הבכיר לשעבר במגדל שהרוויח 3.4 מיליון שקל בלי לעבוד יום אחד

חברת הביטוח הציגה רווח שנתי של 553 מיליון שקל, 85% ממנו ברבעון האחרון של השנה לבד • הסיבות העיקריות: מחקר פנימי על מימוש הקצבה הפנסיונית שאפשרו שחרור עתודות בהיקף עצום וכן רווחים בשוק ההון • וגם: מצנח הזהב הנדיב של יפתח רון-טל שלא עבד אפילו יום אחד ב-2023, ומביא את היקף חבילות השכר ששילמה מגדל לבכירים שעזבו ל-12 מיליון שקל

יפתח רון-טל / צילום: יוסי וייס, חברת החשמל (עיבוד: טלי בוגדנובסקי)
יפתח רון-טל / צילום: יוסי וייס, חברת החשמל (עיבוד: טלי בוגדנובסקי)

קבוצת הביטוח והפיננסים מגדל  אחזקות רשמה בשנת 2023 רווח כולל של 553 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל בסך 468 מיליון שקל בשנת 2022. ברבעון הרביעי הרווח הסתכם לכ-468 מיליון שקל (לעומת רווח של 388 מיליון שקל ברבעון המקביל), כלומר כ-85% מהרווח השנתי הושג במהלך הרבעון האחרון של השנה. 

השיפור בתוצאות נבע בעיקר מקיטון בהתחייבויות עקב השפעת עליית הריבית במהלך השנה. ככל שהריבית גבוהה יותר היום, ריבית ההיוון שעל פיה מחושבות העתודות גבוהה יותר ולמעשה מפצה על הפערים בין שווי הכסף כיום לזה העתידי וכך העתודות קרובות יותר לשווי הכסף כיום. בביטוחי החיים לבדם, שם העתודות הגדולות, השינויים בעקום הריבית הובילו לגידול ברווח הכולל לפני מס בסך של כ-360 מיליון שקל. 

בנוסף, במגדל, החברה הגדולה בתחום ביטוחי החיים והחיסכון, ביצעו מחקר בנוגע לשיעורי מימוש גמלה והתפלגות גילאי הפרישה. בעקבות המחקר הצליחה מגדל לשחרר עתודות בהיקף של 570 מיליון שקל. תוצאות המחקר לא פורסמו בדוחות, אך סיבה אפשרית להקטנת העתודות היא שהן מחושבות על פי פרישה בגיל 67 לגברים או סביבות 63-64 לנשים, בעוד רבים ממשיכים לעבוד גם אחרי זה ולא מנצלים את קצבאות הפנסיה, כך שהחברה יכולה להקטין את העתודות. 

דוחות חברת הנדל"ן שחשפו: בכמה נמכרה דירה במגדל היוקרה החדש?
הדיבידנד הענק שתחלק עזריאלי וחברת הגמל שהנכסים שלה זינקו ב-33%

גידול בהיקף תביעות אובדן כושר עבודה

מנגד, חל גידול בהתחייבויות בעקבות עדכון העתודה לתביעות בענף אובדן כושר עבודה בסך של כ-280 מיליון שקל (בשייר), כשבמגדל מציינים גידול בהיקף התביעות בתחום. זאת לעומת קיטון בעתודות וגידול ברווח הכולל בסך של כ-900 מיליון שקל לפני מס בשנת 2022. 

בנוסף, חל גידול בהכנסות מהשקעות הנובע מהשגת תשואות גבוהות יותר בשוקי ההון. בשנת 2023 נרשם שיפור בתרומת ההשקעות של כ-2.8 מיליארד שקל לעומת שנת 2022 הנובע משיפור בתשואות, אם כי החברה עדיין רשמה הפסד בהיבט השנתי, לעומת רווח של 108 מיליון שקל שהיא רשמה מהשקעות ברבעון הרביעי של השנה. 

בכל הנוגע להשקעות, מגדל הצליחה לצמצם את ה"בור" בדמי הניהול המשתנים (דמי ניהול הנגבים בפוליסות ביטוחי מנהלים המשתתפות ברווחי המבוטחים כאשר התשואה חיובית), בהיקף של כחצי מיליארד שקל - מ-1.5 מיליארד שקל בסוף שנת 2022 ל-955 מיליון שקל נכון לסוף 2023. הירידה המשיכה לאחר תאריך המאזן ונכון למועד הסמוך לפרסום הדוח, מסתכם "בור" דמי הניהול בכ-0.8 מיליארד שקל. 

מנגד, הרווח החיתומי (לפני מס), כלומר הרווח מפעילות הליבה, בתקופה המדווחת הסתכם לכ-440 מיליון שקל, ירידה של 44% לעומת רווח חיתומי של 786 מיליון שקל בשנת 2022. הירידה ברווח החיתומי נבעה בעיקרה מעלייה בהיקף התביעות בביטוח בריאות ובענף אובדן כושר עבודה בביטוח חיים וכן מהשפעת מלחמת חרבות ברזל בענפי ביטוח חיים ובריאות. במגדל ציינו כי על פי הערכות השפעת מלחמת חרבות ברזל נאמדת בכ-80 מיליון שקל. מנגד, חל שיפור ברווחיות בתחום ביטוח כללי אשר נבע בעיקרו מענפי הרכב, כשמגדל, כמו כל התעשייה, העלתה מחירים כדי להתמודד עם הפסדים גדולים שנבעו בין היתר ממכת גנבות הרכב. 

