רשות האסדרה מנסה לשנות את האופן שבו כותבים רגולציה. האם היא תצליח?

היום פרסמה רשות האסדרה את המדריך הממשלתי לגיבוש רגולציה ובו כללים לגיבוש רגולציה מיטבית ולהערכת השפעותיה • מדריך זה יהפוך למחייב עבור משרדי ממשלה, ואמור לשנות מהיסוד את האופן בו כותבים רגולציה בישראל

רשות הרגולציה בישראל / צילום: Shutterstock
רשות הרגולציה בישראל / צילום: Shutterstock

רשות האסדרה, שנועדה להקל את נטל הרגולציה בישראל ולעזור לנסח רגולציה אפקטיבית יותר, פרסמה היום (ה') את "המדריך הממשלתי לגיבוש רגולציה" ובו "כללים לגיבוש רגולציה מיטבית ולהערכת השפעותיה". מדריך זה, שיהפוך למחייב עבור משרדי ממשלה, אמור לשנות מהיסוד את האופן בו כותבים רגולציה בישראל. הפרה שלו תהיה הפרה של החוק, מה שיחשוף את הממשלה לתביעות ועתירות.

ראש אמ"ן לשעבר: "אנחנו תלויים בארה"ב אפילו ברמת אספקת התחמושת הבסיסית"
המתנדבים שמתקינים מצלמות רכב אזרחיות על טנקים

על פי רשות האסדרה, "בגיבוש הרגולציה ניזהר ונישמר מלהפוך את הרגולציה מנכס לנטל. עודף רגולציה יכביד ויגביל את פעילות השוק החופשי. נאזן תמיד בין מעורבות ממשלתית חיונית לבין המרחב ההכרחי לשוק כדי שיפעל את פעולתו. איזון זה חיוני כדי להגיע לרגולציה מיטבית, מקצועית, סדורה ומבוססת על ניהול סיכונים".

לכן, אומרים ברשות הרגולציה "המסר העיקרי של המדריך ברור - הגנו על האינטרס הציבורי שאתם אחראים עליו, ובמקביל חשבו על המשק בכללותו ועל האינטרס הכללי של החברה. לכן - מקדו ודייקו את הרגולציה היכן שניתן וכמה שאפשר. אם הרגולציה נדרשת, נהלו סיכונים מחושבים והשתמשו בכלים חכמים להשגת המטרות. זוהי מחויבותנו כממשלה מתוך דאגה לקידום החברה בישראל".

מדריך הרגולציה החדש כולל שינויים משמעותיים ביחס למדריך שפורסם ב-2015 במשרד ראש הממשלה. המדריך דורש את הגדרת הבעיה, וגם אם יש בעיה - דרוש נימוק לצורך בהתערבות ממשלתית. בהמשך, הרגולטור צריך לבדוק האם רגולציה כזאת כבר קיימת אצל רגולטורים אחרים, כדי למנוע רגולציה כפולה או סותרת. בהמשך, הרגולטור נדרש לקבוע מטרה ברורה לרגולציה - ולנסח אותה כך ש-5 או 10 שנים לאחר כניסתה לתוקף יהיה ניתן לבדוק האם היא אכן השיגה את המטרה. 

עוד דורש המדריך לבדוק את הרגולציה המקובלת בעולם, ולציין באופן ספציפי את הרגולציה מחו"ל שעליה התבססו בקביעת הרגולציה הישראלית. ואם לא - לנמק מדוע יש צורך ברגולציה ייחודית. בהמשך, יש לתת לפחות שלוש חלופות רגולטוריות שונות, כולל השארת המצב ללא שינוי. כיום, ניתן לתת את המצב הנוכחי ואת הרגולציה הרצויה - וכך להתחמק מהצורך לדון ברצינות בחלופות שונות. לאחר מכן הרגולטור נדרש להשוות ברצינות את החלופות זו לזו, ולקבוע איזו מהן עדיפה ולמה. בסופו של דבר, הרגולטור יפרסם דו"ח שקוף לציבור המתאר את תהליך גיבוש הרגולציה, כולל הסתייעות בארגונים חיצוניים וחברות יעוץ. בצורה כזאת, מקווים ברשות - תהליך גיבוש הרגולציה יהיה רציני יותר ויוביל לרגולציה אפקטיבית ויעילה יותר. 

עד כמה המדריך ישפיע בפועל על כתיבת הרגולציה בישראל?

שאלה חשובה שנשאלת היא עד כמה המדריך ישפיע בפועל על כתיבת הרגולציה בישראל, או שיהפוך למעין "אות מתה" שהמשרדים אינם מתחשבים בה בפועל. עורך המדריך ברשות האסדרה, גיא מור, אומר שאמנם לרשות הרגולציה לא תהיה זכות וטו על רגולציה כפי שהוצע בהצעת החוק המקורית להקמתה בממשלה הקודמת, אך עדיין יש דרכים לדאוג שמשרדי הממשלה יבנו את הרגולציה לפי המדריך: "יש לנו את זרוע הבקרה - בכל שינוי רגולציה יש חובה חוקית להתייעץ איתנו. חוות הדעת שלנו לא יכולה לחסום, אבל היא מתפרסמת וצריך לצרף את חוות הדעת שלנו בוועדת השרים לחקיקה ובוועדות הכנסת". בעיניו "יהיה מאוד קשה להעביר שינוי רגולציה עם חוות דעת שלילית מאיתנו". 

יואל בריס, ראש רשות הרגולציה, מוסיף ש"אין עניין להתנגח מול הרגולטורים, להיפך. אנחנו רוצים לתת כלים לרגולטורים כדי שיאפשרו להם לכתוב רגולציה מדויקת שתקדם את המשק ולא תעיק עליו. רגולציה טובה יוצרת החלקה של הממשקים בכל השרשרת, וכך תועיל לציבור הרחב ולבעלי העסקים". 

אחת ממטרות המדריך, הוא אומר "היא לקבוע באופן מאוד ברור מה הדרישות". אך רק הזמן יגלה האם התקנות ייושמו בפועל, ומשרדי הממשלה יפעלו על פי אמות המידה לקביעת רגולציה שהרשות מנסה ליצור.