ההכנסות מתמלוגי הגז הטבעי ב-2023 רשמו שיא: אלו הסיבות לכך

מדוח ההכנסות השנתי של אגף התמלוגים עולה כי נרשמו הכנסות שיא של כ־2.19 מיליארד שקל מתמלוגי הגז טבעי בשנה החולפת • העלייה בהכנסות נובעות מגידול בהפקה של הגז הטבעי מהמאגרים שבידי ישראל ובעיקר בעקבות הגידול בכמויות לייצוא

מאגר ''כריש'' / צילום: דני זקן
מאגר ''כריש'' / צילום: דני זקן

אגף תמלוגים, חשבונאות וכלכלה במינהל אוצרות טבע במשרד האנרגיה והתשתיות פרסם היום (ב') את דוח ההכנסות השנתי, ממנו עולה כי בשנת 2023 נרשמו הכנסות שיא של כ־2.19 מיליארד שקל, מתמלוגי הגז טבעי, מחצבים ואגרות. מדובר בעלייה של 28.8%, כחצי מיליארד שקל, לעומת ההכנסות בשנת 2022 שהסתכמו ב־1.7 מיליארד שקל. 

"זה הזמן לעסקאות מעולות": הכירו את ההשקעה הלוהטת של תחום הנדל"ן
ביהמ"ש דחה את העתירה, והחברה תשלם 170 מיליון שקל לעיריית חיפה

עיקר ההכנסות ב־2023 הן מתמלוגי הגז הטבעי, שהסתכמו בכ־2.081 מיליארד שקל, גידול של כ־23.8% ביחס ל-2022. העלייה נבעה מגידול בהפקה של הגז הטבעי מהמאגרים ובעיקר בעקבות הגידול בכמויות לייצוא, התחלת ההפקה הסדירה ממאגר "כריש" ועלייה בשער החליפין של הדולר. מתוך סך ההכנסות מתמלוגי הגז הטבעי והקונדנסט, כ־1.19 מיליארד שקל (כ־57.2%) מקורן ייצוא (גז טבעי מלוויתן ותמר וייצוא קונדנסט ממאגר כריש) ואילו שאר ההכנסות, מקורן בהפקה למשק המקומי. עד עתה, הכנסות המדינה המצטברות מגז טבעי, מאז תחילת ההפקה, מסתכמות ביותר מ־25 מיליארד שקל. מתוכן, 12.8 מיליארד שקל מתמלוגים שנגבו על ידי המשרד, והיתרה מהיטל רווחי משאבי טבע ומס חברות הנגבים על ידי רשות המסים.

בה בעת, מהדוח עולה כי בשנה שעברה חל גידול של כ־25% בכמות ייצוא הגז הטבעי למצרים וירדן, אשר סייע להן באספקת החשמל המקומית - ולמצרים בהנזלת גז (LNG) לאירופה. מעבר לכך, בשנה החולפת הייתה עלייה של כ-13.9% בכמות הפקת הגז הטבעי הכוללת לעומת 2022. מניתוח הנתונים גם עולה כי סך הפקת הגז הטבעי למשק המקומי של מאגרי תמר ולוויתן ירדה, בשל כניסתו של מאגר "כריש" כמפיק נוסף.

משק הגז הטבעי כנכס אסטרטגי

מקורן של הכנסות של כ־995 מיליון שקל מתמלוגי הגז הטבעי, ממאגר לוויתן בגין הפקה של כ־11.19 BCM (מיליארד מטרים מעוקבים), לעומת הכנסות של כ־977 מיליון שקל מהפקה של כ-11.58 BCM בשנת 2022 - עלייה של כ־1.9% בהכנסות בהשוואה לשנה הקודמת, למרות הירידה בהפקה. מתוך סכום זה, סך ההכנסות מתמלוגי לוויתן שמקורן ביצוא הסתכמו ב־847 מיליון שקל (כ־85.1% מסך ההכנסות). 

בה בעת, ההכנסות מתמר הסתכמו בכ־695 מיליון שקל בגין הפקה של כ־9.17 BCM ו־421 אלף חביות קונדנסט נלווה, לעומת הכנסות של 687 מיליון שקל מהפקה של כ־10.3 BCM ו־467 אלף חביות קונדנסט בשנת 2022 - עלייה של כ־1.2% בהכנסות בהשוואה לשנה הקודמת, למרות הירידה בהפקה שנבעה מהפסקת ההפקה למשך כחודש עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל. 2023 הייתה שנת ההפקה המלאה הראשונה של מאגר כריש. סך ההכנסות מתמלוגי מאגר זה הסתכמו בכ־390 מיליון שקל, מתוכם סך של כ-280 מיליון שקל (כ־71.7%) שמקורו בהפקת גז טבעי למשק המקומי, ואילו שאר ההכנסות מקורן בייצוא קונדנסט.

"הזינוק בגביית התמלוגים ליותר מ־2 מיליארד שקל בשנה הוא בשורה לכלכלה הישראלית ויתגלגל ישירות לאזרחי ישראל", מסר שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן. "הגידול הדרמטי בייצוא הגז הטבעי למצרים וירדן, מוכיח עד כמה משק הגז הטבעי הוא נכס אסטרטגי למדינת ישראל ומסייע להגברת היציבות האזורית. בימים אלה, הוקמה ועדת הייצוא שבוחנת את המשך הגדלת ייצוא הגז הטבעי, בין היתר למצרים ומשם למדינות אירופה, או באמצעות הקמת מתקני הנזלה".

מטעם אדם טבע ודין נמסר: "הגידול בהכנסות המדינה מתמלוגי הגז שהתרחש בשנה שעברה קרה בד בבד עם מצבים שבהם היה חסר גז למשק הישראלי וייצור החשמל עבר לדלקים יותר יקרים ויותר מזהמים שעליהם שילמנו בכספנו ובבריאותנו, כפי שקרה בתקלה הגדולה באספקת גז ממאגר כריש בתחילת יוני 2023. בצד הצורך לשמור מספיק גז למשק הישראלי לכל תקופת המעבר עד למעבר למשק אנרגיה דל פחמן המבוסס על אנרגיות מתחדשות, קיים גם הצורך להבטיח אספקת גז מספיקה באופן שוטף למשק הישראלי ובמצבי תקלה או מחסור לתת עדיפות לצרכים הפנימיים ולביטחון האנרגטי הישראלי. לא יתכן שתמריץ כלכלי יגרום לחברות הגז לייצא בצורה רציפה ושוטפת גז בעתות תקלה או מחסור ולתת למשק הישראלי לספוג את השלכות התקלה, בעוד שהייצוא מתנהל כאילו לא ארע דבר".