משכנתה | ניתוח

הריבית בשמיים, דחיית התשלומים זינקה, אבל רוב הבנקים לא מוטרדים מהחזרי המשכנתאות

במערכת הבנקאית משוכנעים שהסיכון לכשל אשראי בשוק המשכנתאות לא השתנה בצל המלחמה - זאת למרות שבדוחות שפורסמו עד כה בענף (הפועלים, מזרחי ודיסקונט) נרשמו דחיות בתשלומי משכנתה של כ־900 מיליון שקל • "אין שינוי מהותי ברמת הסיכון", כתבו במזרחי טפחות, הבנק שיותר מ־60% מההפרשות שלו להפסדי אשראי הם להלוואות לדיור

לוי, ברבר-צדיק, לארי, פרידמן, קוטלר/ צילומים: יח''צ, תמר מצפי, איל יצהר, שלומי יוסף. עיבוד: טלי בוגדנובסקי
לוי, ברבר-צדיק, לארי, פרידמן, קוטלר/ צילומים: יח''צ, תמר מצפי, איל יצהר, שלומי יוסף. עיבוד: טלי בוגדנובסקי

ימים ספורים לאחר מתקפת החמאס ב־7 באוקטובר, פרסם בנק ישראל שורה של הקלות לתושבי העוטף, למשפחות הנרצחים ולחיילי המילואים שנקראו לצו 8. אחת ההקלות הבולטות הייתה האפשרות לדחות את החזרי ההלוואות, ובכללן המשכנתאות, ללא ריבית על הדחייה. יתר תושבי ישראל רשאים אף הם לדחות החזרים, אך הם יידרשו לשלם על כך בריבית דריבית. 

אחרי חודש חלש במיוחד: התיאבון למשכנתאות מתחיל להתאושש?
מאז פרוץ המלחמה: הציבור דחה הלוואות בהיקף 2.7 מיליארד שקל
הקפאות המשכנתה קפצו ב-40% לרמה הגבוהה ביותר מאז הקורונה
האם כדאי לדחות את החזרי המשכנתה? 
כיצד תשפיע המלחמה על שוק המשכנתאות? 

רוב דחיות המשכנתה - במזרחי טפחות

מנתוני שלושת הבנקים הגדולים שפרסמו עד עתה את דוחות הרבעון השלישי של השנה (הפועלים, דיסקונט ומזרחי טפחות) עולה כי בעקבות המלחמה, אף שזו פרצה לאחר תום הרבעון, הציבור נענה להקלות שהוצעו לו. מאז פרסם בנק ישראל את מתווה ההקלות, ב־15 באוקטובר, נדחו בבנקים הללו החזרי משכנתאות בסכום כולל של 862 מיליון שקל.

חלק הארי של הדחיות, 523 מיליון שקל (כ־60% מהסכום), מגיע מלקוחות מזרחי טפחות, הבנק הגדול בישראל בתחום המשכנתאות. מדובר בדחיות בגין תיק משכנתאות של כ־19.5 מיליארד שקל, המהווים כ־9.5% מתיק האשראי לדיור של מזרחי טפחות.

לעומת זאת, לקוחות הפועלים קיבלו דחיות בסכום של 211 מיליון שקל בגין הלוואות בהיקף של 9 מיליארד שקל (7% מתיק המשכנתאות של הבנק) ואלו של דיסקונט בסכום של 128 מיליון שקל בגין משכנתאות בהיקף של 4.3 מיליארד שקל (כ־6% מתיק האשראי לדיור). עם זאת, יש לציין כי בנק הפועלים פרסם את דוחותיו הכספיים יותר מעשרה ימים לפני שני המתחרים, ולכן סביר להניח שמאז הצטברו עוד בקשות דחייה רבות.

ההפרשות להפסדים עלו, אבל הסיכון לא השתנה?

במקביל, הבנקים רשמו גם גידול משמעותי בהפרשות להפסדי אשראי, כריות הביטחון של הבנקים למקרה שהלווים לא יעמדו בהתחייבויות שלהם. השילוב בין חוסר הוודאות שהביאה איתה המלחמה עם שנה וחצי של העלאות ריבית, הביא להכבדה ניכרת על נוטלי ההלוואות בישראל. שלושת הבנקים הפרישו יחד כמעט 2 מיליארד שקל, כשלאומי, שיפרסם את דוחותיו ביום רביעי, כבר הודיע על הפרשה של כמיליארד שקל להפסדי אשראי.

 

עם זאת, ההפרשות הפרטניות בגין הלוואות לדיור (משכנתאות) היו אצל הפועלים ודיסקונט נמוכות מאוד. בפועלים הן עמדו על 4 מיליון שקל בלבד ואצל דיסקונט 27 מיליון שקל (ירידה מול 46 מיליון שקל שהופרשו ברבעון המקביל אשתקד שהיה סמוך לתחילת גל העלאות הריבית). נציין כי הפועלים מחזיק כריות ביטחון גדולות יחסית של כ־600 מיליון שקל בתחום המשכנתאות, כפול מהסכום שמחזיק דיסקונט.

