חברת חנן מור: "אין יתרות נזילות מספקות לביצוע התשלום לבנקים"

החברה דיווחה לבורסה כי אם לא תגיע להסדר מול לאומי ודיסקונט עד לסוף דצמבר "אין ודאות כי יהיה בידי החברה לשלם את הריבית והקרן" של איגרת החוב סדרה יב' • במקביל, התקיימה אסיפת מחזיקת האג"ח, שם ניסה חנן מור להרגיע את המשתתפים, ולקח אחריות על המצב הכלכלי של החברה • בנוסף הדגיש מור את מחויבות החברה למחזיקי 5 סדרות האג"ח, שהיקף אגרות החוב שלהן (הקרן) מסתכם ב-612 מיליון שקל

חנן מור / צילום: אייל טואג
חנן מור / צילום: אייל טואג

אסיפת מחזיקי האג"ח של קבוצת חנן מור, חברת הבנייה למגורים שנקלעה לסחרור בעסקיה, נפתחה היום (ה'). בעל השליטה ויו"ר החברה, חנן מור, פנה למחזיקים בקול נרגש בפתח האסיפה ואמר: "אני אישית לוקח אחריות על המצב של החברה: ברמת התפקיד שלי וגם ברמת ההנהלה של החברה. יש לנו מטרה 'כוכב צפון' והיא להצליח לממש את התוכניות של החברה. כל זאת, בתוך המצב המאוד מאתגר שאנחנו חווים, בתקופה לא פשוטה".

פרשנות | השעון מראה: חנן מור עוד לא הפנים את הקטסטרופה
הנושה הגדול ביותר: דיסקונט מתריע מפני עילת פירעון מיידי על החוב של חנן מור
בדיקת גלובס | ההנחות מגיעות לנדל"ן: החברות שמכרו מניות ב"חצי מחיר" כדי להצטייד במזומן

מור חזר על מחויבות החברה למחזיקי 5 סדרות האג"ח, שהיקף אגרות החוב שלהן (הקרן) מסתכם ב-612 מיליון שקל. סך החובות של החברה נכון לתום המחצית הראשונה של השנה הסתכמו בקרוב ל-3 מיליארד שקל (כולל החוב למחזיקי האג"ח). מור ציין גם את מחויבות החברה לבעלי הדירות שצריך לאכלס אותן, וגם לבנקים שהעמידו מימון לחברה.

במקביל לשיחה עם מחזיקי האג"ח, עדכנה החברה בתשובה לפניית רשות ניירות ערך כי נכון לעכשיו אין לה "יתרות נזילות מספקות לביצוע התשלום", שאותו צריכה לשלם החברה לבנקים לאומי ודיסקונט ב-18 בנובמבר וכן כי אם החברה לא תגיע להסדר עם הנושים עד סוף חודש דצמבר "אין ודאות כי יהיה בידי החברה לשלם את הריבית והקרן" של איגרת החוב סדרה יב', שבינתיים נסחרת בתשואה של 350%. חנן מור צריכה לשלם לבנקים לאומי ודיסקונט תשלום בגין מימון הקרקע בשדה דב של 28 מיליון שקל. מניית חנן מור  נופלת במסחר בבורסה.

עוד דיווחה החברה על כך שקיבלה מבנק לאומי מכתב התראה לפני נקיטת הליכים, בגין חובות ישירים בהיקף של 18.5 מיליון שקל וכן ערבויות לחברות בנות בהיקף של 688 מיליון שקל (כולל חלקו בהלוואות הקונסורציום בקשר עם פרויקט שדה דב), כאשר בבנק לאומי מציינים כי "לאור העובדה כי החברה לא עמדה בהוראות המתווה, עומדת לבנק לאומי האפשרות להעמיד את החוב לפירעון מיידי ולמימוש בטוחות שהועמדו בגינו", למרות שבהתאם למתווה מועד הפירעון של החוב הוא ה-30 בנובמבר.

חנן מור פירטה את היקף החובות שיש לה לבנק דיסקונט, ולדבריה, אם דיסקונט יחליט להעמיד את ההלוואה בפרויקט מבואות דרומיים א' בחיפה לפירען מיידי וכן מימוש שעבודים, "צפויה החברה שלא לעמוד ביחס הבטוחה להלוואה של אגרות החוב (סדרה יג') וגם במקרה הזה עלולה להיווצר עילה לפירעון מיידי, והשלב הבא הוא כבר תאונת שרשרת: "עצם העמדתן של איגרות החוב (סדרה יג') לפירעון מיידי בפועל, תעמוד גם למחזיקי איגרות החוב (סדרות ט', יב, יד' וטו') וכלל הסכמי המימון עילה לפירעון מיידי, לרבות פרויקט שדה דב, אשר מסתכמים לסך של כ-3.3 מיליארד שקל".

