המועצה הארצית השאירה פתח לאישור תמ"א 38 ליד תחנות מטרו

לאחר המלצות הוולנת"ע שעוררו רעש רב, המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה לעצור ולבצע "בחינה מקיפה" בעניין • השאיפה: לאפשר פרויקטי תמ"א 38 בסביבת התחנות – אך רק כאלה העומדים בהנחיות תוכנית המטרו

פינוי בינוי ברחוב ויצמן בתל אביב / צילום: שירי דובר
פינוי בינוי ברחוב ויצמן בתל אביב / צילום: שירי דובר

אחרי הסערה - מגיעה הודעת ההרגעה: המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה היום (ג') שלא לאמץ את המלצות הוולנת"ע מהשבוע שעבר לעצירה גורפת של היתרי הבנייה לתמ"א 38 בסביבת תחנות המטרו, ובמקום זאת לצאת למהלך של בחינה מחדש. על-פי ההחלטה, יגובש בעזרת הגורמים הרלוונטיים מנגנון בדיקה שמטרתו, בשורה התחתונה, לאפשר יישום של פרויקטי תמ"א 38 גם בסביבת התחנות העתידיות, אך בתנאי שאלה עומדים בהוראות תוכנית המטרו. 

פלונטר המטרו: אי הוודאות סביב הפרויקט תוקעת מאות תוכניות בנייה בגוש דן 
650 פרויקטים בסכנה: כיצד תשפיע ההמלצה לבטל את תמ"א 38 ליד תחנות המטרו 
ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים המליצה לא לאשר תמ"א 38 סביב תחנות המטרו

תמ"א 70, היא התוכנית למטרו גוש דן, כוללת כעיקרון מרכזי בינוי מאסיבי סביב תחנות המטרו וצירי המטרו, מתוך תפיסה כוללת לפיה באזור צירי מתע"ן (מערכת תחבורה עתירת נוסעים) צריכים לקום מתחמים אורבניים מפותחים מאוד. בין היתר נכתב בהוראותיה כי מטרתה היא "העצמת הפיתוח וההתחדשות העירונית סביב תחנות המטרו המתוכננות, תוך קביעת הנחיות והוראות על-מנת לאפשר את העצמת הבנייה הנובעת מהקמת מערכת הסעת ההמונים".

המטרו מתוכנן לעבור לאורך 150 קילומטרים, בשלושה קווים, ולעבור ב־24 רשויות שונות. הוא יכלול 109 תחנות באותן ערים.

אחד הקונפליקטים שנוצרו סביב גיבוש תוכנית המטרו הוא קיומן של תוכניות בעלות היקפי בנייה נמוכים משמעותית - תוכניות שכבר נמצאות בהליכים תכנוניים כאלו ואחרים - בשטחים המיועדים להעצמת הבנייה במסגרת תמ"א 70. על הקונפליקט הזה ניסתה הוולנת"ע להתגבר בהמלצותיה בשבוע שעבר, אשר במרכזן מניעת הוצאת היתרים במסגרת תמ"א 38 סביב תחנות המטרו המתוכננות באופן מיידי, אך אלה עוררו רעש רב וגררו ביקורת מצד יזמים ורשויות מקומיות. כעת החליטה הוועדה הארצית לבחון את הסוגיה מחדש.

"לבצע בדיקה מקיפה"

בדיון שנערך היום, ולאחר שחברי המועצה כבר נחשפו לביקורת העזה שעוררו המלצות הוולנת"ע, הוחלט ללכת צעד לאחור. "המועצה הארצית החליטה כי על-מנת להכריע בסוגיה המורכבת יש לבצע בחינה מקיפה של מידת ההשפעה העלולה להיגרם מכוח הוראות מגבילות על הוצאת היתרים", נכתב בהחלטת המועצה, "ומאידך לבחון אם המשך הוצאת היתרים במתחמי ההשפעה יש בו כדי לפגוע בהתחדשות המרחבית הצפויה במתחמי המטרו".

בפועל, מטרת הבחינה האמורה היא לבדוק כיצד ניתן בכל זאת לאפשר מתן היתרים לתמ"א 38 בתחומי התחנות העתידיות, מבלי לפגוע בתמ"א 70 ובהוראותיה. היא תכלול בדיקה של היקף התכנון במסגרת תמ"א 38 בתחומי התחנות, ותזמין רשויות מקומיות, כמו גם את הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, להציע הצעות לגיבוש מנגנוני "גמישות ובקרה" שימנעו עצירה גורפת של ההיתרים. ייתכן כי בהמשך לכך אף יוקם גוף מיוחד, אשר יהיה אמון על בחינת ההיתרים לפרויקטי תמ"א 38 בתחומי תחנות המטרו, ויבחן אם ניתן לאשרם במסגרת הוראות תוכנית המטרו.

במקביל: תמ"א 70 התקדמה שלב נוסף

הדיון שנערך היום כונס במקור למטרה גדולה יותר: העברת "תוכנית המתאר הארצית למרחב תחנות המטרו", היא תמ"א 70, להערות הוועדות המחוזיות. זהו שלב נוסף לקראת הפקדתה של התוכנית, וברקע ההחלטה בנושא ההיתרים לתמ"א 38, הוחלט גם על צעד זה באופן רשמי.

שלומי הייזלר, יו"ר מטה התכנון, מסר: "עברנו היום אבן-דרך משמעותית נוספת בקידום תוכנית המטרו. תמ"א 70 היא התוכנית אשר תשנה את כל המטרופולין ותוביל את גוש דן בעשרות השנים הקרובות. כמו כן, אני בטוח שנצליח להגיע למנגנון יעיל ומוסכם שיפתור את סוגיית ההתחדשות העירונית".

מנכ"לית מינהל התכנון, דלית זילבר, מסרה: "תמ"א 70 מגלמת איכות תכנון ברמה הגבוהה ביותר. מדובר על התוכנית החשובה במרחב האורבני של מטרופולין תל אביב, המהווה תוכנית משלימה לתכנון קווי המטרו. תשתית המטרו ואינטנסיביות עירונית משמעותית ואיכותית סביב המטרו הן קריטיות, והן צו השעה לאתגרי הכפלת אוכלוסיות המדינה מחד וקידום תשתיות להסעת המונים יעילה. התוכנית התקבלה גם במועצה הארצית בקונצנזוס על חשיבותה ועל איכותה".