אבל במזרחי טפחות, הבנק שידוע בתיק משכנתאות הגדול במערכת הבנקאית, התמונה שונה לגמרי. ההפרשות להפסדי אשראי בתחום ההלוואות לדיור הגיעו ל־172 מיליון שקל - כרבע מסך ההפרשות הרבעוניות להפסדי אשראי. זאת, בעיקר בשל החלק הגדול שמהוות המשכנתאות מתיק האשראי שלו (כ־63%). עם זאת, בשוק יש גם מי שטוענים שהחשיפה של מזרחי לסיכון בתחום המשכנתאות, נובע גם מתנאי חיתום מקלים יותר שנהוגים בבנק.

אך למרות ההפרשה הגבוהה, במזרחי מציינים מפורשות בדוחות כי "מדדי הסיכון לאורך כל התקופה הנסקרת אינם מצביעים בשלב זה על הרעה או שינוי מהותי ברמת הסיכון". בבנק לא זיהו שום אינדיקציה להרעה כזו בתיקים, לא רק במשכנתאות, אלא בכל הסגמנטים של מתן האשראי, גם לגבי הרבעון השלישי, וגם נכון לסוף נובמבר.

"רמת הסיכון בתיק המשכנתאות הוגדרה נמוכה־בינונית טרום המלחמה והיא ייצגה את פוטנציאל ההשפעות המצטברות של עליית הריבית והאינפלציה הגבוהה על כושר ההחזר של הלווים. האי־ודאות הנובעת מהמלחמה, הותירה את רמת הסיכון הנוכחית", הסבירו במזרחי טפחות, שם הזכירו כי בתקופת הקורונה, שהתאפיינה בהיקפי דחיית משכנתאות נרחבים, הוכח בפועל כי עם החזרה לפעילות מלאה במשק, פוטנציאל הסיכון בתיק המשכנתאות לא התממש.

גם בבנק הפועלים ציינו דברים ברוח דומה. "ברבעון השלישי של שנת 2023 שיעור הסכום בפיגור נמוך מעט לעומת סוף שנת 2022. יחד עם זאת, ישנה עלייה בשיעור החוב הבעייתי ובשיעור ההפרשה להפסדי אשראי. במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2023 הבנק הגדיל את ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי בגין הלוואות לדיור ואת שיעורה מסך האשראי לדיור, בגין השפעות מאקרו חזויות, כולל הערכות לגבי המלחמה, לנוכח עליית האי־ודאות בתנאים הכלכליים וההסתברות להאטה כלכלית".

"התשלום על הבית יהיה האחרון שיוותרו עליו"

במערכת הבנקאית תולים את שיעור ההפרשות הקטן יחסית לתחום ההלוואות לדיור בסיוע הנרחב שנותנים הבנקים ללווים. כל הבנקים הנהיגו הקלות משמעותיות ללווים בקו העימות המרכזי על החזרי משכנתאות. דיסקונט לדוגמה העניק פטור מלא (לא דחייה) מתשלומי המשכנתה למשך 6 חודשים לתושבי העוטף המתגוררים עד 7 ק"מ מהרצועה; מזרחי טפחות עשה זאת לארבעה חודשים והפועלים לשלושה (גם יתר הבנקים נתנו הקלות).

"גם בקורונה לא היו הפרשות גדולות כי גם שם היו הרבה מאוד עזרה וסיוע ולכן הצפייה לכשלי אשראי מאוד נמוכה ואנחנו מרגישים בטוח", אמר גורם במערכת הבנקאית. "בנוסף, התשלום על הבית יהיה התשלום האחרון שהלקוחות יוותרו עליו". נזכיר כי נוטלי המשכנתאות עוברים הליך חיתום ארוך טרם קבלת המשכנתה, מה שמצמצם את חוסר הביטחון של הבנקים כלפיהם, בניגוד לדוגמה ללקוחות הגופים החוץ־בנקאיים, שם החיתום לרוב מקל יותר.

דבריו של הגורם עולים בקנה אחד עם הערכת בנק ישראל כפי שהתבטאה בדוח היציבות הפיננסית שפרסם בתחילת אוגוסט. "סביר שמשקי בית רבים ינסו למצוא דרכים להימנע מכניסה לפיגור בהחזר המשכנתה, לדוגמה על ידי צמצום הוצאות, מיצוי חסכונות, הגדלת משיכת היתר, נטילת חובות נוספים למימון ההוצאות השוטפות ואף כניסה לפיגור בהלוואות אחרות. ייתכן אפוא כי רק כאשר כל אפשרויות האשראי וצמצום ההוצאות של משק הבית יגיעו למיצוי, יתחילו קשיי התשלום של משקי הבית להשתקף גם בשיעורי המשכנתאות שבפיגור", נכתב בדוח, אך בליווי אזהרה: "התמקדות ביתרת האשראי לדיור שבפיגור עלולה לשקף רק חלקית את התפתחות סיכוני האשראי של בעלי המשכנתאות".