הכנסת השיקה מאגר של דיווחי הממשלה לכנסת

הכנסת השיקה מאגר חדש באתרה שיציג את כלל הדיווחים שהממשלה נדרשת כחלק מהפיקוח של הכנסת • המטרה היא להגביר את השקיפות לציבור

עו״ד שגית אפיק, היועצת המשפטית לכנסת / צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת
עו״ד שגית אפיק, היועצת המשפטית לכנסת / צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

יוזמה חדשה באתר הכנסת מציגה את כלל הדיווחים שהממשלה נדרשת להגיש מכוח חוקים שחוקקה הכנסת, שהוגשו וטרם הוגשו וכן פעולות אחרות על פי חוק המבוצעות במעורבות הכנסת במטרה להגביר את שקיפות פיקוח הכנסת על עבודת הממשלה.

● חוק פיזור הכנסת עבר בקריאה טרומית: 110 ח"כים תמכו
● ההכנסות ממסים מזנקות, בעיקר בזכות הנדל"ן
 
● מי שנועדו להגן על החלשים בסוף פוגעים בהם ומעלים את יוקר המחיה

למשל, שירות בתי הסוהר והנהלת בתי המשפט מחויבים להגיש לכנסת מעקב אחרי יישום חוק היוועדות חזותית, שאמור לאפשר לאסירים ועצירים להופיע מרחוק לדיונים בעניינם בבית המשפט, ללא שיידרשו לנסיעות ארוכות הלוך ושוב. המסמכים שמוגשים לעיונם של חברי הכנסת עתה מועלים גם לאתר, וכך יהיו נגישים לציבור.

שגית אפיק, היועצת המשפטית לכנסת אמרה עם השקת המיזם החדש ש"אחד מתפקידי הכנסת הוא קיום פיקוח ובקרה על עבודת הממשלה. היבט משמעותי של עבודת הפיקוח בא לידי ביטוי באמצעות קביעת הוראות בחוק בדבר חובת הממשלה וגופים אחרים לדווח על פעולותיהם לוועדות הכנסת, ובהמשך בקבלת הדיווחים האמורים".

עם זאת, המאגר רחוק מלהיות שלם. מעבר לדיווחים חסויים כמו "דיווח שר הבטחון ביוני 2022" (שקיים כרשומה אך לא מכיל דבר), המסמכים מפוזרים בין הדיווחים השונים ונדרש מאמץ נוסף כדי לאחד אותם לדאטה שניתן לעשות בו שימוש. בדוגמת חוק היוועדות חזותית, למשל, המסמך של כל חודש מופיע בנפרד, והדיווח של כל גוף מופיע אף הוא בנפרד. נדרשת עבודה נוספת כדי לשלב אותם למאגר מידע ראוי.

גלי בן-אור, מנהלת מאגר החקיקה הלאומי: ״פיתחנו כלים לתיעוד המידע על חובות הדיווח במערכת הפנימית המנהלת את המידע על חוקי מדינת ישראל וצוותים בלשכה המשפטית החלו בתהליך ממושך של מיפוי חובות הדיווח הקבועות בחקיקה. המטרה היא שבסופו של התהליך יוצגו במערכת הניהול הפנימית של הכנסת חובות הדיווח הקבועות בכל חוק, מועדי הדיווח, הגורם שאמור לדווח והוועדה שאמורה לקבל את הדיווח. כך צוותי הוועדות קולטים את הדיווחים המוגשים לוועדות הכנסת ומקשרים אותם לחוק שבו נקבעה חובת הדיווח״.

מאגר חדש אך עדיין לא שלם

לדברי בן-אור במאגר החדש מוצגת תמונת מצב בנוגע לדיווחים שהוגשו לוועדות הכנסת בכנסת העשרים וארבע. לעניין כל דיווח מוצגים הנתונים והמסמכים שהתקבלו ומצוין אם הוועדה החליטה לקיים דיון בנושא, ואם התקיים דיווח, מוצג השידור וכן פרוטוקול הדיון. ״עוד מוצגים במאגר הדיווחים על פי חוק שצפויים להיות מוגשים לוועדות הכנסת בחודש הקרוב. המאגר מאפשר גם לראות את רשימת החוקים שנקבעה בהם חובת הגשת דיווח אך הדיווח טרם הוגש לוועדות הכנסת״.

המאגר מציג גם פעולות נוספות שנקבע על פי חוק שביצוען מחייב מעורבות של הכנסת או ועדה מוועדותיה, למשל פעולות של הרשות המבצעת שנדרש להן אישור של ועדה מוועדות הכנסת. גם פעולות שוועדת הכנסת מבצעת לפי הוראות תקנון הכנסת מוצגות במאגר.

מיפוי החקיקה לאיתור כל ההוראות הקובעות חובות דיווח הוא תהליך ארוך, שכן במדינת ישראל נחקקו חוקים רבים וברבים מהם כלולות הוראות הקובעות חובת דיווח. המאגר חדש ותמונת המצב לגבי חובות הדיווח הצפויות ואלה שטרם מולאו עדיין אינה שלמה.

"המאגר מאפשר לראות את הדיווחים שהוגשו לוועדות הכנסת, ואת הדיווחים שצפויים להגיע בחודש הקרוב. חשוב מכך - הוא מאפשר לראות לפי איזה חוקים היו אמורים להיות מוגשים דיווחים לכנסת אך משרדי הממשלה לא הגישו אותם למרות ההוראות שנקבעו בחוק. עם זאת, מכיוון שהמאגר עדיין חדש, חלק מהמידע בו לא מלא ואף יתכן שדיווחים שהוגשו טרם עודכנו במערכת".

צרו איתנו קשר *5988