בביטוח הבריאות הרווח החיתומי בשנת 2023 הסתכם בכ-11 מיליון שקל לפני מס לעומת רווח חיתומי בסך כ-155 מיליון שקל לפני בשנה שקדמה לה. הירידה ברווח החיתומי נבעה בעיקרה מירידה ברווח בביטוחי הוצאות רפואיות, מעבר להפסד בביטוח תאונות אישיות (לרבות תביעות המיוחסות למלחמת "חרבות ברזל" בסך של כ-14 מיליון ש"ח לפני מס) וגידול בתביעות בביטוח סיעודי. מנגד, בביטוח מחלות קשות חלה עלייה קלה ברווח החיתומי. 

החדשות הטובות מבחינת מגדל היא שהפרמיות השוטפות ודמי הגמולים בשנת 2023 הסתכמו בכ-27 מיליארד שקל, עלייה של כ-4% לעומת השנה שקדמה לה. היקף הנכסים המנוהלים צמח בכ-13% והסתכם בכ-415 מיליארד שקל בסוף 2023. 

היעד ל-2027: רווח של מיליארד שקל וחזרה לחלוקת דיבידנד

החברה הציגה היום תכנית אסטרטגית אשר יישומה החל כבר בשנת 2023. התכנית, אשר נקראת Back to Basics, נשענת על שלושה נדבכים: חיזוק פעילות ליבה וחתירה לצמיחה רווחית; הגברת האפקטיביות והקטנת עלויות; הצעות ערך ללקוח במציאות משתנה. בחברה מציינים כי להערכתה השלמת יישומה המלא של התכנית יחזק את רווחיותה וחוסנה הפיננסי. 

החברה מעריכה כי עד שנת 2027 היא תשיג את היעדים הבאים: רווח מייצג של כמיליארד שקל המשקף תשואה של כ-12% על ההון; חלוקת דיבידנד באופן שוטף (נכון לאמצע 2022 יחס כושר הפירעון של מגדל ללא יישום הוראות המעבר עומד על 78% והיא צריכה להגיע ל-100% כדי לחלק דיבידנד); גידול של למעלה מ-100 מיליארד שקל בנכסים המנוהלים ל- 550 מיליארד שקל. 

עלות של 3.4 מיליון שקל בלי לעבוד יום אחד

כפי שעושות כל החברות הבורסאיות, גם מגדל פרסמה את טבלת מקבלי השכר הגבוה בחברה. רק שאצל מתברר כי המשתכר הגבוה ביותר הוא היו"ר לשעבר, יפתח רון-טל, שסיים את כהונתו כבר בנובמבר 2022. למרות זאת, הוא עלה למגדל בשנת 2023 ב-3.4 מיליון שקל. 

יפתח רון-טל / צילום: יוסי וייס חברת החשמל
 יפתח רון-טל / צילום: יוסי וייס חברת החשמל

בנובמבר 2023 נחתם הסכם פשרה בין מגדל ביטוח לבין רון-טל לאור טענות שהעלה האחרון, בין היתר, ביחס לאופן סיום העסקתו במגדל ביטוח, לנזקים שונים שנגרמו לו לכאורה ולזכאותו למענק אי תחרות על פי הסכם ההעסקה שלו. במסגרת ההסדר הוסכם כי מגדל ביטוח תשלם לרון -טל מענק אי תחרות חד-פעמי בסך של 1.72 מיליון שקל כנגד התחייבות לאי תחרות למשך תקופה של 5.5 חודשים. מחצית מהתשלום בוצעה באופן מידי והמחצית השנייה פרוסה לינארית בתשלומים שנתיים על פני שלוש שנים, החל ממועד הפרישה של רון-טל ממגדל ביטוח. כך בשנת 2023 נרשמה הוצאה בסך של כ-920 אלף שקל בגין הסכם הפשרה. לסכום זה יש להוסיף תשלום של 1.2 מיליון שקל בגין מס שנשאה מגדל על חריגה בתגמול השנתי של רון-טל מעבר למגבלת שכר הבכירים וכן תשלומים נוספים בגין העסקתו שכאמור הסתיימה עוד טרם החלה 2023. 

יחד איתו ברשימת המשתכרים הבכירים נמצאים מנכ"ל מגדל אחזקות הציבורית (3.38 מיליון מתוכם 850 אלף במענק ותשלום מבוסס מניות), מנכ"ל סוכנות הבית מבטח סימון, ליאור רביב; מנכ"ל מגדל שוקי הון שגיא שטיין; מנכ"ל חברת הביטוח רונן אגסי; מנהל הכספים של חברת האחזקות ומנהל חטיבת הפיננסים של מגדל ביטוח, טל כהן; ויו"ר חברת האחזקות שהחליף את רון-טל, השופט בדימוס חנן מלצר, שבגין 66% משרה קיבל אשתקד תגמול של 2.5 מיליון שקל. 

זו לא הפעם הראשונה שמגדל משלמת סכומים כאלו לבעלי תפקידים שעזבו. בעקבות הליך הגישור לאחר עזיבתו של ניר גלעד את תפקיד היו"ר, שילמה מגדל 3.2 מיליון שקל לגלעד, בתוספת הוצאות משפטיות. בשנת 2022 נרשמה הוצאה בסך כ-1.4 מיליון שקל בגין מענק ההסתגלות למנכ"ל לשעבר רן עוז (כיום מנכ"ל ישראכרט). גם מוטי רוזן, שעזב ב-2021 את תפקיד יו"ר חברת הביטוח אחרי שלושה חודשים בלבד, קיבל פיצוי גבוה - כ-4.4 מיליון שקל.