ביהמ"ש דחה את העתירה, והחברה תשלם 170 מיליון שקל לעיריית חיפה

חברת תש"ן תשלם בגין עבודות סלילת כביש גישה בסמוך למתחם "קרקעות הצפון" • ביהמ"ש המחוזי דחה את עתירת תש"ן לביטול החיוב וקבע כי "קרקעות הצפון" הן נכס הגובל בתשתיות העיר חיפה, והתגבשו יסודות עילת החיוב

בתי הזיקוק בחיפה / צילום: שלומי יוסף
בתי הזיקוק בחיפה / צילום: שלומי יוסף

חברת תש"ן תשלם לעיריית חיפה 170 מיליון שקל היטל סלילה בעבור כביש שנסלל בסמוך ל"קרקעות הצפון" - כך קבע סגן נשיא בית המשפט המחוזי, השופט רון סוקול, שדחה עתירה מינהלית שהגישה תש"ן לביטול התשלום.

מדובר באותו מתחם קרקעות שבגינו חויבה לאחרונה תש"ן בתשלום רטרואקטיבי של 3 שנות ארנונה לעיריית חיפה, לאחר שהחברה לא חויבה בתשלום ארנונה במשך שנים ארוכות. כעת, חודש אחרי, חויבה החברה על-ידי בית המשפט המחוזי באחד מהיטלי הסלילה הגבוהים ביותר שהוטלו על חברה בישראל. זאת, לאחר שב-2017 חייב בית המשפט העליון את בתי הזיקוק בחיפה (בז"ן) וחיפה כימיקלים לשלם לעיריית חיפה כ-250 מיליון שקל בגין עבודות סלילה ותיעול שבוצעו בין השנים 2006-2008. 

משקיעי הנדל"ן שלא דיווחו על הכנסות משכר דירה וספגו קנס ענק
אחרי ארבע שנים: נסגר תיק החקירה בפרשת פרוטרום

חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (תש"ן) היא חברה ממשלתית שהוקמה בשנת 1959, המפעילה רשת צינורות ענפה להובלת ואספקת דלקים. מתחם "קרקעות הצפון", הניצב במוקד פסק הדין, פרוס על פני שטח של כ-1,200 דונם, בעורף וממזרח למתחם בתי הזיקוק לנפט (בז"ן), הכולל גם את המפעלים הפטרוכימיים, כרמל אולפינים בע"מ, חיפה כימיקלים בע"מ וגדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ.

עד לשנת 2005 לא היו המקרקעין כלולים בשטחי השיפוט של רשות מקומית כלשהי וסווגו כ"שטח גלילי". בשנת 2005 הוחלט על צירוף מתחם בתי הזיקוק, לרבות שטח "קרקעות הצפון", לתחום השיפוט של העיר חיפה. מרבית שטח המקרקעין ריק ממבנים ומוחכר על-ידי תש"ן לשוכרים המעבדים את המקרקעין בעיבוד חקלאי. חלק מהשטח משמש את חברת תעשיות מחקר בישראל.

הגישה ברכב ל"קרקעות הצפון" נעשית באמצעות דרך העוברת בצדו הצפוני של מתחם בז"ן. דרך זו מוגדרת על-ידי תש"ן כדרך פרטית השייכת לבז"ן, והמעבר בה, כך נטען, מותנה באישור של בז"ן. עם זאת, נטען כי כלים חקלאיים נכנסים לקרקעות מדרך עפר היוצאת מכביש ארצי מספר 772.

כביש גישה מעל נחל גדורה

תש"ן יזמה תוכנית לשינוי ייעוד המקרקעין מייעוד חקלאי לייעוד תעשייתי, ובתוכנית מתאר שפורסמה בשנת 2018 שונה ייעודם של הקרקעות לתעשייה ולאזור תעשייה מיוחד. על-פי הוראות התוכנית נקבע כי כניסה ויציאה של מכליות תותר רק מכביש 772 וכביש 772א'. מדובר בכבישים ארציים מתוכננים שאינם בתחום העיר חיפה.

