנות קו הגנה אפקטיבי ולהתגונן כראוי מפני העבירות המיוחסות לו באישום זה. מסקנה זו מבוססת על השלב בו מצוי הדיון, לפני תחילת שמיעת הראיות בפרשה זו; ועל מהות ההודעות ותכליתן, כראיות נסיבתיות, לצורך ביסוס העובדות הנזכרות בכתב-האישום, בלא שהוספו אירועים חדשים".

ביהמ"ש: מועד פגישת ההנחיה הוא נתון עובדתי מהותי

באשר למועד פגישת ההנחיה קבעו כי מדובר בנתון עובדתי מהותי בכתב האישום מאחר שנטען כי פילבר ביצע פעולות שונות כפועל יוצא של ההנחיה שקיבל. "במצב זה, למועד בו התקיימה הפגישה האמורה, ככל שהתקיימה, עשויה להיות חשיבות רבה, גם לשיטת המאשימה" ציינו השופטים והסיפו כי "קשה להלום מצב דברים לפיו יש לאפשר לרשויות התביעה 'לשנות את כללי המשחק' ולעתור לתיקון כתב-אישום, בפרט עובדתי - מהותי, רק על יסוד בחינה מחודשת של חומר הראיות שנמצא ברשותן עובר לגיבושו, ניסוחו והגשתו של כתב-האישום, ללא שנתגלו ראיות חדשות או שחל שינוי מהותי בנסיבות".

השופטים קבעו כי תיקון כתב האישום עומד בסתירה חזיתית עם קווי ההגנה של נתניהו ואלוביץ' שנחשפו בדיון. "חקירתו הנגדית של פילבר השתרעה על פני ימים רבים ומצויה לקראת סיומה. במהלכה עומת העד, כאמור, עם ראיות שונות ומגוונות, תוך ריבוי פרטים והצלבת מקורות מידע שונים. בדרך זו מבקשת ההגנה לשלול את היתכנות קיומה של פגישת ההנחיה במועד הנזכר בכתב-האישום, ולבסס את טענתה לפיה פילבר פעל ממניעים ענייניים ומקצועיים. תיקון כתב-האישום, בשלב זה של הדיון, ומיקום פגישת ההנחיה במועד שקדם למינויו של פילבר לתפקיד, עומד, לכאורה, בסתירה חזיתית עם קווי ההגנה של הנאשמים אשר נחשפו במהלך הדיון והתוו את חקירתו הנגדית של פילבר, עד כדי ספק סיכולם. אכן, ההגנה שוללת את קיום פגישת ההנחיה, מעיקרה. ברם, אין בכך כדי לגרוע מקו ההגנה הנוגע למועד בו נטען שהתרחשה הפגישה הנטענת, כמו גם ממהותיותו של מועד זה לתזת המאשימה".

נימוק נוסף שהוביל את השופטים לדחות את הבקשה הוא השיהוי בהגשתה. "גרסתו של פילבר, בעניין מועד קיומה הנטען של הפגישה, הייתה ידועה למאשימה זמן רב. גם הראיות שהוצגו לעד, המעמידות, לכאורה, סימני שאלה ביחס לגרסה זו, היו ידועות למאשימה. שיהוי זה נוטה להעצים את הפגיעה הפוטנציאלית ביכולתם הסבירה של הנאשמים להתגונן בהליך משפטי ראוי והוגן".

בשל כך קבעו "מצאנו לדחות את הבקשה, לגופה , משלא שוכנענו כי יש לאפשר תיקון כתב האישום בשלב זה של ההליך, לקראת סיום חקירתו של פילבר, וחשיפת קווי הגנתם של הנאשמים".

***חזקת החפות: יודגש כי בנימין נתניהו ושאול ואיריס אלוביץ' הם בגדר נאשמים בלבד, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.

צרו איתנו קשר *5988