הבורסה עתרה לבג"ץ נגד רשות ניירות ערך: "מערימה מכשולים בלתי סבירים"

הבורסה טוענת כי רשות ניירות ערך מונעת ממנה להפוך לגוף תחרותי ומתעקשת לאשר את תעריפיה בניגוד לסמכותה • "פיקוח על מחירים פוגע בהתפתחות שוק המדדים בישראל, ואין לו כל הצדקה"

הבורסה בתל אביב / צילום: Shutterstock
הבורסה בתל אביב / צילום: Shutterstock

מאבק לא שגרתי בין הבורסה  לבין רשות ניירות ערך. הבורסה הגישה עתירה לבג"ץ נגד הרשות, בטענה כי מונעת ממנה להפוך לגוף תחרותי ומתעקשת בחוסר סמכות לאשר את תעריפי הבורסה.

בעתירה נכתב כי הבורסה ניסתה, ללא הצלחה, להביא לפתרון המחלוקות עם רשות ניירות ערך, שעיקרן באי-יישום הרפורמה בהפיכת הבורסה לגוף עסקי תחרותי, תוך הערמת מכשולים בלתי סבירים על פעילותה בסתירה לכוונת המחוקק.

בין היתר נטען בעתירה כי רשות ניירות ערך פועלת בחוסר סמכות בדרישתה לאשר את תעריפי הבורסה עבור הרשאות שימוש במדדי מניות ואיגרות חוב שהיא עורכת. עוד נטען בעתירה כי הרשות נמנעת מלקבל החלטות בנושא, תוך שפעולותיה נגועות בשורת פגמים מינהליים.

התוצאה, לפי עתירת הבורסה, היא פגיעה ביכולתה לפעול כגוף עסקי ותחרותי כמוקד לגיוס הון לחברות בישראל על-פי הסטנדרטים הפיננסיים העדכניים ביותר. בכך נפגעת הבורסה, וכן נפגעים בעלי העניין בפעילותה ואף הציבור בכללותו.

המאבק בין שני הגופים מתנהל זה שנתיים, ומקורו ברפורמה שנעשתה ב-2017 ונועדה להתמודד עם הדעיכה המתמשכת במסחר בבורסה של תל אביב. במסגרת הרפורמה הוחלט על שינוי מבני בבעלות על הבורסה, ונקבע כי היא תפעל מעתה כגוף עסקי-תחרותי, שמרבית ההחזקות בו מצויות בידי הציבור.

לטענת הבורסה, "למרות כוונת המחוקק ברפורמה, הרשות איננה משלימה עם מודל האסדרה החדש ועם הפיכתה של הבורסה לגוף עסקי תחרותי, והיא מערימה מכשולים בלתי סבירים". עוד מוסיפה הבורסה כי "פיקוח על מחירים כזה פוגע בהתפתחות שוק המדדים בישראל וביכולתה של הבורסה לפעול באופן תחרותי, ואין לו כל הצדקה".

בג"ץ הורה לרשות ניירות ערך להגיב לעתירה בתוך חודשיים, עד 2 בנובמבר. 

מרשות ניירות ערך נמסר בתגובה כי "הרשות פועלת על-פי הסמכויות המוקנות לה בחוק לשם הגנת ציבור המשקיעים. בקשת הבורסה להעלות תעריפים נבחנת באופן סדור על-ידי הרשות, והיא תמשיך לעשות כן".