דוח הרשות השופטת: 30 אלף תיקים מתנהלים בבתי המשפט מעל 3 שנים

דוח הרשות השופטת לשנת 2021 חושף את עומס התיקים על הרשות השופטת ואת הסחבת המשפטית המתמשכת • כחצי מיליון תיקים מתנהלים ע"י 742 שופטים • האור בקצה המנהרה: שיפור בקצב סגירת התיקים

הדוח לשנת 2021 חושף את עומס התיקים על מערכת המשפט. האור בקצה המנהרה: שיפור בקצב סגירת התיקים / אילוסטרציה: Shutterstock, New Africa
הדוח לשנת 2021 חושף את עומס התיקים על מערכת המשפט. האור בקצה המנהרה: שיפור בקצב סגירת התיקים / אילוסטרציה: Shutterstock, New Africa

הרשות השופטת פרסמה היום (א') את הדוח השנתי על פעילות בתי המשפט לשנת 2021. מהדוח עולה כי קרוב לחצי מיליון תיקים מתנהלים בבתי המשפט השונים. בשנת 2021 נפתחו כ- 840 אלף תיקים, בעוד 868 תיקים נסגרו. בסך-הכול מתנהלים 451 אלף תיקים בכל הערכאות. מרבית התיקים (353.5 אלף) מתנהלים בבתי משפט השלום הפזורים ברחבי הארץ. בבתי המשפט המחוזיים מתנהלים 53.9 אלף תיקים, ובבתי הדין לעבודה - 40.7 אלף.

אחד הנתונים המדאיגים הוא מספר התיקים הנמצאים בצינורות המשפטיים למעלה מ-3 שנים. מספרם של אלו עומד על 30,794 מהם: 14,246 בבתי משפט השלום; 15,103 בבתי המשפט המחוזיים; 113 בבתי משפט לנוער ו-1,332 בבתי הדין לעבודה. מדובר בכ-7% מכלל התיקים. השוואה למספר התיקים הישנים מעלה כי בין 2019 ל-2021 עלה מספר התיקים הכולל המתנהלים מעל 3 שנים בכל הערכאות. בשנת 2020 עמד מספר התיקים המתנהלים מעל 3 שנים על כ-25 אלף תיקים.

742 שופטים על חצי מיליון תיקים

בחצי מיליון התיקים מטפלים 742 שופטים מהם 200 בבתי המשפט המחוזיים, 435 שופטי שלום ו- 68 בבתי הדין לעבודה ו- 14בבית המשפט העליון, שופט שלום אחד (רשם בית המשפט העליון) ורשמת אחת. בנוסף ישנם 74 רשמים שכיהנו בכלל ערכאות השיפוט בארץ.

בבית המשפט העליון 2,960 תיקים .12% מהם מתנהלים למעלה משנתיים ומיעוטם מתנהלים 5-8 שנים (16 תיקים). לפי הדוח ערעור אזרחי נמשך בממוצע 17.3 חודשים וערעור פלילי 9.4 חודשים.

קצב סגירת התיקים גדול ממספר התיקים הנפתחו

לצד זאת, הדוח מציג שיפור בקצב סגירת התיקים. כך שקצב הסגירה עמד על 103.4%, יותר תיקים נסגרו מאשר תיקים שנפתחו. זאת למאורת המגבלות השונות שחלו עקב מגפת הקורונה. מדובר בתוצאה הטובה ביותר ביחס למדד זה בשמונה השנים האחרונות. מהנתונים עולה כי קצב סגירת התיקים הממוצע להליכים בתיקי בג"ץ עומד על 6.8 חודשים בממוצע; תיקי ערעור פלילי ב-9.4 חודשים; ערעור על עתירה מנהלית ב-12.2 חודשים; וערעורים אזרחיים ב-17.3 חודשים.

מרבית התיקים: אזרחיים

מרבית העבודה של בתי המשפט מופנית לתיקים אזרחיים. זאת בשל משך ניהול ההליכים האזרחים, וגם מבחינת מספר התיקים. כך 86% מהתיקים במחוזי הם תיקים אזרחיים ומספרם עומד על 46.7 אלף תיקים. בבתי משפט השלום אחוז התיקים האזרחיים עומד על 69% - 243.7 אלף תיקים.

נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, מסרה: "כחלק ממגמת השקיפות שלאורה פועלת הרשות השופטת, אנו רואים חשיבות רבה בשיתוף הציבור בדוח השנתי - אשר ממחיש את היקפי פעילות המערכת לשנת 2021, וכולל מידע רב ונתונים כמותיים על אודות סוגי ההליכים הנדונים בה והישגיה בשנה החולפת. מגמת השיפור העקבית במדד קצב שמיעת התיקים בכל הערכאות משקפת את האיכות והיעילות של השירות שניתן לציבור על ידי הרשות השופטת. המדד ממחיש את הפעילות המאומצת שנעשתה בשנה זו, חרף אתגרי הקורונה".

מנהל בתי המשפט, ד"ר השופט יגאל מרזל, מסר: "הדוח השנתי מספק תמונת מצב על היקפי הפעילות בבתי המשפט בערכאות השונות ובסוגי ההליכים המגוונים, והוא משקף את העומס הרב שבו נתונה הרשות השופטת. הדוח מהווה כלי ניהולי המאפשר לנו להשתפר כל העת, וזו הזדמנות טובה להודות לשופטים ולעובדים על עשייתם בשנת 2021".