התחנה המרכזית בת"א הוכרזה כאזור מוכה זיהום אוויר. מה המשמעות?

ההכרזה, ע"י השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג, מגיעה בעקבות עתירת עמותת אדם טבע ודין • המשמעות היא שעיריית תל אביב תצטרך להגיש תוך 6 חודשים תוכנית לצמצום זיהום האוויר בתחנה, אבל יכולתה של העירייה לטיפול בבעיה מוגבלת

התחנה המרכזית החדשה בתל אביב, כניסה ברחוב לוינסקי / צילום: Shutterstock
התחנה המרכזית החדשה בתל אביב, כניסה ברחוב לוינסקי / צילום: Shutterstock

השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג הכריזה על התחנה המרכזית בתל אביב כאזור מוכה זיהום אוויר, על רקע עתירת עמותת אדם טבע ודין. 

● נצבא לבעלי חנויות בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב: לא תקבלו זכויות בנייה עתידיות

משמעות ההכרזה כעת היא בעיקר סמלית. השימוש שביצעה השרה בחוק אוויר נקי הוא תקדימי לגבי התחנה המרכזית בתל אביב ועל העירייה לגבש תוכנית בתוך שישה חודשים לשיפור איכות האוויר בסביבת התחנה. לפי החוק, עיריית תל אביב-יפו תצטרך לכתוב "תוכנית פעולה לנקיטת אמצעים בתחומה, במסגרת סמכויותיה לשיפור איכות האוויר ולמניעת הישנות החריגה מערכי סביבה בתחומה או להפסקת החריגה, או למניעת הישנות זיהום האוויר החריג, לפי העניין; תוכנית כאמור, הכוללת הוראות לניהול ולהסדרה של התחבורה בתחומה של הרשות, תוכן לפי הוראות סעיף 77א לפקודת התעבורה בשינויים המחויבים".

ואולם, יכולתה של העירייה מוגבלת: התוכנית של משרד התחבורה נדחתה, ותמומש רק בסוף שנת 2026, קצב חשמול האוטובוסים תלוי ברכש ובתשתית שיקים משרד התחבורה וממילא אינו כולל עדיין אוטובוסים בינעירוניים שאחראים לחלק נרחב מהזיהום, והתוכנית שתוגש בעוד חצי שנה יתכן שתתקבל על ידי שר אחר במשרד לנוכח המציאות הפוליטית.

בחודש ספטמבר 2022 הודיעה השרה, כי תכריז על אזור התחנה המרכזית בתל אביב אזור נפגע זיהום אוויר. ב-3 באוקטובר 2022 ולבקשת ראש עיריית תל אביב-יפו, רון חולדאי, השרה קיימה שימוע שבו ניתנה לעיריית תל אביב ההזדמנות להשמיע בעל-פה את טענותיה בעניין ההכרזה. "השימוע התקיים בהמשך להליך שימוע בכתב שנערך באוגוסט 2022, אז הועברה לעירייה טיוטת ההכרזה והתבקשה התייחסותה (שלא התקבלה)", נמסר מהמשרד.

עוד נכתב בהודעת המשרד: "לאחר שהשרה שקלה את מכלול השיקולים, לרבות הטענות שהובאו מטעם העירייה בדבר הנתונים אודות זיהום האוויר, המידע אודות התוכנית התחבורתית והטיעונים המשפטיים, היא מצאה כי אין מקום לשנות מעמדתה כפי שהובאה בפני העירייה, וכי יש להכריז על אזור התחנה המרכזית בתל אביב כאזור נפגע זיהום אוויר".

לפי המשרד, "התנועה הערה של כלי רכב מוּנעי דיזל באזור התחנה המרכזית מלוּוה בפליטות של מזהמי אוויר ומתבטאת בריכוזים גבוהים של מזהמים בסביבה. באזור זה נמדדו ריכוזים של מזהמי אוויר מעל ערכי הסביבה היוצרים זיהום אוויר חזק ובלתי סביר. לפיכך, הציבור באזור זה חשוף לזיהום אוויר מתמשך. בתחנה לניטור האוויר באזור התחנה המרכזית נמדדו בשנים האחרונות חריגות לעומת הערכים הקבועים בתקנות אוויר נקי בכמה מזהמי אוויר תחבורתיים, ובכללם חלקיקים נשימים עדינים (PM2.5) תחמוצות חנקן (NOx) וחנקן דו חמצני (NO2). נוסף על כך, נמדדה חריגה גם מערכי הסביבה למזהם חלקיקים נשימים (PM10) הכולל בתוכו את החלקיקים הנשימים העדינים (PM2.5)".

מהשרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, נמסר: "ההחלטה להכריז על אזור התחנה המרכזית בתל אביב כנפגע זיהום אוויר תסייע להבטחת יישום הצעדים הנדרשים לביצוע בפרק זמן תחום, כדי להוביל לשיפור איכות האוויר לכלל התושבים באזור. הצעדים שיינקטו בעקבות ההכרזה, בנוסף לפעולות נדרשות נוספות כמו חשמול התחבורה הציבורית, יובילו לשיפור מצב איכות האוויר ואיכות החיים".

ההכרזה פורסמה על רקע עתירה שהגישה עמותת אדם טבע ודין ובו דרשה מהשרה להפעיל את סמכותה לפי חוק אוויר נקי ביחס לתחנה המרכזית בתל אביב-יפו.

הניסיונות משרד התחבורה לפנות את התחנה המרכזית מאוטובוסים נתקלו באתגרים

בנתיים, הניסיונות של שרת התחבורה מרב מיכאלי ומשרדה לפנות את התחנה המרכזית מאוטובוסים נתקלו באתגרים לא פשוטים, מוסמסו ונדחו. בשנה שעברה הכריזה מיכאלי על פינוי מלא עד לסוף 2023. לאחר התנגדותו של ראש העירייה רון חולדאי לקידום המתווה של באמצעות תוכנית ות"לית גרמה למשרד התחבורה להכין פתרון ביניים ולפיו התחנה תפונה בחציה עד לסוף שנת 2024 ובאופן מלא בסוף שנת 2026 - אז תבשיל התוכנית הות"לית. פתרון הביניים נשען על הוצאת צו חניה במתחם פנורמה בתל אביב, אלא שבעקבות עתירת תושבים, בית המשפט לעניינים מינהליים ביטל את צו החניה וחייב את משרד התחבורה בהגשת תוכנית.

בינתיים, הדיון שנקבע להצגת החלופות בות"ל נדחה על ידי משרד התחבורה וטרם נקבע דיון חדש, אף שלוקחים שלושה חודשים לזמן את חברי הות"ל. כך, מרבית הצעדים לפינוי נותרו על הנייר.

גדי טונס ממטה המאבק בתחנה המרכזית אמר כי "אנחנו רוצים להודות לשרה זנדברג על שהוכיחה שאפשר לעשות פוליטיקה שרואה בני אדם. בזכות ההכרזה התקדימית של השרה נפתח סיכוי אמיתי לשינוי. אנחנו, ילדינו ואלפי תושבי דרום תל אביב מצפים לנשום סוף סוף אוויר נקי".

לדבריו, "כעת כל העיניים מופנות לחולדאי ומיכאלי. כל יום שהתחנה ממשיכה לפעול גוזר את גורלנו למחלות ומוות מוקדם וגם ממרר את חיי הנוסעות והנוסעים בתחבורה הציבורית.

"אנו קוראים לחולדאי ולמיכאלי לפעול לפינוי התחבורה מהתחנה ולהבטיח אוויר נקי לתושבי דרום תל אביב ותחבורה ציבורית מתקדמת ומכבדת לכולנו".