חברות הביטוח ישלמו פיצוי של 20 מיליון שקל למבוטחים: זו הסיבה

רשות שוק ההון חשפה כי חברות ביטוח חייבו מבוטחים בתשלום על שתי פוליסות על רכב אחד • הסכומים שיושבו למבוטחים נוגעים לשנים 2015-2019 בלבד, ולכן אם הבדיקה תורחב, הסכומים עשויים לעלות • החברות נדרשו לבדיקה עצמאית לאיתור מקרי כפל גם בגין תקופות נוספות

כלי רכב. החברות מכרו פוליסות ביטוח חובה כפולות / צילום: Shutterstock, alexfan32
כלי רכב. החברות מכרו פוליסות ביטוח חובה כפולות / צילום: Shutterstock, alexfan32

ביטוחי הרכב התייקרו במהלך השנתיים האחרונות בעשרות אחוזים, בין היתר בשל מכת גניבות הרכב שהולכת ותופסת תאוצה. כעת מתברר כי במשך שנים חברות הביטוח חייבו לא מעט מבוטחים בתשלום של שתי פוליסות שונות בגין רכב אחד, והן ישיבו כ-20 מיליון שקל לאותם מבוטחים. 

המוצר של ליברה לצעירים הצליח להרגיז את חברות הביטוח הוותיקות
גנבי הרכב מתמקדים בדגם חדש, ואלה בשורות מדאיגות

זאת בעקבות ביקורת מקיפה שערכה רשות שוק ההון בכל חברות הביטוח לבדיקת מקרי כפל ביטוח בתחום ביטוח רכב חובה. בסיומה של הביקורת הורה הממונה בפועל על שוק ההון, עמית גל, ל-13 חברות ביטוח להשיב לציבור המבוטחים בביטוח רכב חובה את הכספים. 

עמית גל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון / צילום: מארק ניימן, לע''מ
 עמית גל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון / צילום: מארק ניימן, לע''מ

נציין כי ההשבה היא בגין מקרים של כפל ביטוח רכב חובה שהתגלו בביקורת אודות פעילות החברות במהלך השנים 2015-2019. באותן שנים הפיקו חברות אלה כ-39 אלף פוליסות כפולות בתחום ביטוח רכב חובה, בתוך אותה חברה, ללא הצדקה.

בכך גבו החברות פרמיה משני מבוטחים שונים בגין אותו כלי רכב עבור אותה תקופת ביטוח, על אף שהן לא נשאו בסיכון כפול בתקופה החופפת בין שתי הפוליסות. כלומר במקרה של אירוע ביטוחי, המבוטח היה מקבל פיצוי יחיד, רק בגובה הנזק שנגרם, ללא קשר למספר הפוליסות בהן היה מבוטח הרכב.

כמובן שאם הבדיקה תורחב גם לשנים מאוחרות יותר או לשנים שלפני 2015, הרשות צפויה למצוא פוליסות כפולות נוספות. 

החברות נדרשו לערוך גם בדיקה עצמאית

ברשות שוק ההון הסבירו כי מעבר לממצאים שהתגלו בביקורת, חברות הביטוח נדרשו לערוך גם בדיקה עצמאית לאיתור מקרי כפל נוספים שלא נמצאו בביקורת ומקרים בגין תקופות נוספות, ולפעול להשבת הכספים שנגבו ביתר על-ידי פנייה לכל אחד מהמבוטחים הזכאים להשבת הכסף, כמו גם להקים מנגנוני בקרה וגילוי שוטפים כדי לוודא כי מקרים של כפל ביטוח לא יישנו. 

"ביקורת הרשות שנערכה בכל חברות הביטוח בתחום ביטוח רכב חובה היא חלק חשוב מהפעולות שמבוצעות על-ידי הרשות לשמירה על מסגרת התנהלות הוגנת ושקופה של חברות הביטוח מול ציבור המבוטחים", מסר גל. "שוק פיננסי הוגן ומתקדם הוא הכרחי לתמיכת הפעילות הכלכלית במשק ולשמירה על טובת הצרכנים. במקומות בהם מידע אודות כפל ביטוח קיים וזמין לחברות הביטוח, מצופה מהן לפעול על-מנת לברר את הסיבות לכפל מול המבוטחים וליידע אותם בהתאם. הרשות תמשיך לפעול להבטחת התנהלות הוגנת כלפי המבוטחים והחוסכים בכל ענפי הביטוח והחיסכון".