האטה באשראי הבנקאי ואיום וירטואלי על רווחי הסלולר: תחזית S&P מעלות

בחברת הדירוג צופים בשנה הקרובה "צמיחה נמוכה במתן אשראי מהבנקים, גם כתוצאה מעצירת הביקוש למשכנתאות" • לאחר שיפור בביצועי חברות התקשורת בשנה החולפת, הן עלולות להיפגע מכניסת הסים הווירטואלי, ואילו ענף הליסינג ישמור על רווחיו

האטה בקצב האשראי הבנקאי / עיצוב: טלי בוגדנובסקי
האטה בקצב האשראי הבנקאי / עיצוב: טלי בוגדנובסקי

שנת 2023 טומנת בחובה מספר התפתחויות בענפים שונים, שישנו את המגמה שאפיינה אותם בשנה הנוכחית - כך מעריכים בחברת הדירוג S&P מעלות. בסקירה מקיפה של סקטורים שונים במשק, מפורטות כמה מהתחזיות של החברה.

מחירי הדירות יירדו, הצריכה ברשתות המזון תיפגע: התחזיות של מידרוג ל-2023
דוח חדש בארה"ב: שוק הנדל"ן מתקרב לרמות המשבר של 2008
הישראלית הסולידית שכיכבה במפולת מניות הטכנולוגיה ב-2022 | בדיקת גלובס

תקשורת: הפסקת השימוש בכרטיס סים וירטואלי תגיע לישראל 

כלכלני מעלות מציינים כי בשנה החולפת השתפרו הביצועים העסקיים של חברות התקשורת הישראליות. "הכנסות חברות התקשורת המדורגות צמחו, למרות תחרות עזה במגזרי הפעילות השונים. תקופה זו התאפיינה בעלייה מתונה בהכנסה הממוצעת ללקוח (ARPU), בעיקר עקב העלייה בהכנסות משירותי נדידה (עקב חזרת הטיסות לחו"ל, ח' ש') וגידול במספר מנויי דור 5".

עוד נרשם השנה גידול חד בכמות המנויים לאינטרנט בסיבים אופטיים. עוד מציינים שם, כי "העלייה המתונה בכמות המנויים לדור 5, היקר יותר, תרמה אף היא לשיפור בתוצאות מגזר הסלולר". פריסת רשת הסיבים הביאה, לדברי מעלות, "לגידול מואץ בנגישות של משקי הבית לתשתית סיבים. כיום לכ-1.6 מיליון משקי בית (כ-60%) יש נגישות לסיבים אופטיים, ולכ-40% מתוכם יש מנויים".

ההערכה של מעלות היא כי בשנה הקרובה, "ימשיכו חברות התקשורת וחברות נוספות להשקיע בפריסת סיבים אופטיים. מדובר בתחום רווחי בעל רמת מחירים גבוהה יותר, הדורש תחזוקה נמוכה יותר בהשוואה לתשתית הנחושת הישנה".

עם זאת, פריסת רשתות סלולר מדור 5, הדורשת אף היא השקעות נרחבות, "צפויה להמשיך להיות איטית, על אף הרצון של משרד התקשורת לתמרץ את החברות לפרוס אנטנות בטכנולוגיה זו".

מהפכה חדשה מגיעה לענף מחו"ל, וצפויה לטלטל אותו: באייפון החדש של אפל, שהושק באוקטובר האחרון, הוצגו מכשירים ללא כרטיסי סים פיזיים, ומעבר לטכנולוגיית eSim, שמאפשרת מעבר קל בין ספקיות הסלולר ומגבירה את התחרות ביניהן.

"טלפונים עם תמיכה ב-eSIM קיימים מספר שנים בעולם, אך בהיצע מוגבל יחסית", אומרים במעלות, ומוסיפים כי "ספקיות הסלולר הגדולות בישראל עדיין לא תומכות בטלפונים עם כרטיס eSim. תהליך זה צפוי לאלץ אותן לתמוך בטכנולוגיה זו, וכך חסמי המעבר שעוד נותרו בתחום הסלולר יירדו. נוסף על כך, הרווחיות הגבוהה של חברות הסלולר משירותי נדידה צפויה להיפגע אף היא, שכן לא יהיה עוד צורך לקנות כרטיס פיזי בחו"ל".

