משכירים את הדירה ושוכרים אחרת? זוהי הטבת המס שאתם צפויים לקבל

ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית חלק מהסעיפים בפרק מיסוי שוק הדיור שבחוק ההסדרים • הסעיף המרכזי עוסק בניכוי דמי השכירות והגדלת הטבת הפטור למשכירי דירות שהם גם שוכרים, שייהנו מפטור עד לתקרה בגובה 7,500 שקל לחודש

שכר דירה / צילום: Shutterstock, Kanjana Kawfang
שכר דירה / צילום: Shutterstock, Kanjana Kawfang

ועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול (א') לקריאה שנייה ושלישית חלק מהסעיפים בפרק מיסוי שוק הדיור שבחוק ההסדרים. הסעיף המרכזי עוסק בניכוי דמי השכירות והגדלת הטבת הפטור למשכירי דירות שהם גם שוכרים, שייהנו מפטור עד לתקרה בגובה 7,500 שקל לחודש. זאת, לעומת תקרת פטור של 5,470 שקל למשכירי דירות שאינם שוכרים בעצמם (שיש בבעלותם לפחות שתי דירות).

הזינוק בהחזרי המשכנתאות: "אנשים משנים הרגלי צריכה כדי לעמוד בעוד 1,000 שקל שנוספו לתשלום" 
המשקיע שקנה דירה לכל אחד משלושת ילדיו, אבל בפורטוגל 

בנוסף, הכנסת אישרה כי "משחלפי" דירות - ישראלים שקונים דירה ומוכרים אחרת (ושאין בבעלותם יותר דירות), ייהנו מפטור ממס שבח ומס רכישה רק במקרה שמכרו את דירתם הקודמת בתוך שנה וחצי. זאת לעומת תקופה של שנתיים עד כה, והתוכנית המקורית של האוצר לצמצם את תקופת הפטור לשנה בלבד.

במקביל, במשרד האוצר התרעמו על כך שפרק השכירות לא עבר כמקשה אחת. כך, הסעיף המחייב דיווח מכל משכיר דירה (גם מי שאינו מגיע לתקרת הפטור); וכן הסעיף שקובע כי תקרת הפטור תחדל להיות צמודה למדד המחירים לצרכן; טרם אושרו בוועדת הכספים, מה שעלול לייצר לקופת המדינה בור תקציבי. שני הסעיפים הללו - חובת הדיווח והפסקת ההצמדה - היו אמורים לחסוך להניב לקופת המדינה תוספת הכנסות של מאות מיליוני שקלים בכל שנה. 

ניכוי דמי שכירות למשכירים-שוכרים

כאמור, ועדת הכספים אישרה את סעיפי ניכוי דמי שכירות למשכירים-שוכרים. מי שיש לו דירה יחידה, והוא מעדיף לגור בדירת מגורים אחרת ובאותו זמן להשכיר את דירתו, יוכל לנכות מהכנסתו מהשכרת הדירה את דמי השכירות ששילם, עד לגובה של 90 אלף שקל בשנה - כלומר 7,500 שקל לחודש. במסגרת החוק נכלל גם אדם קשיש המתגורר בבית אבות ומשכיר את דירתו, ולבקשת הוועדה התווסף גם הגדרה של דייר הגר בדיור מוגן או במוסד סיעודי.

יצוין כי לצורך חישוב ההטבה ייכללו תשלומי שכר דירה או הכנסה בגין שכר דירה של אחד מבני המשפחה עד גיל 18. בוועדה מסבירים כי הדבר נועד "למנוע פיצולים מלאכותיים של ההכנסות בין חברי התא המשפחתי לצורך התגברות על הגבלות הסכומים המפורטים בחוק", ומצד שני, היא תאפשר לקבל את ההטבה על דמי השכירות, "גם אם בן הזוג השני הוא שמשלם את דמי השכירות".

מנתונים שהציג אגף התקציבים במשרד האוצר בוועדה עולה כי שיעור משקי הבית הגרים בשכירות בישראל קרוב לממוצע ב-OECD ועמד בשנת 2020 על 28%.

הטבות במס שבח ומס רכישה ל"משחלפי" דירות

בנוסף, אושרו כאמור פרקי ההטבות במס שבח ומס רכישה ל"משחלפי" דירות (קונים דירה ומוכרים קודמת), במסגרתה מוכרי דירות יוכלו ליהנות מהטבות במס שבח ומס רכישה לשנה וחצי במקרה שימכרו את דירתם הקודמת אחרי שרכשו חדשה במסגרת תהליך שיפור דיור. החוק החדש יזרז את תהליך סגירת העסקאות בקרב משפרי דיור, ובמקום ליהנות מהטבת מס ארוכה שעמדה עד כה על שנתיים, התקופה תתקצר בחצי שנה ותעמוד, לפי הצעת החוק העדכנית על שנה וחצי, זאת לעומת שנה בלבד בהצעת החוק המקורית שהניחה הממשלה.

בדברי ההסבר להצעה מוסבר כי מתן האפשרות ליהנות מהטבות המיסוי לדירה יחידה בזמן החזקה בשתי הדירות לתקופה ממושכת, "מתמרץ את משפרי הדיור להמתין לעליית מחירי הדיור לפני שהם מוכרים את דירתם הישנה, ומצב זה מביא למלאי גדול של 'דירות בהמתנה', מקטין את היצע הדירות הזמינות בשוק ומביא לעליית מחירי הדירות".

עוד צוין כי "ככלל, משפרי דיור המחזיקים ב'דירה בהמתנה' מאופיינים בהכנסה גבוהה מאוד למשק בית, שמגיעה בממוצע לפי שניים לערך מההכנסה של משק בית ממוצע בישראל. מכאן שהתקופה הארוכה הקבועה כיום בחוק מיסוי מקרקעין, המאפשרת גם לבעלי דירות המחזיקים בשתי דירות למשך שנתיים ליהנות מהטבות המיסוי המיועדות לבעלי דירה יחידה, מיטיבה עם משקי בית בעלי הכנסות גבוהות ופוגעת בזוגות צעירים המעוניינים לרכוש דירה, עקב ההשפעה השלילית של 'דירות בהמתנה' על מחירי הדירות".

נוכח בקשת חברי הכנסת, ובעיקר חברי האופוזיציה, נקבע כי שינוי תקופת ההטבה תקבע בהוראת שעה בלבד, לתקופה של שנתיים.