ביוני 2021 שלחה עיריית חיפה לתש"ן דרישה לתשלום היטל סלילה בהיקף כ-170 מיליון שקל, על-פי חוק עזר לחיפה (סלילת רחובות), בנימוק לפיו "במהלך השנים 2019-2020 ביצעה עיריית חיפה עבודות סלילת רחוב הגובל בנכס, בגשר הל"ט ובכביש הגישה העובר מעל נחל הגדורה. המדובר בכביש הגישה היחיד לנכס מתחום שיפוט העיר חיפה, מכיוון רחוב ההסתדרות".

תש"ן התנגדה לתשלום, ולאחר שטענותיה נדחו, הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה בבקשה לבטל את הדרישה לתשלום היטל סלילה, בטענה כי לא התקיימו התנאים הקבועים בחוק להטלת החיוב. נטען כי "קרקעות הצפון" אינן בבחינת "נכס גובל" לתשתיות מושא הדרישה, כי העבודות שבוצעו אינן עבודות סלילה, כי אין כל גישה מהכביש שבו בוצעו העבודות למקרקעין, וכי אין די בשינוי הייעוד של המקרקעין כדי להטיל חובת תשלום היטל על נכס שאינו נכס גובל.

החיוב בהיטל סלילה מוטל על בעלי נכס הגובל בתשתית העירונית. נכס גובל בתשתית הוא נכס הנהנה מהתשתית העירונית. עם זאת, נקבע בהלכה כי "די בזיקת הנאה מינימלית" בין הנכס לבין התשתית העירונית הרלוונטית על-מנת להקים חבות בתשלום ההיטל, ודי באפשרות טכנית למעבר בין הרחוב לבין הנכס על-מנת למלא את דרישת ההנאה. בנוסף, על-מנת לחייב בעל נכס בתשלום היטל סלילה, נדרש להוכיח כי התקיים אירוע המגבש חבות בתשלום. סעיף 2(ב) לחוק הסלילה מפרט מספר אירועים מגבשי חבות, ואחד מהם הוא שינוי ייעודם של המקרקעין מייעוד חקלאי לייעוד אחר.

"תש"ן מנסה להתחמק" 

עיריית חיפה טענה, באמצעות עו"ד שמואל לנקרי, כי תש"ן מבקשת להתחמק מחובתה לשאת בעלויות התשתיות, ומשמעות הדבר היא הגדלת החיוב על שאר תושבי הרשות. לטענת העירייה, התגבשו עילות החיוב בהיטל בשל שינוי ייעוד המקרקעין מייעוד לחקלאות לייעוד לתעשייה ומסחר, ובשל העובדה שהנכס גובל בתשתית עירונית.

השופט סוקול ציין כי על-פי הגדרת "נכס גובל" בחוק הסלילה והמבחנים שנקבעו בפסיקה, "קרקעות הצפון" הן "נכס גובל" לתשתיות הרחוב מושא דרישת ההיטל, כלומר לכביש ההסתדרות, דרך הגישה מעל נחל הגדורה וצומת הל"ט.

עוד נקבע כי אין חולק כי בתוכנית המתאר שונה ייעודן של הקרקעות מייעוד חקלאי לייעוד תעשייתי ואחר - עובדה המקיימת את התנאי השני להטלת היטל סלילה.

"משנמצא כי קרקעות הצפון הן נכס הגובל בתשתיות הרחוב שבתחומי העיר חיפה, ומאחר שאין מחלוקת כי ייעודן של הקרקעות שונה, מתחייבת המסקנה כי התגבשו יסודות עילת החיוב לפי סעיף 2(ב)(3) לחוק הסלילה", קבע השופט, וחייב את תש"ן גם בתשלום הוצאות בסך 50,000 שקל לטובת העירייה.