רואה חשבון טען שרשות המסים רודפת אותו בשומות. מה קבע ביהמ"ש?

רשות המסים דרשה מרואה חשבון תוספת מס עבור הכנסות בהיקף כ-690 אלף שקל • ביהמ"ש דחה את מרבית טענותיו של רואה החשבון נגד החיוב, וקבע כי הוא בחר להגיש דיווחים כוזבים לרשות המסים: "נקט בדרך התנהלות חמורה שאינה מצופה מרו"ח כשיטה ולאורך שנים"

חשבוניות פיקטיביות / אילוסטרציה: Shutterstock, Atstock Productions
חשבוניות פיקטיביות / אילוסטרציה: Shutterstock, Atstock Productions

רשות המסים דרשה מרו"ח ארז מינס תוספת מס על הכנסות בסך של כ-690 אלף שקל עליהן לא דיווח כראוי, ואף פסלה את ספריו ביחס לשנים 2014-2010 בטענה כי הדיווחים שלו על הכנסותיו והוצאותיו לא היו אמיתיים. רואה החשבון טען בתגובה כי דיווח דיווחי אמת, וכי פקיד השומה רודף אותו.

רשות המסים תאשר בזמן אמת כל חשבונית מעל 25 אלף שקל 
אינטל צפויה לצאת לגל פיטורים נוסף, גם בישראל
מנדל"ן ועד סייבר: 150 החברות האמינות בישראל | פרויקט מיוחד

בית המשפט דחה את מרבית טענותיו של רו"ח מינס נגד השומות וקבע כי הוא בחר בטקטיקה של דיווחים כוזבים לרשות המסים. "בבסיסו של הליך זה והגורם לו ניצבת דרך ההתנהלות של המערער (רו"ח מינס, א' ל"ו), אשר בסופו של יום לא ניתן אלא להצביע על טקטיקה של התשת פקיד השומה והכפשתו", ציין שופט בית המשפט המחוזי בלוד, אבי גורמן.

עוד קבע השופט כי מינס "בחר להגיש דיווחים שאינם נכונים, המקשים מאוד על עריכת הליכי ביקורת ושומה. כשגילה זאת פקיד השומה, בחר לטעון כי פקיד השומה רודפו... אולם תמונת הדברים לא לימדה על רדיפה כלשהי".

פסק הדין של השופט גורמן כולל מספר פרשות אשר במסגרתן נטען כי התנהלותו של מינס, רואה חשבון עצמאי ולשעבר מפקח ברשות המסים, התאפיינה ברישום שגוי ומכוון במטרה להפחית שלא כדין את חבות המס שלו.

עסקה פיקטיבית 

אחת הפרשות עוסקת בניכוי פחת שדרש מינס בשל "ארגון כנסים" במאפיית "לחם הארץ". מפסק הדין עולה כי במהלך השנים נתן רו"ח מינס שירותי ראיית חשבון למאפייה ובית הקפה לחם הארץ. במסגרת חשבונית מאפריל 2010 תוארה עסקה בין מאפיית "לחם הארץ" לבין רו"ח מינס, במסגרתה רכש כביכול המערער את הזכות לארגן כנסים עבור משרד רואי החשבון שלו במאפייה, וזאת בתמורה ל-50 אלף שקל. במהלך השנים ניכה מינס פחת בגין "נכס" זה - הזכות לארגן כנסים במאפייה - בסכום מצטבר של 19,407 שקל.

פקיד השומה טען, באמצעות עו"ד שירה ויזל-גלצור מהמחלקה הפיסקאלית בפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי), כי מדובר בעסקה פיקטיבית. בפני בית המשפט העידו גם בעלת המאפיה ובן זוגה לשעבר, אשר אמרו כי לא ביצעו עם מינס את העסקה המתוארת בחשבונית. השופט גורמן קבע בהקשר זה כי אכן מדובר בחשבונית פיקטיבית המתארת עסקה שלא נרקמה בין הצדדים, וקיבל את עמדת פקיד השומה כי אין להתיר למינס לנכות את הפחת בגין ה"נכס".

עסקה פיקטיבית שנייה ושלישית

במקרה אחר קבע בית המשפט כי מינס פעל לרישום פיקטיבי של חנות מכולת במושב חלמיש שבשומרון על שם אשתו לשעבר, על-מנת לקזז באופן פיקטיבי את הפסדיו מהכנסות האישה, וכי מדובר בעסקה למראית עין בלבד. התברר כי הבעלים של אותה מכולת נקלע לקשיים כלכליים בשל חובות לספקים וקיבל את עצת רו"ח מינס לערוך הסכם למכירת המכולת לרעייתו כדי להתחמק מנושים ולאפשר לו להמשיך לפעול. בעל המכולת העיד כי בתמורה לחתימה על ההסכם, שילם בעל המכולת למינס עבור רישום העסק בין 4,000 ל- 5,000 שקל בחודש. השופט גורמן קבע כי "רכישת עסק החנות היה פיקציה, עסקה למראית עין גרידא".

בפרשה אחרת דן בית המשפט בתעודת זיכוי על סך 100 אלף שקל שהוציא מינס ללקוח לשעבר, באופן שהקטין כמובן את הכנסתו החייבת במס של מינס. גם כאן קבע בית המשפט כי מדובר במסמך פיקטיבי. במקרה אחר נקבע כי מינס הוציא תעודת זיכוי פיקטיבית נוספת על סך 250 אלף שקל עבור לקוח אחר. רו"ח מינס לא הכחיש כי החשבונית אינה משקפת התנהלות אמת, וכך גם קבע בית המשפט.

"התנהלות חמורה ושיטתית"

"כאשר בוחנים את התנהלותו של המערער בפרשיות השונות, רואים קו עקבי של מי שלא פחות מאשר מהתל בפקיד השומה בדרך התנהלותו, המכבידה במכוון על עריכת הביקורת", ציין השופט גורמן בפסק הדין. 

עוד נקבע כי "עיון בכל אחת מהפרשיות מלמד כי לפנינו דרך התנהלות מכוונת, במסגרתה הרשה מינס לעצמו, שוב ושוב, לכתוב בספריו נתונים שאינם נכונים... מדובר בהתנהלות חמורה ושיטתית, שזרתה חול בעיני פקיד השומה והקשתה באופן ממשי על עריכת הביקורת".

ערעורו של מינס נדחה ברובו, ומינס חויב בהוצאות בסכום של 75 אלף שקל, לאחר שהשופט ציין כי "מינס נקט בדרך התנהלות חמורה שאינה מצופה מרואה חשבון. הוא עשה זאת כשיטה ולאורך שנים, תוך שהוא אף נוקט שוב ושוב בלשון בוטה כלפי נציגי פקיד השומה".

נגד מינץ מתנהל במקביל הליך פלילי בנוגע לאותן פרשות. בשלהי 2019 הוגש נגד רו"ח מינס כתב אישום, במסגרתו מיוחסות לו עבירות של העלמת הכנסות וסיוע ללקוחותיו להתחמק מתשלום מס בהיקף של מאות אלפי שקלים, באמצעות הצגת מצגי שווא.

*** חזקת החפות: רו"ח מינס לא הורשע בעבירה, ועומדת לו חזקת החפות.