הצוללת | פודקאסט

איך מייצבים את המשק ומהיכן יגיע הכסף?

איך מייצבים את הכלכלה והחברה בישראל בשעה זו של משבר לאומי כה גדול וכואב? שאלות נוספות נוגעות להשפעת המלחמה על הכלכלה בגזרות שוק ההון, אינפלציה, ריבית, דירוגי אשראי ומחירי הנפט • האזינו 

פודקאסט הצוללת של גלובס - לעומק הסיפורים הכלכליים-חברתיים
פודקאסט הצוללת של גלובס - לעומק הסיפורים הכלכליים-חברתיים

איך מייצבים את הכלכלה והחברה בישראל בשעה זו של משבר לאומי כה גדול וכואב? פרופ' צביקה אקשטיין, ראש מכון אהרן בביה"ס טיומקין לכלכלה באוניברסיטת רייכמן, סבור שנדרש תקציב חירום של 14 מיליארד שקל. איך הוא ימומן? מכספי הכספים הקואליציוניים.

עם הכלכלן הראשי בבית ההשקעות IBI, רפי גוזלן, דיברנו על השפעת המלחמה על הכלכלה בגזרות שוק ההון, אינפלציה, ריבית, דירוגי אשראי ומחירי הנפט.