רק 20% מתושבי ת"א יכולים לרכוש דירה בעיר. ומה קורה בירושלים?

עליית הריבית העלתה את ההחזר החודשי על רכישת דירה במחיר ממוצע של כ-2 מיליון שקל ליותר מ-6,600 שקל לחודש, והפחיתה במידה רבה את יכולתם של משקי הבית בישראל לעמוד במחירי הדירות • רק בנגב ובגליל יותר מ-50% ממשקי הבית יכולים להרשות לעצמם רכישת דירה

עיצוב: טלי בוגדנובסקי
עיצוב: טלי בוגדנובסקי

"הקושי לרכוש דירה בתנאים הנוכחיים צפוי להוות גורם משמעותי במיתון הביקוש לדירות ובכך עשוי לצנן את שוק הדיור". כך אמר מנהל מדדי הדיור דורון סייג בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בעקבות חישובים שנערכו בלמ"ס לגבי היכולת של משקי בית לרכוש דירות. התברר, כי רק בנגב ובגליל יותר ממחצית משקי הבית יכולים לרכוש דירות. לעומת זאת, רק 18.8% ממשקי הבית המתגוררים במחוז ירושלים יכולים לרכוש דירה במחיר ממוצע, בתל אביב רק 20.9%, במחוז מרכז 34.2%, ובמחוז חיפה 43.8%. גובה החזרי המשכנתה הנדרשת על רכישת דירה במחיר ממוצע של כ-2 מיליון שקל מגיע ליותר מ-6,600 שקל בחודש.

●  כסף בקיר | לימור קנתה שתי דירות בפולין, אורן רכש בחיפה. חזרנו לבדוק מה קרה להשקעות שלהם
בתוך 24 שעות: בכמה נמכרה דירת 3 חדרים עם מרפסת צרפתית בבאר שבע  
השבוע בנדל"ן: צפוי שיא חדש בהיצע הדירות 

סייג, שיחד עם עמיתתו ללמ"ס ד"ר לריסה פליישמן ערכו סקירה בנושא "מגמות בנשיגות הדיור", הציג את הממצאים בכנס הנדל"ן השנתי של אתר מגדילים שנערך היום (א') בכפר סבא.

הממצא העיקרי שעלה מהסקירה הוא שעליית הריבית במשק גרמה לירידה משמעותית במספר משקי הבית שיכולים לרכוש דירה במחיר ממוצע בישראל גם עם משכנתה ל-30 שנה, ובשנה האחרונה נוספו 225 אלף משקי בית, כ-8.2% ממשקי הבית בישראל, למי שאינם יכולים לעמוד במחיר דירה ממוצעת. כך שנכון לרבעון השני של 2023 רק 37.3% בלבד מכלל משקי הבית בישראל יכולים לרכוש דירה במחיר ממוצע לעומת 45.5% ברבעון הראשון של 2022.

ההנחות לחישובים שערכו בלמ"ס לחישוב היכולת של משקי הבית לרכוש דירות היו שמשקי הבית לוקחים את סכום המשכנתה המקסימלית שהם יכולים, לפי החזר של שליש מההכנסה נטו של משק הבית, והם עומדים בדרישת ההון העצמי, שמחייבת אותם להון עצמי של רבע ממחיר הדירה, ושהמשכנתה נלקחת לתקופה המקסימלית של 30 שנה.

החזר המשכנתה הממוצע קפץ ב-24%

מהסקירה עולה כי ההחזר החודשי הנדרש מרוכשי דירות לרכישת דירה במחיר ממוצע אשר עמד ברבעון הראשון של 2022 על 5,335 שקל עלה ל-6,623 שקל ברבעון השני של שנת 2023, עלייה של 24.1% שמורכבת גם מעליית הריבית וגם מעליית מחירי הדירות. שני גורמים אלה פגעו בנשיגות של משקי הבית לרכוש דירה, כלומר ביכולתם לעמוד בתנאים לרכישת דירה במחיר ממוצע.

באזורי הביקוש רכישת דירה במחיר ממוצע הינה בהישג ידם של אחוז נמוך בקרב משקי הבית. כך, לדוגמה, במחוז ירושלים, שבו מחיר ממוצע של עסקה הגיע ברבעון השני של השנה ל-כ-2.7 מיליון שקל, רק 18.8% ממשקי הבית יכולים לרכוש במחוז דירה במחיר הזה; במחוז תל אביב רק 20.9% ממשקי הבית יכולים לרכוש דירות במחיר הממוצע של דירות באזור שהגיע לכ-3 מיליון שקל; במחוז המרכז, שבו מחירה הממוצע של דירה הגיע לכ-2.5 מיליון שקל - רק 34.2% ממשקי הבית יכלו לרכוש דירות, ואילו במחוז חיפה שבו מחירה ממוצע של דירה הגיע לכ-1.6 מיליון שקל, 43.8% ממשקי הבית יכולים לרכוש דירה במחיר ממוצע.

רק בנגב ובגליל מחירי הדירות מאפשרים ליותר ממחצית משקי הבית לרכוש דירות: במחוז הדרום, שבו מחיר דירה ממוצעת הגיע ל-1.3 מיליון שקל ברבעון השני של השנה, 53.2% יכולים לרכוש דירה ובמחוז הצפון, שם מחיר דירה ממוצעת כ-1.2 מיליון שקל - 53.3% יכולים לרכוש דירה במחיר ממוצע.

סייג סיכם כי הקושי ביכולתם של משקי-בית לרכוש דירה בתנאים הנוכחיים צפוי להוות גורם משמעותי במיתון הביקוש לדירות ובכך עשוי לצנן את שוק הדיור.