הריבית זינקה בפעם החמישית ברציפות: בכמה התייקר החזר המשכנתה הממוצע?

ההשפעה המיידית של העלאת ריבית בנק ישראל היא על המסלול צמוד הפריים, כלומר ההחזר החודשי על המשכנתה עומד להתייקר • נזכיר כי המדד עלה מתחת השנה וגם הוא מכביד על גובה ההחזר החודשי

משכנתה / אילוסטרציה: Shutterstock, Serhii Krot
משכנתה / אילוסטרציה: Shutterstock, Serhii Krot

העלייה בריבית בנק ישראל מתגלגלת לריביות המשכנתאות, כאשר ההשפעה הישירה והמיידית היא על המסלול צמוד הפריים. במשכנתה ממוצעת של מיליון שקלים בה שליש נלקח בריבית פריים, מדובר בהתייקרות של כ-140 שקלים בעקבות עליית הריבית ב-0.75% נוספים היום (ב'), ובסך הכל עלייה של 450 שקלים בהחזר החודשי מתחילת השנה.

● עליית הריבית שפכה מים צוננים על שוק הדיור הבוער, אבל מה יקרה למחירים? | ניתוח
● החודש השני ברציפות: המשכנתה הממוצעת באוגוסט גבוהה ממיליון שקל
● הריבית עולה והכסף מתייקר: איך זה ישפיע על המשכנתאות | ניתוח

נזכיר שלהתייקרות זו מצטרפת ההתייקרות בשל עליית המדד מתחילת השנה, באם יש בתמהיל המשכנתה גם מסלולים צמודי מדד.

מי שמימן את ההון העצמי ששימש לרכישת הדירה באמצעות הלוואה מאחד הגופים המוסדיים, יספוג את התייקרות הריבית גם על הלוואה זו, בגובה כל עליית ריבית בנק ישראל.

לעליית הריבית והתייקרות ההחזר החודשי שמכבידות על ההחזר השוטף של המשכנתה ישנם שני אפקטים: הראשון - הן יוצרות למעשה הגבלה של סכום המשכנתה שהלווים יכולים לקחת, גם אם גייסו הון עצמי מספק, שכן הם נתקלים במגבלת ההחזר החודשי. על פי הרגולציה, ההחזר החודשי לא יעלה על 40% מההכנסה הפנויה של משק הבית, אך מרבית הבנקים הפחיתו זאת לשליש בניהול הסיכונים הפנימי שלהם. האפקט השני הוא שההתיקרויות מובילות להארכת המשכנתאות על מנת לפרוס את ההחזר לתקופה יותר ארוכה, וכדאי לזכור שככל שהמשכנתה ארוכה יותר, עלותה הכוללת גבוהה יותר.

כדאי לזכור כי לצד התייקרות המשכנתאות, חלה גם התייקרות ללווים שמימנו את ההון העצמי בהלוואה. בשנה החולפת דבר זה היה נפוץ בשתי דרכים - הראשונה, לקחת משכנתה הפוכה על הנכס של ההורים, ששימשה כהון עצמי לרכישת נכס עבור הילדים. משכנתאות אלו צמודות למדד והן התייקרו בשיעור האינפלציה מתחילת השנה.

הדרך השנייה היא על ידי לקיחת הלוואות מהגופים המוסדיים כנגד קופות גמל או קרנות השתלמות. הלוואות אלו התייקרו גם הן כיוון שהן צמודות לפריים.

המשך מגמת עליית הריבית, והעלייה המשמעותית במחיר הכסף, משפיעות על התקציב השוטף של משק הבית, ובאירגון פעמונים מציינים כי: "בעקבות עליית הריבית היום, אנו ממליצים למשפחות לבדוק היטב את ההשפעה על גובה החזרי המשכנתה והלוואות שלקחו (ובעיקר אלו צמודי מדד) ולשנות את התקציב המשפחתי בהתאם . זה אומר לצמצם את ההוצאות כדי לעמוד בהחזרים או להגדיל הכנסה. צריך לזכור שהאירוע של הריבית ועליית המחירים, הם אירוע מתמשך ולא חד פעמי. כבר חווינו עליית ריביות וכמובן עליית מחירים של חשמל, דלק ומזון וצריך לשים לב שכנראה צפויים לנו עליית מחירים וריבית נוספת בחודשים הקרובים . על משקי הבית, להתאים עצמם למצב החדש".

באיגוד יועצי המשכנתאות ציינו כי: "העלייה המשמעותית בהחזר החודשי שצפויה להימשך בחודשים הקרובים, תקרב את יחס ההחזר של משקי בית רבים ל-40% מההכנסה החודשית שלהם . רף שנחשב לבעייתי מאוד מבחינת יכולת העמידה ותשלומי המשכנתה לאורך זמן. אם מצרפים לנתון הקשה הזה את העובדה שחלק ממשקי הבית נאלצים לקחת הלוואות חוץ בנקאיות או קמעונאיות כדי לרכוש דירה או כדי לשלם את מדדי תשומות הבניה, מתגלה תמונה קשה בהרבה. בפועל, הבנק המרכזי מהמר על החוסן הכלכלי של הלווים בישראל".