S&P: אלו הגורמים שעלולים לפגוע בדירוג האשראי של ישראל

בחברת הדירוג חוששים מהתרחבות המלחמה לחזיתות נוספות ומהמצב הכלכלי בו ישראל תהיה לאחר המלחמה • "תחזית הדירוג השלילית מצביעה על כך שאנו רואים סבירות של אחת לשלוש שהדירוג ירד במהלך השנתיים הקרובות"

מליאת הכנסת. עלייה קבועה בגירעון ללא התאמות מצד הממשלה עלולה לפגוע בדירוג האשראי / צילום: איל יצהר
מליאת הכנסת. עלייה קבועה בגירעון ללא התאמות מצד הממשלה עלולה לפגוע בדירוג האשראי / צילום: איל יצהר

"דירוג האשראי של ישראל עלול לרדת אם המלחמה בדרום תסלים לחזיתות נוספות. במקרה שהמלחמה לא תתרחב, ישראל תהיה מסוגלת להתמודד עם ההשלכות הכלכליות של הלחימה - רק אם תבצע שינויים תקציבים נדרשים בכדי למתן את הוצאותיה", כך אמר מנהל בחברת הדירוג S&P לסוכנות הידיעות רויטרס.

שאלות ותשובות | מה הכי מטריד את מודי'ס ולמה לישראל אין הרבה מה להפסיד מהורדת דירוג? 
השקל התחזק בשבוע שעבר ב-1.5% מול הדולר. זה מה שצופים בשוק המט"ח השבוע

בחודש אוקטובר החברה אישררה את דירוג האשראי של ישראל על '-AA' אך שינתה את התחזית של ישראל לשלילית בעקבות פרוץ המלחמה, חברת הדירוג הזהירה כי התפשטות הלחימה עלולה לפגוע בכלכלת ישראל.

מקסים ריבאניקוב, אנליסט חברת הדירוג, אמר כי "תחזית הדירוג השלילית מצביעה על כך שאנו רואים סבירות של אחת לשלוש שהדירוג ירד במהלך השנתיים הקרובות".

ריבאניקוב הוסיף שהורדת הדירוג עלולה להתרחש משני גורמים עיקריים. הראשון הוא התגברות הסיכון הגיאופוליטי, אם תתפתח לחימה פעילה מול לבנון או מול איראן. הגורם השני הוא המצב הכלכלי בו ישראל תהיה לאחר המלחמה. "השפעה על הצמיחה של ישראל, המצב הפיסקלי ומאזן התשלומים בהחלט יכולה להביא להורדת הדירוג", אמר ריבאניקוב.

התחזית של S&P לצמיחה של ישראל עומדת כעת על 0.5% בלבד בשנת 2024, והגירעון לשנים 2023-2024 ידיע לכדי 10.5%, וריבאניקוב מדגיש שקיימים סיכונים לכך שהתחזית תשתנה לרעה.

חשש מעלייה קבועה בגירעון התקציבי

התמונה הפיסקלית אותה מציינים בחברת הדירוג, שעלולה להביא להורדת הדירוג, מגיעה מעלות המלחמה, זאת בייחוד ביחס לעליות קבועות הצפויות בתקציב הביטחון. "ישראל יכולה להתמודד בהידרדרות זמנית בתקציב במדינה, אך חולשה תקציבית לאורך שנים, מעבר ל-2024, עלולה לשחוק את מרחב התמרון בכלכלי של ישראל".

"אנו כבר יודעים שהתקציב הביטחוני עומד לעלות בשנים הקרובות והוא עשוי להשפיע על השקעות חיצוניות בטווח הארוך, הסנטימנט של המשקיעים וגורמים נוספים עוד לא ברור. בנוסף, עלייה חדה וקובעה בגירעון של תקציב המדינה תהווה סיכון, במקרה שתתרחש בלי שינוי תואם בהוצאות הממשלה, ולכן התחזית השלילית", סיכם ריבאניקוב.

כאמור, במקרה שהמלחמה תיגמר ללא התפתחות שלילית מיוחדת, והמצב האזורי יחזור ויתייצב, ריבאניקוב מציין שתחזית הדירוג צפויה לחזור ליציבה גם היא.