במעלות מציינים כי חברות התקשורת פרטנר, בזק וסלקום "נכנסו לתחום אספקת החשמל (ספק חשמל וירטואלי, ח' ש') בעקבות הרפורמה בשוק. אנו מעריכים כי הן ימשיכו להיכנס לתחומים משיקים המנצלים את אינטרנט הסיבים ואת דור 5, בין שבאופן עצמאי או בשיתופי פעולה עם חברות טכנולוגיה".

בנקים: צמיחה נמוכה במתן האשראי, והמשך חלוקת דיבידנדים 

עבור המערכת הבנקאית, שנת 2022 היתה שנה מוצלחת מאוד, עם רווחי שיא, גם בזכות האינפלציה ועליית הריבית. במעלות מציינים, כי "הבנקים בארץ נהנו מצמיחה משמעותית בתיק האשראי, על רקע ההתאוששות הכלכלית לאחר משבר הקורונה והביקושים הגבוהים לדיור, שהביאו לביצועי שיא בתחום המשכנתאות". לדבריהם, הבנקים הגבירו את חשיפתם לתחום הבינוי והנדל"ן, בפרט לענף המגורים, "והגיעו קרוב למגבלה הרגולטורית, של 22% מסך נכסי הסיכון.

בנק לאומי , בנק לאומי למשכנתאות / צילום: איל יצהר
 בנק לאומי , בנק לאומי למשכנתאות / צילום: איל יצהר

עם זאת, החשיפה הגוברת לתחום הנדל"ן העלתה את הסיכון במערכת הבנקאית. במעלות מציינים, כי "בנק ישראל זיהה סיכונים גבוהים בתיקי ליווי הבנייה של הבנקים, ודרש מהם להגדיל את משקולות הסיכון בהלוואות עם מינופים גבוהים, להגדיל את כריות הסיכון ולהדק את החיתום. ביצועי המשכנתאות התמתנו בשל הירידה בביקושים ובשל התאמת מחירי המשכנתאות לריבית ולאינפלציה גבוהות יותר".

כעת, על רקע צפי להאטה בפעילות הכלכלית וצמיחה של כ-2% בתוצר בשנת 2023, מעריכים במעלות כי צפויה "צמיחה נמוכה משמעותית בתיקי האשראי של הבנקים בשנה הקרובה, שתגיע גם מעצירת הביקושים למשכנתאות, לליווי בנייה ולנדל"ן מסחרי".

גם הצמיחה באשראי לעסקים קטנים עשויה להתמתן, ומנגד, אנו "עשויים לראות עלייה באשראי לצריכה פרטית ולתאגידים. רווחיות הבנקים תתאפיין במרווחי אשראי גבוהים יותר, גם אם הם יתמתנו בשל התאמת מחירי הפיקדונות ושמירה על רמה נמוכה יחסית של הפרשות להפסדי אשראי, שצפויה להתכנס ל-0.25% מסך תיקי האשראי". עוד צופים, כי הודות לכריות הון מספקות וליעילות תפעולית גבוהה, יוכלו הבנקים להמשיך ולחלק דיבידנדים.

עוד מציינים במעלות, כי יוזמות חקיקה לקידום התחרות במערכת הפיננסית, שבחלקן עשויות להגיע מהממשלה, יכולות "להשפיע לרעה על רווחיות הבנקים, אם כי קשה להעריך מתי נראה השפעה זאת".