הפרויקטים שיש לחנן מור התחייבויות לבנק דיסקונט הם פרויקט נרקיסים, פרויקט מורשת, פרויקט אור ים ב' - ליווי בנייה כ-25 מיליון שקל וערבויות חוק מכר, מימון קרקע ב-78 מיליון שקל במבואות דרומיים א ' בחיפה, בחריש ליווי ובנייה בהיקף של 54 מיליון שקל וכן ערבויות חוק המכר. מימון רכישת קרקע בבאר יעקב בהיקף של כ-121 מיליון שקל ועוד. בחברה גם מציינים כי בפרויקט אור ים א' באור עקיבא "קיימת התחייבות בגין ליווי בנקאי מגוף פיננסי בהיקף של כ-29 מיליון שקל" שבעקבות עמדת בנק לאומי "מתקיימת עילה לפירעון מיידי של החוב".

 "כשקנינו את שדה דב - לא הערכנו לאיזה גובה תגיע הריבית"

באסיפה עם מחזקי האג"ח, עוד אמר מור כי "אנחנו פועלים ללא ליאות מול המממנים שלנו באופן שיאפשר ויגביל את הצורך בהליכים משפטיים. לצערי אני לא בטוח שזה יהיה המצב לאורך זמן, לאור עמדת בנק לאומי. יש ניסיון להשיג הסדר בקונסורציום (בראשות בנק דיסקונט שהעמיד הלוואת ענק של 1.3 מיליארד שקל לפרויקט ב'שדה דב')".

"הסיטואציה באמת מורכבת", אמר מור. "אנחנו נדרשים לנווט את הפעילות למול המורכבות הגדולה הזאת באופן שייטיב עם החברה. יש לנו מטרה אחת: החברה. המטרה שלנו היא עמידה של החברה בהתחייבויות שלה. אני 25 שנה בענף הנדל"ן. בשוק ההון גייסנו 15 סדרות אג"ח, שילמנו 10 סדרות אג"ח מתוכן. אכלסנו עד היום אלפי יחידות דיור".

מור הוסיף כי השנים האחרונות הפכו ל"תקופה שבה כל הברבורים השחורים נכנסו אחד אחרי השני. הפרויקט של שדה דב נראה כהבטחה גדולה כשקנינו אותו. הריבית אז היתה 0.1%. לקחנו תרחיש שהריבית תעלה, אבל לא הערכנו לאיזו רמה היא תעלה ולכמה זמן תישאר (ברמה הגבוהה). אבל גם הבנקים והשמאים (לא) העריכו זאת. ההחלטה הזאת על הכתפיים של כולנו. האחריות היא שלי לצאת מהאירוע הזה".

מור חזר על המחויבות של החברה לצאת מהמשבר. "לא ויתרנו ולא נוותר. מטרתנו לעמוד בהתחייבויות. נדרש לנו זמן להתארגן כדי לעמוד בתוצאות. אני מאוד בוטח במנהלים שלי בקבוצה, שנוכל לעשות את מה שצריך. יחד עם זאת, לא כל ההחלטות הן אצלנו ביד. אנחנו מושפעים מהבנקים. חלק מהמכתבים ששלחו הם פרוצדורליים כדי להגן על הזכויות (שלהם). בסוף היום חושב שיש אחריות לכולם. כמובן שבראש ושבראשונה לחברה. עלינו לנהוג בצורה רציונלית כדי להתמודד עם אירוע של ריבית ואינפלציה גבוהות, ומחאה חברתית שעשתה שמות במדינה".

"אנחנו צריכים לנהל את החברה כדי לעמוד באירוע הזה". אמר מור למחזיקי האג"ח. "אם אני נשאל מי צריך לנהל את החברה? זה הצוות של החברה שנלחם עליה 24/7, צוות שלא נח בהתחלה, כיום ולא ינוח גם בעתיד, כדי להביא את התוצאות".

סמנכ"ל הכספים של הקבוצה, עדי כהן, סקר לאחר דבריו של מור מצגת נרחבת על מצב הפרויקטים השונים של הקבוצה. לפי המצגת לחברה יש כיום ארבעה פרויקטים בביצוע כשהגורם המממן שלהם הוא בנק דיסקונט. מדובר בבנייה של 194 יחידות דיור במודיעין, אור עקיבא וחריש. בנוסף לחברה פרויקטים לפני ביצוע להקמת עוד 1,232 יחידות דיור בבאר יעקב וחיפה. שם הבנקים המממנים הם דיסקונט ולאומי. לקבוצה עוד נכסים מניבים וקרקעות, שכוללים קניון בחריש, ונכסים מניבים נוספים במודיעין וחריש. שטחם של הנכסים המניבים 28.8 אלף מ"ר. החברה כבר מכרה נכסים מניבים בשטח של 7.8 אלפי מ"ר.