אשראי חוץ-בנקאי: הסנטימנט השלילי שממנו סבל הענף יימשך 

ענף האשראי החוץ-בנקאי כולל מגוון חברות שמרביתן עוסקות בניכיון צ'קים ובמתן אשראי בריביות גבוהות מהנהוג בתחום המסורתי. במעלות מציינים, כי "למרות שבמרבית השנה החברות נהנו מרוח גבית מביקוש גבוה לאשראי במשק, לצד עלויות מימון נוחות, במחצית השנייה של השנה נוצר כלפי הענף סנטימנט שלילי, שצפוי להמשיך גם במחצית הראשונה של 2023. זאת, על רקע האירועים החריגים (אי-סדרים כספיים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, ח' ש') בחברות יונט קרדיט וגיבוי אחזקות, אשר ערערו את הביטחון של השוק באיכות מנגנוני הממשל התאגידי של החברות".

לכן, סבורים במעלות, "סיכוני מיחזור החוב בענף גדלו. זה מתבטא בפתיחת המרווחים בתשואות האג"ח (ביחס לחלופות הסולידיות יותר, ח' ש'), ובגישה סלקטיבית יותר של המערכת הבנקאית בבואה להעמיד לחברות קווי אשראי חדשים".

במעלות סבורים, כי "האירועים החריגים שקרו בענף אינם משליכים על הממשל התאגידי בחברות אחרות הפועלות בו". אך הם עדיין רואים את הממשל התאגידי בתחום "כנחות משמעותית" מזה הקיים בבנקים. זאת בין היתר בשל היעדר אחידות באופן שבו החברות מפרישות לחובות בעייתיים, על רקע היעדר דרישות ברורות מהפיקוח".

במעלות צופים, כי השנה תירשם התמתנות משמעותית בקצב גידול תיקי האשראי והרווחיות של החברות שעוסקות בניכוי צ'קים. "החברות בענף יתמקדו בניסיון לשמור על מרווחי האשראי, לצד ניהול מיטבי של מקורות המימון והנזילות שלהן".

ליסינג: הרווחיות תישמר, אספקת הרכבים תחודש

הביקוש לשירותי הליסינג בישראל היה גבוה בשנה האחרונה, על רקע שיבושים בשרשרת האספקה העולמית, שהחלו עוד בשנת 2020 בחסות משבר הקורונה. "המחסור ברכבים חדשים החריף, מה שהוביל לעליית ערך של הרכבים המשומשים", מציינים במעלות, ומוסיפים כי "עליית הערך תורגמה על ידי החברות לרווחי הון גבוהים בעת מכירת הרכבים, בהיקפים גבוהים מאלו של שנת 2021".

עוד מוסיפים שם, כי "בשנה האחרונה לא חל שינוי מהותי בהיקפי צי הרכבים של חברות הליסינג, בעוד ששיעור ניצולת הצי המשיך להיות גבוה (סך הרכבים המושכרים ביחס לסך כל צי הרכבים). גורמים אלו, לצד רווחי הון גבוהים ממכירת רכבים משומשים, הובילו לשיפור ברווחיות התפעולית, ומכאן לשיפור ביחס כיסוי הריבית".

מגרש מכוניות להשכרה / צילום: חנוך גריזיצקי
 מגרש מכוניות להשכרה / צילום: חנוך גריזיצקי

להערכת מעלות, המחסור ברכבים חדשים יפחת בהדרגה ב-2023. אך לצד עלייה בהיצע המכוניות, הסביבה המאקרו-כלכלית תהיה מאתגרת יותר עבור חברות הליסינג השנה, מה שיהווה גורם מרסן לביקושים.

עם זאת, בהיעדר תחליפי תחבורה יעילים, סבורים במעלות, "ניצולת צי חברות הליסינג והביקוש לרכבים משומשים יישארו ברמה יחסית גבוהה ויתמכו ברווחיות, וביחס כיסוי החוב". כמו כן, להערכתם, נרשמה התייקרות בחוזי הליסינג, בשל "התמקדות החברות ברווחיות על פני השגת נתחי שוק, מה שצפוי לתמוך ברווח התפעולי לאחר התייצבות שרשרת האספקה בענף".